Մասնակից:Emptyfear/Բժշկական հանրագիտարան

 1. Աբիոտիկ գործոններ
 2. Աղերի կուտակում
 3. Աշխարհի բժիշկները հանուն միջուկային պատերազմի կանխման
 4. Առլեցուններ
 5. Արմենիկում
 6. Արտույտներ
 7. Բժիշկներ առանց սահմանի
 8. Բժշկական օգնություն հայերին
 9. Բվեր
 10. Գայլի երախ
 11. Կայծակի նշաններ
 12. Կապրոֆեր
 13. Կարմիր խաչ
 14. Կենաց ծառ
 15. Կենսաբանական ժամացույց
 16. Կլոր մեջք
 17. Հակագյուրզա շիճուկ
 18. Հաչոցանման հազ
 19. Հեմատոն
 20. Հոսանքի նշաններ
 21. Ձիու պոչ
 22. Ձյութանման կղանք
 23. Մարտական պատրաստություն
 24. Մթնշաղային վիճակներ
 25. Մորեգույն լեզու
 26. Նապաստակի շրթունք
 27. Նարինե ացիդոֆիլային կաթ
 28. Նմանության օրենք
 29. Նոր Նարինե ացիդոֆիլային կաթ
 30. Ոչխարի կղանք
 31. Ռիոյի հռչակագիր
 32. Ստարտ
 33. Քաղցի ցավեր
 34. B
 35. T
 36. T
 37. T
 38. V
 39. Աբորտ Վիժում
 40. Աբստինենցիա սեռական
 41. Աբստինենցիայի համախտանիշ ալկոհոլային
 42. Աբսցես Թարախակույտ
 43. Ագլուտինացման ռեակցիա
 44. Ագռավաչք
 45. Ագրաֆիա
 46. Ադամսիտ
 47. Ադապտացիա Հարմարվողականություն
 48. Ադենին
 49. Ադենոզինեռֆոսֆորաթթու
 50. Ադենոիդներ Գեղձանմաններ
 51. Ադենոկարցինոմա
 52. Ադենոհիպոֆիզ Գեղձային հիպոֆիզ
 53. Ադենոմա Գեղձուռուցք
 54. Ադենովիրուսային վարակ
 55. Ադիսոնյան հիվանդություն
 56. Ադնեքսիտ Արգանդի հավելումների բորբոքում
 57. Ադրենալին
 58. Ադրենակեղևահակ հորմոն
 59. Ադրենասեռական համախտանիշ
 60. Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն Ադրենակեղևահակ հորմոն
 61. Աերոզոլեր
 62. Աերոիոնոինհալացիա
 63. Ազդանշանային համակարգ
 64. Ազդրոսկր
 65. Ազնվամորի
 66. Ազոտային փոխանակություն
 67. Աթերոսկլերոզ
 68. Ալբինիզմ Լսնամաշկություն
 69. Ալբումիններ
 70. Ալգոմենոռեա Ցավոտ դաշտան
 71. Ալդոլազ
 72. Ալդոստերոն
 73. Ալելներ
 74. Ալերգեններ
 75. Ալերգիա
 76. Ալերգիաբանական ծառայություն
 77. Ալերգիաբանություն
 78. Ալերգիական հակազդեցություններ
 79. Ալերգիական հիվանդություններ
 80. Ալեքսիա
 81. Ալլոտրանսպլանտացիա Այլափոխպատվաստում
 82. Ալկոհոլամոլություն
 83. Ալկոհոլամոլություն քրոնիկական
 84. Ալկոհոլային հարբեցում
 85. Ալկոհոլային քաղցի համախտանիշ
 86. Ալոճենի
 87. Ալպինիզմ
 88. Ալտերացիա
 89. Ախալազիա Կերակրափողի անցանելիության խանգարումներ
 90. Ախիլիա
 91. Ախորժակ
 92. Ախորժակի բացակայություն
 93. Ախտաբանություն
 94. Ախտանուն
 95. Ախտորոշում ներարգանդային
 96. Ածիկաշաքար
 97. Ածխածնի օքսիդ
 98. Ածխաջրային փոխանակություն
 99. Ածխաջրեր
 100. Ականջ
 101. Ականջաբլթակների ծակում
 102. Ականջաբորբ
 103. Ականջաբուժություն
 104. Ականջախեցի
 105. Ականջի ծծմբախցան
 106. Ականտոցեֆալոզներ
 107. Ակարոզներ
 108. Ակինեզ Անշարժություն
 109. Ակլիմատիզացիա Կլիմայահարմարում
 110. Ակնաբանություն
 111. Ակնագարիկ
 112. Ակնագենետիկա
 113. Ակնագունդ
 114. Ակնամոմ
 115. Ակնաշարժ
 116. Ակնոց
 117. Ակոմոդացիա աչքի Աչքի հարմարում
 118. Ակուպունկտուրա Ասեղնածակում
 119. Ակտին
 120. Ակտինիաներ
 121. Ակտինոմիկոզ Շողասնկախտ
 122. Ակրոբատիկա
 123. Ակրոմեգալիա
 124. Ակցելերացիա
 125. Աղաթթու
 126. Աղբահավաքներ
 127. Աղբատար խողովակ
 128. Աղբյուրակներ
 129. Աղիքներ
 130. Աղիքների անանցանելիդլթյուն
 131. Աղիքների ներագուցում
 132. Աղիքների ոլորում
 133. Աղիքների պոլիպոզ
 134. Աղմկաչափ
 135. Աղմուկ
 136. Աղմուկ ականջներում
 137. Աղվեսասունկ
 138. Աղվերան
 139. Աճառային հյուսվածք
 140. Աճուկային լիմֆոգրանուլեմատոզ
 141. Աճուկային խողովակ
 142. Ամանեղեն տնտեսական
 143. Ամբուլատորիա
 144. Ամենոռեա Դաշտանի բացակայություն
 145. Ամեոբային դիզենտերիա Դիզենտերիա ամեոբային
 146. Ամեոբիազ Դիզենտերիա ամեոբային
 147. Ամիլազ
 148. Ամինաթթուներ
 149. Ամինատրանսֆերազ
 150. Ամլություն Անպտղություն
 151. Ամնեզիա Անհիշություն
 152. Ամոթույք
 153. Ամոթույքաբորբ
 154. Ամոթույքագեղձ
 155. Ամոթույքագեղձաբորբ
 156. Ամորձաբորբ
 157. Ամորձակալ
 158. Ամորձիներ
 159. Ամորձու ջրակալում
 160. Ամուսնություն
 161. Ամպլիֆայերներ
 162. Այլափոխպատվաստում
 163. Այտուցներ
 164. Այրածին հորմոններ
 165. Այրանմանություն
 166. Այրոց
 167. Այրվածքայիև հիվանդություն
 168. Այրվածքներ
 169. Անաբոլիզմ
 170. Անալգետիկներ Ցավամոքիչ դեղանյութեր
 171. Անալիզատորներ Վերլուծիչներ
 172. Անամնեզ Վերհուշություն
 173. Անանուխ
 174. Անաշխատունակություն
 175. Անասարկա
 176. Անաստամոզներ
 177. Անատոմիա
 178. Անատոքսին
 179. Անաֆիլաքսային շոկ
 180. Անաֆիլաքսիա
 181. Անգար
 182. Անգինա
 183. Անգիոկարդիոգրաֆիա
 184. Անդաշտանություն Դաշտանի բացակայություն
 185. Անդաստակային ապարատ
 186. Անդրաբարձրհաճախային բուժում
 187. Անդրաձայն
 188. Անդրաձայնային ախտորոշում
 189. Անդրամանուշակագույն ճառագայթահարում
 190. Անդրաֆոնոֆորեզ
 191. Անդրոգեն հորմոններ Այրածին հորմոններ
 192. Անեմիա Սակավարյունություն
 193. Անեսթեզիոլոգիա և ռեանիմատոլոգիա
 194. Անևրիզմ Անոթալայնանք
 195. Անզգայացում ընդհանուր
 196. Անընկալություն Իմունիտետ
 197. Անթառամ
 198. Անթրակոզ
 199. Անթրոպոնոզներ
 200. Անկիլոստոմա
 201. Անկիլոստոմիդոզներ
 202. Անկողնու մլուկ Փայտոջիլներ
 203. Անհաս երեխա
 204. Անհատական զարգացում Օնտոգենեզ
 205. Անհատական հակաքիմիական փաթեթ
 206. Անհատական պաշտպանության միջոցներ
 207. Անհատական վիրակապական փաթեթ
 208. Անհետաձգելի բուժօգնություն Շտապ բժշկական օգնություն
 209. Անհիշություն
 210. Անհոտազգացություն
 211. Անձայնություն
 212. Անձնական հիգիենա
 213. Անմիզապահություն
 214. Անմիզություն
 215. Անշարժացնող վիրակապեր
 216. Անշարժացում
 217. Անշարժություն
 218. Անշաքար դիաբետ Անշաքար շատամիզություն
 219. Անշաքար շատամիզություն
 220. Անոթագրություն երիկամի
 221. Անոթազարկ
 222. Անոթալայնանք
 223. Անոթալայնիչ դեղանյութեր
 224. Անոթային դիստոնիա
 225. Անոսմիա Անհոտազգացություն
 226. Անորեքսիա Ախորժակի բացակայություն
 227. Անութային փոսեր
 228. Անպայման ռեֆլեքսներ
 229. Անպտղություն
 230. Անվիտամինություն
 231. Անվտանգության տեխնիկա
 232. Անտիբիոտիկներ Հակաբիոտիկներ
 233. Անտիդիուրետիկ հորմոն Հակամիզամուղ հորմոն
 234. Անտիսեպտիկ դեղանյութեր Հականեխիչ դեղանյութեր
 235. Անտրոպոմետրիա Մարդաչափություն
 236. Անտրոպոսոֆ բժշկություն
 237. Անրակ
 238. Անքնություն
 239. Անօդակյաց վարակ
 240. Անօդակյացներ
 241. Աշխատանք
 242. Աշխատանքային բուժում
 243. Աորտա
 244. Աորտոգրաֆիա
 245. Աուդիոլոգիա
 246. Աուդիոմետր Լսաչափ
 247. Աուտոինտոքսիկացիա Ինքնաթունավորում
 248. Աուտոպլաստիկա Ինքնապատվաստում
 249. Աուտոսոմներ
 250. Աուտոտրանսպլանտացիա Ինքնափոխպատվաստում
 251. Աուտոտրենինգ Ինքնամարզում
 252. Աուտոֆոնիա
 253. Աուրիկուլոթերապիա Ականջաբուժություն
 254. Աչք
 255. Աչքի անոթաթաղանթ
 256. Աչքի բեկունակոլթյուն
 257. Աչքի լուսաբեկում Աչքի բեկունակություն
 258. Աչքի հարմարում
 259. Աչքի պրոթեզ
 260. Աչքի տարաբեկություն
 261. Ապաակտիվացում
 262. Ապակենման մարմին
 263. Ապահամաժամացում
 264. Ապաճնշումային հիվանդություններ
 265. Ապաստարան
 266. Ապենդիցիտ Որդանման ելունի բորբոքում
 267. Ապիլակ ՄԵղվակաթ
 268. Ապոնևրոզ Ջլոն
 269. Ապոպլեքսիա Կաթված
 270. Ապուշություն
 271. Ապոֆերմենտներ
 272. Առաջին բժշկական օգնության ջոկատներ
 273. Առաջին օգնություն
 274. Առաջնային բժշկական օգնություն
 275. Առաջնային կղանք
 276. Առատ դաշտան
 277. Առիթմիա
 278. Առյուծագի
 279. Առնանդամ
 280. Առնանդամի լարում
 281. Առողջապահական կետ
 282. Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն
 283. Առողջապահության համաշխարհային օր
 284. Առողջապահություն ՀՀ
 285. Առողջավայրեր
 286. Առողջարանաառողջավայրային ընտրություն
 287. Առողջարաններ
 288. Առողջացման շրջան
 289. Առողջություն
 290. Ասանաներ
 291. Ասբեստոզ
 292. Ասեղնաբուժություն
 293. Ասեղնածակում Ասեղնաբուժություն
 294. Ասթենիա Նյարդաթուլություն
 295. Ասթենիկ մարմնակազմվածք
 296. Ասթենիկ նևրոզ
 297. Ասթենիկ վիճակներ
 298. Ասթմա Հեղձուկ
 299. Ասիմիլյացիա
 300. Ասկարիդներ
 301. Ասկարիդոզ
 302. Ասկորբինաթթու
 303. Ասպանդակ
 304. Ասպանդակի հեռացում
 305. Ասպանդակի պատվաստում
 306. Ասպերգիլներ
 307. Ասպերգիլոզ
 308. Աստիգմատիզմ Աչքի տարաբեկություն
 309. Ասֆիքսիա Շնչահեղձություն
 310. Ավիշ
 311. Ավիտամինոզներ Վիտամինային անբավարարություն
 312. Ավշաանոթաբորբ
 313. Ավշագրություն
 314. Ավշային անոթներ
 315. Ավշային համակարգ
 316. Ավշային հանգույցների բորբոքում
 317. Ավշանման համակարգ
 318. Ավտոկլավ
 319. Ատամի արծն
 320. Ատամի արհեստական պսակ
 321. Ատամի քար
 322. Ատամնալիցք
 323. Ատամնակծվածք
 324. Ատամներ
 325. Ատամների աղեղներ
 326. Ատամների ծկթում
 327. Ատամների հեռացում
 328. Ատամների մաշվածություն
 329. Ատամների ոսկրափուտ
 330. Ատամների պրոթեզներ
 331. Ատոմային զենք Միջուկային զենք
 332. Արագախոսություն
 333. Արագածոտն
 334. Արախնոիդիտ Ոստայնաբորբ
 335. Արականացում
 336. Արատաբանոլթյուն
 337. Արաքիդոնային թթու
 338. Արբունքի շրջան
 339. Արգանդ
 340. Արգանդամիզ
 341. Արգանդամկան
 342. Արգանդային արյունահոսություն
 343. Արգանդափողեր
 344. Արգանդի արտանկում
 345. Արգանդի թեքում
 346. Արգանդի իջեցում
 347. Արգանդի հավելումների բորբոքում
 348. Արգանդի մկանալորձենաբորբ
 349. Արգանդի վզիկ
 350. Արգանդի վզիկի լորձենախախտ
 351. Արգելակում
 352. Արևահարություն
 353. Արևային հյուսակի բորբոքում
 354. Արևայրուկ
 355. Արզնի
 356. Արթրիտ Հոդաբորբ
 357. Արթրոզ Հոդախտ
 358. Արհեստական երիկամ
 359. Արհեստական կերակրում
 360. Արհեստական շնչառություն
 361. Արհեստական ռիթմավար
 362. Արհեստական սնուցում
 363. Արյան խմբեր
 364. Արյան կորուստ
 365. Արյան ձևավոր տարրեր
 366. Արյան ճնշում
 367. Արյան ճնշումն իջեցնող դեղանյութեր
 368. Արյան մեծ շրջանառություն
 369. Արյան շրջանառություն
 370. Արյան շրջանառություն արհեստական
 371. Արյան պլազմա
 372. Արյան վարակում
 373. Արյան փոխարինիչներ
 374. Արյան փոխներարկում
 375. Արյան փոքր շրջանառություն
 376. Արյուն
 377. Արյունաակնային պատնեշ
 378. Արյունաբանություն
 379. Արյունազեղում
 380. Արյունախխում
 381. Արյունակլանում
 382. Արյունահոսական նախատրամադրվածություն
 383. Արյունահոսության դադարեցում
 384. Արյունահոսություն
 385. Արյունամիզություն
 386. Արյունային ուռուցք
 387. Արյունաուղեղային պատնեշ
 388. Արյունաստեղծ օրգաններ
 389. Արյունաստեղծում
 390. Արյունատար անոթներ
 391. Արյունխմիկ դեղատու
 392. Արջընկույզ սովորական
 393. Արտաակնություն
 394. Արտաաղիքային սնուցում
 395. Արտադրական մարմնամարզություն
 396. Արտաընկալիչներ
 397. Արտաթորանք Կղանք
 398. Արտաթույներ
 399. Արտահերթ կծկում սրտի
 400. Արտահիվանդանոցային բուժօգնություն
 401. Արտանետված գազեր
 402. Արտաշնչում
 403. Արտարգանդային հղիություն
 404. Արտաքին սաղմնային թերթիկ
 405. Արտաքիրտ
 406. Արտերոգրաֆիա
 407. Արցունք
 408. Արցունքագեղձ
 409. Արցունքահոսություն
 410. Արցունքային խողովակներ
 411. Արցունքապարկ
 412. Արցունքապարկի բորբոքում
 413. Ացետիլխոլին
 414. Ացիդոզ Թթվագարություն
 415. Աքսոն
 416. Աֆազիա
 417. Աֆեկտիվ խանգարումներ
 418. Աֆթեր
 419. Աֆոնիա Անձայնություն
 420. Բ
 421. Բադմինթոն Փետրագնդակ
 422. Բազեդովյան հիվանդություն Խպիպ տարածուն թունավոր
 423. Բազկոսկր
 424. Բազմահոդաբորբ
 425. Բազմամատություն
 426. Բազմանյարդաբորբ
 427. Բազմաշաքարներ
 428. Բազմավակցինա
 429. Բաժակներ բժշկական
 430. Բալանիտ Ծեփուկաբորբ
 431. Բալանոպոստիտ Թլիպածեփուկաբորբ
 432. Բալնեոթերապիա
 433. Բակտերիաբանական զենք
 434. Բակտերիաբանություն
 435. Բակտերիակրություն
 436. Բակտերիայի բջջային պատ
 437. Բակտերիաներ
 438. Բակտերիոֆագ
 439. Բաղնիք
 440. Բամբակ
 441. Բանգի
 442. Բանդաժ
 443. Բանկ հյուսվածքների
 444. Բանջարեղեն
 445. Բասկետբոլ
 446. Բարակ աղիքներ
 447. Բարակ աղիքների բորբոքում
 448. Բարակաղեդիտում
 449. Բարդություն
 450. Բարթոլինիտ Ամոթույքագեղձաբորբ
 451. Բարթոլինյան գեղձ Ամոթույքագեղձ
 452. Բարձիկաբորբ
 453. Բարձունքային հիվանդություն Լեռնային հիվանդություն
 454. Բարձրագույն նյարդային գործունեություն
 455. Բարոթերապիա Ճնշաբուժություն
 456. Բացիլներ
 457. ԲԵդնարի աֆթեր
 458. Բեխտերևի հիվանդություն
 459. Բեկակալներ
 460. Բեղմնավորում
 461. Բեռնաթափման օրեր
 462. Բեռնետի ռիկետսիաներ
 463. Բերան Բերանի խոռոչ
 464. Բերանաբորբ
 465. Բերանի խոռոչ
 466. Բերանի հոտ
 467. Բերի
 468. Բևի պլեքս
 469. Բժիշկ
 470. Բժշկաաշխատանքային փորձաքննության հանձնաժողով
 471. Բժշկագենետիկական խորհրդատվություն
 472. Բժշկագիտություն
 473. Բժշկախորհրդատվական հանձնաժողով
 474. Բժշկական ապահովագրական համակարգ
 475. Բժշկական գաղտնիք
 476. Բժշկական զննում
 477. Բժշկական կրթություն
 478. Բժշկական համալսարաններ
 479. Բժշկական հսկողություն ֆիզկուլտուրայում եվ սպորտում
 480. Բժշկական տեղամաս
 481. Բժշկական օգնություն
 482. Բժշկասանիտարական մաս
 483. Բժշկություն ապահովագրական
 484. Բիբ
 485. Բիլիռուբին
 486. Բինտ
 487. Բիոնիկա
 488. Բիոպսիա Կենսազննում
 489. Բիոտիկ գործոններ
 490. Բի
 491. Բլաստոմաներ Ուռուցքներ
 492. Բլենոռեա
 493. Բլեֆարիտ Կոպաբորբ
 494. Բլեֆարոսպազմ
 495. Բծավոր տիֆ
 496. Բկանցք
 497. Բնածին արատներ
 498. Բնածին բիծ Խալ
 499. Բնական ընտրություն
 500. Բնական օջախայնություն հիվանդությունների
 501. Բնակավայրերի բարեկարգում
 502. Բնակավայրերի մաքրում
 503. Բնակարան
 504. Բնակչության առողջության պահպանումը
 505. Բնակչության հակաալկոհոլային դաստիարակությունը
 506. Բնակչության պաշտպանությունը զանգվածային ոչնչացման զենքից
 507. Բնապահպանություն
 508. Բնավորություն
 509. Բշտորդ
 510. Բոռեր
 511. Բոտկինի հիվանդություն Լյարդաբորբ վիրուսային
 512. Բոտուլիզմ
 513. Բոր
 514. Բորբոքահեղուկալորձենաբորբային նախատրամադրվածություն
 515. Բորբոքում
 516. Բուբոն
 517. Բուժակ
 518. Բուժական սնունդ
 519. Բուժական տարահանում
 520. Բուժական ֆիզկուլտուրա
 521. Բուժքույր
 522. Բուլիմիա
 523. Բուսակերություն
 524. Բուրսիտ Բարձիկաբորբ
 525. Բջիջ
 526. Բջիջ
 527. Բջջաթաղանթ
 528. Բջջանյութ Թաղանթանյութ
 529. Բջջապլազմա
 530. Բռնչի սովորական
 531. Բռնցքամարտ
 532. Բրախիմորֆներ
 533. Բրոմ
 534. Բրոմիդներ
 535. Բրոմիզմ
 536. Բրոնզախտ Ադիսոնյան հիվանդություն
 537. Բրոնխաբորբ
 538. Բրոնխագրություն
 539. Բրոնխադենիտ տուբերկուլոզային
 540. Բրոնխադիտում
 541. Բրոնխաթոքաբորբ
 542. Բրոնխալայնանք
 543. Բրոնխային հեղձուկ
 544. Բրոնխիոլներ
 545. Բրոնխներ
 546. Բրոնխոսկոպիա Բրոնխադիտում
 547. Բրուտոնի հիվանդություն
 548. Բրուցելներ
 549. Բրուցելոզ
 550. Բրտամարմին
 551. ԲՑԺ վակցինա
 552. Գազահեռացման խողովակ
 553. Գազային վարակ Անօդակյաց վարակ
 554. Գազային փտախտ Անօդակյաց վարակ
 555. Գազափոխանակություն
 556. Գալակտոզ
 557. Գալակտոզարյունություն
 558. Գալակտոզո
 559. Գալարակծկանք
 560. Գալվանացում
 561. Գաղտնախորհուրդ գիտություն
 562. Գաղտնամորձություն
 563. Գաղտնի շրջան հիվանդության
 564. Գաղտուններ Աղբյուրակներ
 565. Գաճաճություն Թզուկություն
 566. Գամետներ
 567. Գամմա
 568. Գամմա
 569. Գամմա
 570. Գանգ
 571. Գանգագլխուղեղային վնասվածք
 572. Գանգլիոնիտ Հանգուցաբորբ
 573. Գանգուղեղային նյարդեր
 574. Գանգրենա Փտախտ
 575. Գասերյան հանգույց
 576. Գաստրին
 577. Գաստրոսկոպիա Ստամոքսադիտում
 578. Գարշահոտ հարբուխ
 579. Գեըվիտամինություն
 580. Գեղձային հիպոֆիզ
 581. Գեղձանմաններ
 582. Գեղձուռուցք
 583. Գեն
 584. Գենային ժառանգական հիվանդություններ
 585. Գենեալոգիա Տոհմաբանություն
 586. Գենետիկա
 587. Գենետիկա բժշկական
 588. Գենետիկական ինժեներիա
 589. Գենետիկական կոդ
 590. Գենի արտահայտչություն
 591. Գենոաշխարհագրություն
 592. Գենոմ
 593. Գենոտիպ
 594. Գենոֆոնդ
 595. ԳԵրզգայնացում
 596. Գերիատրիա Ծերաբուժություն
 597. ԳԵրինսուլինարյունություն
 598. ԳԵրխոլեստերինարյունություն
 599. Գերկալցիումարյունություն
 600. Գերհոգնածություն
 601. Գերհոտառություն
 602. Գերհույզ
 603. Գերձայն Անդրաձայն
 604. Գերճարպարյունություն
 605. Գերճնշում
 606. Գերճնշումային թթվածնացում
 607. Գերմարզվածություն
 608. Գերշաքարարյունություն
 609. Գերոնտոլոգիա Ծերաբանություն
 610. Գերջրություն
 611. Գերվիտամինություն
 612. Գերվիտամինություն
 613. Գերֆերմենտարյունություն
 614. Գիգանտիզմ Հսկայություն
 615. Գինազոխ
 616. Գինեմոլություն Ալկոհոլամոլություն
 617. Գիշերաշրջություն Լուսնոտություն
 618. Գիպսակապ
 619. Գիտակցություն
 620. Գլաուկոմա
 621. Գլիկոգեն
 622. Գլիկոգենոզներ
 623. Գլիկոզուրիա Շաքարամիզություն
 624. Գլիկոլիպիդոզներ
 625. Գլիկոպրոտեիդոզներ
 626. Գլիցին
 627. Գլխապտույտ
 628. Գլխացավ
 629. Գլխի թեփոտում
 630. Գլխուղեղ
 631. Գլխուղեղի ակոսներ
 632. Գլխուղեղի բորբոքում
 633. Գլխուղեղի գալարներ
 634. Գլխուղեղի կամուրջ
 635. Գլխուղեղի ճնշում
 636. Գլխուղեղի մեծ կիսագնդեր
 637. Գլխուղեղի ջրակալում
 638. Գլխուղեղի սալջարդ
 639. Գլխուղեղի ցնցում
 640. Գլխուղեղի ցողուն
 641. Գլխուղեղուղեղապատյանաբորբ
 642. Գլյուկագոն
 643. Գլյուկոզ Խաղողաշաքար
 644. Գլյուկոկորտիկոիդներ
 645. Գլոբուլիններ
 646. Գլուխ
 647. Գլուտամինաթթու
 648. Գխտոց
 649. Գյուրզա
 650. Գոլջիի համալիր
 651. Գոնադներ
 652. Գոնոռեա
 653. Գոնջ
 654. Գոտկային ընդծակում
 655. Գոտկացավ
 656. Գորտնուկներ
 657. Գուանին
 658. Գումմաներ սիֆիլիսային
 659. Գունազգացողություն Գունային տեսողություն
 660. Գունային տեսողություն
 661. Գվառնիերիի մարմնիկներ
 662. Գրացիլոպլաստիկա
 663. Գրաֆյան բուշտ
 664. Գրգռում
 665. Գրիպ
 666. Դ
 667. Դաբաղ
 668. Դալթոնիզմ
 669. Դաղձ
 670. Դանդաղազարկություն
 671. Դաշտան Դաշտանային ցիկլ
 672. Դաշտանադադարի շրջան Կլիմաքս
 673. Դաշտանային ցիկլ
 674. Դաշտանի բացակայություն
 675. Դաունի հիվանդություն
 676. Դաստակ
 677. Դատաբժշկական փորձաքննություն
 678. Դատական բժշկություն
 679. Դարսոնվալացում
 680. Դարվինիզմ
 681. Դափնեվարդ
 682. Դդում սովորական
 683. Դեբիլություն
 684. Դեզինսեկցիա Միջատազերծում
 685. Դեզինֆեկցիա Վարակազերծում
 686. Դեզօքսիկորտիկոստերոն
 687. Դեզօքսիռիբոզ
 688. Դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթու
 689. Դեղաբանություն
 690. Դեղագենետիկա
 691. Դեղագետ
 692. Դեղագործ
 693. Դեղագործական ծառայություն
 694. Դեղագործություն
 695. Դեղախառնուրդներ
 696. Դեղաձևեր
 697. Դեղանյութեր
 698. Դեղատուն
 699. Դեղարկղիկներ
 700. Դեղերի չարաշահում
 701. Դեղին բիծ
 702. Դեղնախտ
 703. Դեղորայքային ցաներ
 704. Դեմքի մաշկի մաքրումը
 705. Դենտին
 706. Դեպրեսիա Ընկճվածություն Դեռահասություն
 707. Դեսինքրոնոզ Ապահամաժամացում
 708. Դերատիզացում Կրծողների ոչնչացում
 709. Դերմա Մաշկ
 710. Դերմատիտներ Մաշկաբորբեր
 711. Դերմատոզներ
 712. Դերմատոմիոզիտ Մաշկամկանաբորբ
 713. Դերմատոֆիտներ Մաշկասնկիկներ
 714. Դժգույն գարշասունկ
 715. Դժգույն տրեպոնեմ
 716. Դժնիկ լուծողական
 717. Դիագնոզ Ախտանուն
 718. Դիաթերմիա Էլեկտրաջերմաբուժություն
 719. Դիասթեմա
 720. Դիաստոլա
 721. Դիաստոլային ճնշում
 722. Դիաֆիզ*Միջնահատված
 723. Դիետա Սննդակարգ
 724. Դիետիկ հացաբուլկեղեն
 725. Դիզարթրիաներ Խոսքի խանգարումներ
 726. Դիզենտերիա
 727. Դիզենտերիա ամեոբային
 728. Դիլիջան
 729. Դիմափոշի
 730. Դինամոմետրիա Ուժաչափություն
 731. Դիոսկորեա կովկասյան
 732. Դիսբակտերիոզ
 733. Դիսիմիլյացիա
 734. Դիսկինեզիա լեղանոթների
 735. Դիսպանսեր
 736. Դիսպանսերացում
 737. Դիսպեպսիա Մարսողության խանգարում երեխաների
 738. Դիստոնիա անոթային
 739. Դիստրոֆիա Սնուցման խանգարում երեխաների
 740. Դիսֆագիա Կլման խանգարումներ
 741. Դիսֆորիա Տրամադրության խանգարումներ
 742. Դիվերտիկուլ Կերակրափողի ծոցագրպանիկ
 743. Դիօպտր
 744. Դիֆթերիա
 745. Դիֆթերիայի ցուպիկ
 746. Դոլիխոմորֆներ
 747. Դողացող լուծանք Պարկինսոնյան հիվանդություն
 748. Դոմինանտություն
 749. Դոնոր
 750. Դոպինգ
 751. Դուոդենիտ Տասներկումատնյա աղիքի բորբոքում
 752. Դուոդենոստազ
 753. Դոֆամին
 754. Դպրոցական տարիք
 755. Դրաժեներ
 756. Դրդելիություն
 757. Դրդման անդրադարձում
 758. Դրդում
 759. Ե
 760. Եզան լեզու մեծ
 761. Եղանակային հակազդեցություններ
 762. Եղեգնաշաքար
 763. Եղեսպակ դեղատու
 764. Եղերդակ
 765. Եղինջ երկտուն
 766. Եղնգաբորբ
 767. Եղնջացան
 768. Եղունգներ
 769. Եղունգների ներաճում
 770. Եղջերաթաղանթ
 771. Եղջերային ուռուցք ծերունական
 772. Եղջերապատվաստում
 773. Եղջերենաբորբ
 774. Եղջերենու հատ
 775. Ենթածոծրակային ընդծակում
 776. Ենթակարծրենային տարածություն
 777. Ենթակարմիր ճառագայթում
 778. Ենթամաշկային ճարպաբջջանք
 779. Ենթամթերք
 780. Ենթաոստայնենային տարածություն
 781. Ենթաստամոքսային գեղձ
 782. Ենթաստամոքսային գեղձի բորբոքում
 783. Ենթաստամոքսային գեղձի հյութ
 784. Ենթատեսաթումբ
 785. Եռագլիցերիդներ
 786. Եռայոդթիրոնին
 787. Եվստախյան փող
 788. Երազախաբություն
 789. Երակաբորբ
 790. Երակագրություն
 791. Երակային ճնշում
 792. Երակներ
 793. Երակների հանգուցավոր լայնացում
 794. Երեխայի հոգեկան զարգացումը
 795. Երեխաների դաստիարակության սխալներ
 796. Երեխաների տարիքային շրջաններ
 797. Երիկամաախտ
 798. Երիկամաավազանաբորբ
 799. Երիկամաբորբի
 800. Երիկամաքարային հիվանդություն
 801. Երիկամի ջրակալում
 802. Երիկամներ
 803. Երիցուկ դեղատնային
 804. Երկաթ
 805. Երկամային անբավարարություն
 806. Երկարակեցություն
 807. Երկարակյացներ
 808. Երկարավուն ուղեղ
 809. Երկունքի ցավեր
 810. Երկսեռություն
 811. Երկրահելմինթներ
 812. Երկրաշարժ
 813. Երկրորդային սեռական հատկանիշներ
 814. Երշիկ
 815. Եփուկներ
 816. Զազիրք
 817. Զանգվածային ոչնչացման զենք
 818. Զառանցանք
 819. Զարգացման արատներ
 820. Զարին
 821. Զարկերակաճնշաչափ
 822. Զարկերակային ճնշում
 823. Զարկերակիկներ
 824. Զարկերակներ
 825. Զարմանազան երկնագույն
 826. Զբոսաշրջություն
 827. Զգայաբանություն
 828. Զգայախաբություններ
 829. Զգայարաններ
 830. Զգայնություն
 831. Զգացողության օրգաններ Զգայարաններ
 832. Զիգոտ
 833. Զկռտոց
 834. Զննաձող ստամոքսային
 835. Զոբ Խպիպ
 836. Զոման
 837. Զոնդ ստամոքսային Զննաձող ստամոքսային
 838. Զոնղաղիքային սնուցում
 839. Է
 840. Էզոֆագոսկոպիա ԿԵրակրափողադիտում
 841. Էզոֆագոսպազմ Կերակրափողի կծկանք
 842. Էթմոիդիտ Մաղոսկրի բորբոքում
 843. Էլաստին
 844. Էլեկտրաաերոզոլաբուժություն
 845. Էլեկտրաբուժություն
 846. Էլեկտրախթանում
 847. Էլեկտրամագնիսական ազդակ
 848. Էլեկտրամագնիսական ճառագայթում
 849. Էլեկտրամկանագրություն
 850. Էլեկտրաուղեղագրություն
 851. Էլեկտրաջերմաբուժություն
 852. Էլեկտրառենտգենագրություն
 853. Էլեկտրառեֆլեքսաթերապիա
 854. Էլեկտրասրտագիր
 855. Էլեկտրասրտագրություն
 856. Էլեկտրավնասվածք
 857. Էլեկտրաքուն
 858. Էլեկտրոնարկոզ
 859. Էլեկտրոնաօպտիկական ուժեղացուցիչներ
 860. Էլեկտրոֆորեզ դեղորայքային
 861. Էխինոկոկեր
 862. Էխինոկոկոզ
 863. Էխոգրամա
 864. Էխոուղեղագրություն
 865. Էխոսրտագրություն
 866. Էկզեմա
 867. Էկզօֆթալմիա Արտաակնություն
 868. Էկլամպսիա
 869. Էկոլոգիա
 870. Էկոլոգիական գործոններ
 871. Էկտոդերմ Արտաքին սաղմնային թերթիկ
 872. Էկտոպարազիտներ
 873. Էմբոլիա
 874. Էմբրիոգենեզ
 875. Էմբրիոլոգիա Սաղմնաբանություն
 876. Էմբրիոն Սաղմ
 877. Էմոցիաներ Հույզեր
 878. Էմուլսիաներ
 879. Էյակուլացիա Սերմնաժայթքում
 880. Էնանթեմ
 881. Էնդարտերիտ խցանող
 882. Էնդեմիա Տեղաճարակ
 883. Էնդոդերմ Ներքին սաղմնային թերթիկ
 884. Էնդոկարդ Ներսրտենի
 885. Էնդոկարդիտ Ներսրտենու բորբոքում
 886. Էնդոկրինոլոգիա Ներզատաբանություն
 887. Էնդոմետրիում Ներարգանդենի
 888. Էնդոմետրիտ Արգանդի մկանալորձենաբորբ
 889. Էնդոպարազիտներ
 890. Էնդոսկոպիա Օնդերադիտում
 891. Էնզիմաախտորոշում
 892. Էնզիմներ Ֆերմենտներ
 893. Էնտերիտ Բարակ աղիքների բորբոքում
 894. Էնտերոբիոզ
 895. Էնտոմոզներ
 896. Էնցեֆալիտ Գլխուղեղի բորբոքում
 897. Էուկարիոտներ
 898. Էպիդեմիա Համաճարակ
 899. Էպիդեմիկ պարօտիտ Խոզուկ
 900. Էպիդերմիս Վերնամաշկ
 901. Էպիդերմոֆիտիա աճուկային
 902. Էպիդիդիմիտ Մակամորձու բորբոքում
 903. Էպիթել
 904. Էպիթելային հյուսվածք
 905. Էպիլեպսիա
 906. Էպիլեպտիկ վիճակ
 907. Էպիկարդ Սրտի շճապատյան
 908. Էպիսոմներ
 909. Էպիֆիզ ոսկրի Ծայրահատված ոսկրի
 910. Էպիֆիզ Վերին մակուղեղ
 911. Էսմարխի բաժակ
 912. Էստրոգեն հորմոններ Իգածին հորմոններ
 913. Էվոլյուցիա կենսաբանական
 914. Էվոլյուցիոն ուսմունք
 915. Էրեկցիա Առնանդամի լարում
 916. Էրիզիպելոիդ
 917. Էրիթրազմա
 918. Էրիթրոդերմիա Կարմրամաշկություն
 919. Էրիթրոցիտներ
 920. Էրոգեն զոնաներ Տարփածին գոտիներ
 921. Էքսուդատ Արտաքիրտ
 922. Էքսուդատիվ
 923. Էքսուդացիա
 924. Էքստերոռեցեպտորներ Արտաընկալիչներ
 925. Էքստրասիստոլա Արտահերթ կծկում սրտի
 926. Էֆապս
 927. Ըմբշամարտ
 928. Ըմպան
 929. Ըմպանաբորբ
 930. Ընդերադիտակներ
 931. Ընդերադիտում
 932. Ընդերքի իջվածք
 933. Ընդծակում
 934. Ընդհանուր անզգայացում Նարկոզ
 935. Ընդհանուր թարախային վարակ Արյան վարակում
 936. Ընկալիչներ
 937. Ընկերք
 938. Ընկերքային շրջան
 939. Ընկերքային պատնեշ
 940. Ընկճումային համախտանիշ
 941. Ընկճվածություն
 942. Ընկնավորություն Էպիլեպսիա
 943. Ընձախոտ
 944. Ընտանեկան միջերկրածովյան տենդ Պարբերական հիվանդություն
 945. Ընտանի կենդանիներ
 946. Ընտանիք
 947. Ընտրասերումնաբանություն
 948. Թ
 949. Թալամուս Տեսաթումբ
 950. Թաղանթային պոտենցիալ
 951. Թաղանթանյութ
 952. Թանատոլոգիա Մահաբանություն
 953. Թանզիֆ
 954. Թանթրվենի սև
 955. Թարախակույտ
 956. Թարախարյունություն Արյան վարակում
 957. Թարթիչային մարմին
 958. Թարթիչներ
 959. Թարթիչների ներկեր
 960. Թարթչամարմնի բորբոքում
 961. Թափածակում
 962. Թափանցող ճառագայթում
 963. Թափոնների վնասազերծում
 964. Թեթև աթլետիկա
 965. Թելքուռուցք
 966. ԹԵյա
 967. Թեյի սունկ
 968. Թենիս
 969. Թերապիա
 970. Թերզգայնացում
 971. Թերթթվածնություն Թթվածնաքաղց Թերճնշում
 972. Թերճարպարյունություն
 973. Թերճնշումային հիվանդություն
 974. Թերմոթերապիա Ջերմաբուժություն
 975. Թերշարժունություն
 976. Թերսնում
 977. Թերվիտամինություն
 978. Թզախտ սովորական
 979. Թզուկություն
 980. Թթվագարություն
 981. Թթվածնաբուժություն
 982. Թթվածնային բարձ
 983. Թթվածնաքաղց
 984. Թթվահիմնային հավասարակշռություն
 985. Թիակ
 986. Թիամին
 987. Թիամինպիրոֆոսֆատ
 988. Թիավարություն
 989. Թիկնալար
 990. Թիմին
 991. Թիրեոտոքսիկոզ Խպիպ տարածուն թունավոր
 992. Թիրեոտրոպ հորմոն
 993. Թիրոկալցիտոնին
 994. Թիրօքսին
 995. Թլիպածեփուկաբորբ
 996. Թլիպաճարպ
 997. Թլիպանեղացում
 998. Թլվատություն
 999. Թմբկաթաղանթ
 1000. Թմբկաթաղանթապատվաստում
 1001. Թմբկաթաղանթի ճեղք
 1002. Թմբկախոռոչ
 1003. Թմրամոլություն
 1004. Թմրանյութային քաղցի համախտանիշ
 1005. Թութք
 1006. Թուլամտություն
 1007. Թույներ արդյունաբերական
 1008. Թույներ արյունային
 1009. Թունաբանություն
 1010. Թունածնություն
 1011. Թունավոր բույսեր
 1012. Թունավոր կենդանիներ
 1013. Թունավոր նյութեր
 1014. Թունավորումներ
 1015. Թունաքիմիկատներ գյուղատնտեսական
 1016. Թուրմեր
 1017. Թուք
 1018. Թոքաբշտիկներ
 1019. Թոքաբորբ
 1020. Թոքախտ Տուբերկուլոզ
 1021. Թոքային սիրտ
 1022. Թոքափքանք
 1023. Թոքեր
 1024. Թոքերի այտուց
 1025. Թոքերի էմֆիզեմա Թոքափքանք
 1026. Թոքերի կենսական տարողություն
 1027. Թոքերի կրուպային բորբոքում
 1028. Թոքերի փոշեգարություն
 1029. Թռչնախտ
 1030. Թռչուն
 1031. Թռչուններ
 1032. Թրթռում
 1033. Թրթռումային հիվանդություն
 1034. Թրոմբ
 1035. Թրոմբոցիտներ
 1036. Թրոմբոֆլեբիտ
 1037. Թրջոցներ աչքերի
 1038. Թքագեղձեր
 1039. Թքահոսություն
 1040. Թքարտադրություն
 1041. Ժ
 1042. Ժանտախտ
 1043. Ժառանգական հիվանդություններ
 1044. Ժառանգականություն
 1045. Ժառանգակիր Գեն
 1046. Ժառանգում հատկանիշների
 1047. Ժողովրդագրական անցում
 1048. Ժողովրդագրական գործընթացներ
 1049. Ժողովրդագրական հեղափոխություն
 1050. Ժողովրդական բժշկություն
 1051. Ի
 1052. Իգածին հորմոններ
 1053. Իդիոսինկրազիա
 1054. Իզոհակածիններ
 1055. Իզոհակամարմիններ
 1056. Իզոֆերմենտներ
 1057. Իմունաբանական հակազդեցություն
 1058. Իմունաբանական հսկողություն
 1059. Իմունաբանություն
 1060. Իմունաընկճողներ
 1061. Իմունային անբավարարության հիվանդություններ
 1062. Իմունային անբավարարություն
 1063. Իմունային գրոհ
 1064. Իմունիտետ
 1065. Իմունոգենետիկա
 1066. Իմունոգլոբուլիններ
 1067. Իմունոդեպրեսանտներ Իմոլնաընկճողներ
 1068. Իմպլանտացիա
 1069. Իմպոտենցիա Սեռական անկարողություն
 1070. Ինդուկտաջերմաբուժություն
 1071. Ինհալատորներ
 1072. Ինհալացիա
 1073. Ինհիբիտորներ վիրուսների
 1074. Ինոզիտ
 1075. Ինսեկտիցիդներ Միջատասպան միջոցներ
 1076. Ինսուլին
 1077. Ինսուլոմա
 1078. Ինսուլտ Կաթված
 1079. Ինվազիա
 1080. ԻՆտեստինոսկոպիա Բարակաղեդիտում
 1081. Ինտերմեդին
 1082. Ինտերնեյրոններ Միջադիր նեյրոններ
 1083. Ինտերոռեցեպտորներ Ներքին ընկալիչներ
 1084. Ինտերֆերոն
 1085. Ինքնաալերգիա
 1086. Ինքնաբեր վիժում
 1087. Ինքնաբուժում
 1088. Ինքնաթոր օղի
 1089. Ինքնաթունավորում
 1090. Ինքնաիմունային հիվանդություններ
 1091. Ինքնաիմունիտետ
 1092. Ինքնահակամարմիններ
 1093. Ինքնահսկում
 1094. Ինքնամարզում
 1095. Ինքնամերսում
 1096. Ինքնաներշնչում
 1097. Ինքնապատվաստում
 1098. Ինքնասուններ
 1099. Ինքնավար նյարդային համակարգ
 1100. Ինքնափոխպատվաստում
 1101. Ինքնաօգնություն
 1102. Ինֆանտիլիզմ
 1103. Իոնացնող ճառագայթում
 1104. Իպրիտ
 1105. Իռիգոսկոպիա
 1106. Իրիդոցիկլիտ
 1107. Իրիտ Ծիածանաթաղանթի բորբոքում
 1108. Լ
 1109. Լաբիրինթաբորբ
 1110. Լազերային ճառագայթում
 1111. Լազերներ բժշկության մեջ
 1112. Լակտազ
 1113. Լակտատդեհիդրոգենազ
 1114. Լակտոզ Կաթնաշաքար
 1115. Լակտոտրոպ հորմոն
 1116. Լամբլիաներ
 1117. Լամբլիոզ
 1118. Լայն երիզորդ
 1119. Լանգերհանսյան կղզյակներ
 1120. Լապարոսկոպիա Որովայնադիտում
 1121. Լարան
 1122. Լարինգիտ Կոկորդաբորբ
 1123. Լեզու
 1124. Լեզվաբորբ
 1125. Լեզվի պտկիկներ
 1126. Լեղանոթների բորբոքում
 1127. Լեղապարկ
 1128. Լեղապարկի բորբոքում
 1129. Լեղաքարային հիվանդություն
 1130. Լեղի
 1131. Լեղուղիներ
 1132. Լեյկեմիաներ Լեյկոզներ
 1133. Լեյկոդերմա սիֆիլիսային
 1134. Լեյկոզներ
 1135. Լեյկոմա Եղջերենու հատ
 1136. Լեյկոպենիա
 1137. Լեյկոպլաստիր Կպչուն սպեղանի
 1138. Լեյկոցիտներ
 1139. Լեյկոցիտոզ
 1140. Լեյշմանիոզներ
 1141. Լեպտոսպիրներ
 1142. Լեպտոսպիրոզ
 1143. Լեռնագնացություն Ալպինիզմ
 1144. Լեռնային հիվանդություն
 1145. Լեցիտին
 1146. Լևզեա
 1147. Լևոմիցետին
 1148. Լիբիդո Սեռական հակում
 1149. Լիդազ
 1150. Լիզիս բակտերիաների
 1151. Լիզոգեն բակտերիաներ
 1152. Լիզոգենիա
 1153. Լիզոսոմներ
 1154. Լիզոցիմ
 1155. Լիթոտրիպսիա Քարաջարդում
 1156. Լիմբիական համակարգ
 1157. Լիմֆադենիտ Ավշային հանգույցների բորբոքում
 1158. Լիմֆադենոպաթիա
 1159. Լիմֆոգրաֆիա Ավշագրություն
 1160. Լիմֆոիդային հյուսվածք
 1161. Լինոլային թթու
 1162. Լիպազ
 1163. Լիպիդներ
 1164. Լիպոմա Ճարպուռուցք
 1165. Լիպոմատոզ
 1166. Լիցքային վարժություններ
 1167. Լյարդ
 1168. Լյարդաբորբ
 1169. Լյարդաբորբ վիրուսային
 1170. Լյարդաբջիջներ
 1171. Լյարդային անբավարարություն
 1172. Լյարդի ցիռոզ
 1173. Լյուտեինացնող հորմոն
 1174. Լնդաբորբ
 1175. Լնդախտ
 1176. Լնդապալար
 1177. Լնդեր
 1178. Լոգանքներ
 1179. Լոգոպեդիա
 1180. Լոխիա
 1181. Լող
 1182. Լողանալը
 1183. Լոշտակ սպիտակ
 1184. Լոռի
 1185. Լոսյոններ
 1186. Լորդոզ
 1187. Լորենի սրտաձև
 1188. Լորձայտուց
 1189. Լորձեր
 1190. Լուծանքներ
 1191. Լուծողական դեղանյութեր
 1192. Լուծույթներ
 1193. Լույս
 1194. Լունատիզմ Լուսնոտություն
 1195. Լուսաբուժություն
 1196. Լուսակենսաբանական գործընթացներ
 1197. Լուսային ճառագայթում
 1198. Լուսավախություն
 1199. Լուսավորություն
 1200. Լուսնոտություն
 1201. Լսաչափ
 1202. Լսաչափություն
 1203. Լսնամաշկություն
 1204. Լսողական անցուղի
 1205. Լսողական ապարատներ
 1206. Լսողական փող
 1207. Լսողություն
 1208. Լվեր
 1209. Լրացուցիչ սնուցում
 1210. Խ
 1211. Խալ
 1212. Խաղալիքներ
 1213. Խաղողաշաքար
 1214. Խամբար
 1215. Խասիմոտոյի թիրեոիդիտ
 1216. Խավարասերներ
 1217. Խավարծիլ
 1218. Խատուտիկ դեղատու
 1219. Խիթ
 1220. Խլնախտ
 1221. Խլություն
 1222. Խխունջ
 1223. Խմելու ջրի վարակազերծում
 1224. Խմելու ռեժիմ
 1225. Խմիչքներ
 1226. Խմորիչներ Ֆերմենտներ
 1227. Խնամք ատամների
 1228. Խնկածաղիկ սովորական
 1229. Խնկեղեգ ճահճային
 1230. Խոաններ
 1231. Խոզի կարմիր քամի Էրիզիպելոիդ
 1232. Խոզուկ
 1233. Խոլանգիտ Լեղանոթների բորբոքում
 1234. Խոլելիթիազ Լեղաքարային հիվանդություն
 1235. Խոլեստեատոմա
 1236. Խոլեստերին
 1237. Խոլերա
 1238. Խոլերիկ խառնվածք
 1239. Խոլեցիստիտ Լեղապարկի բորբոքում
 1240. Խոլին
 1241. Խոհանոց
 1242. Խոհանոց
 1243. Խոնդրոմա
 1244. խոշորացույց
 1245. Խոսելաարտաբուժություն Լոգոպեդիա
 1246. Խոսք
 1247. Խոտատենդ
 1248. Խոր ընկալիչներ
 1249. Խորեա
 1250. Խորիոնէպիթելիոմա
 1251. Խորխ
 1252. Խորխաբեր դեղանյութեր
 1253. Խորշիկային մարմին
 1254. Խոց
 1255. Խոցային հիվանդություն
 1256. Խուլհամրություն
 1257. Խուղակներ
 1258. Խումարաթողի համախտանիշ
 1259. Խպիպ
 1260. Խպիպ տարածուն թունավոր
 1261. Խռնդատ
 1262. Ծագումնաբանական ինժեներիա Գենետիկական ինժեներիա
 1263. Ծագումնաբանություն բժշկական Գենետիկա բժշկական
 1264. Ծագումնաբանություն Գենետիկա
 1265. Ծաղիկ բնական
 1266. Ծաղկապատվաստում
 1267. Ծայրահատված
 1268. Ծայրամասային նյարդային համակարգ
 1269. Ծայրային թլիպ
 1270. Ծանրալուրություն
 1271. Ծանրամարտ
 1272. Ծարավ
 1273. Ծերաբանություն
 1274. Ծերաբուժություն
 1275. Ծերացում
 1276. Ծերունական հեռատեսություն
 1277. Ծեփուկաբորբ
 1278. Ծիածանաթաղանթ
 1279. Ծիածանաթաղանթի բորբոքում
 1280. Ծիծեռնախոտ մեծ
 1281. Ծլիկ
 1282. Ծխելը
 1283. Ծնեբեկ դեղատու
 1284. Ծնելիություն
 1285. Ծնկահոդ
 1286. Ծնկահոդի մահիկներ Հոդային մահիկներ
 1287. Ծննդաբերական ճիգեր
 1288. Ծննդաբերական ուռուցք
 1289. Ծննդաբերական տենդ
 1290. Ծննդաբերության նախանշաններ
 1291. Ծննդաբերություն
 1292. Ծննդաբերություն վաղաժամ
 1293. Ծննդատուն
 1294. Ծննդկան
 1295. Ծննդօգնություն
 1296. Ծովային հիվանդություն
 1297. Ծորենի սովորական
 1298. Ծոցաբորբեր
 1299. Ծռավզություն
 1300. Կ
 1301. Կաթ
 1302. Կաթետերացում երիկամների
 1303. Կաթիլներ ականջի
 1304. Կաթնագեղձախտ
 1305. Կաթնագեղձի բորբոքում
 1306. Կաթնաթթվային մթերք
 1307. Կաթնախառնուրդներ
 1308. Կաթնախոհանոց
 1309. Կաթնածծիչ
 1310. Կաթնաշաքար
 1311. Կաթնասունկ
 1312. Կաթնուկ
 1313. Կաթված
 1314. Կալա ազար
 1315. Կալիում
 1316. Կալցինոզ
 1317. Կալցիում
 1318. Կալցիֆերոլներ
 1319. Կախեքսիա Հյուծանք
 1320. Կախույթներ
 1321. Կակազություն
 1322. Կակաչ
 1323. Կակղենի
 1324. Կակղենու բորբոքում ատամի
 1325. Կահույք
 1326. Կայծուռուցք Կարբունկուլ
 1327. Կանանց կոնսուլտացիա
 1328. Կանաչեղեն սննդային
 1329. Կանդիդամիկոզ Կանդիդոզ
 1330. Կանդիդոզ
 1331. Կանխարգելիչ զննում Բժշկական զննում
 1332. Կանխարգելիչ պատվաստումներ
 1333. Կանխարգելում
 1334. Կանցեր
 1335. Կանցերոֆոբիա
 1336. Կապաններ
 1337. Կապույտ հազ
 1338. Կապույտ հազա
 1339. Կապսիդ
 1340. Կապտաթթու
 1341. Կապտուկ
 1342. Կասլի գործոն
 1343. Կատաբոլիզմ
 1344. Կատաղություն
 1345. Կատարակտ Ոսպնյակի մթագնում
 1346. Կատեխիններ
 1347. Կատուներ
 1348. Կատվալեզու եռաբաժան
 1349. Կատվախոտ դեղատու
 1350. Կարագ
 1351. Կարակուրտ
 1352. Կարանտինային ռեժիմ
 1353. Կարանտինային վարակիչ հիվանդություններ
 1354. Կարբոլեն
 1355. Կարբունկուլ
 1356. Կարբօքսիպեպտիդազ
 1357. Կարդիա Ստամոքսամուտք
 1358. Կարդիոլոգիա Սրտաբանություն
 1359. Կարդիոսկլերոզ Սրտի կարծրախտ
 1360. Կարդիոֆոբիա
 1361. Կարիճ
 1362. Կարծր շանկր
 1363. Կարծրախտ
 1364. Կարծրամաշկություն
 1365. Կարծրենի
 1366. Կարկամախտ Փայտացում
 1367. Կարճամատություն
 1368. Կարճատեսություն
 1369. Կարմիր գայլախտ համակարգային
 1370. Կարմիր ճանճասպան
 1371. Կարմիր քամի
 1372. Կարմրախտ
 1373. Կարմրամաշկություն
 1374. Կարմրուկ
 1375. Կարոտին
 1376. Կարտոֆիլ
 1377. Կարցինոմա
 1378. Կեղև գլխուղեղի մեծ կիսագնդերի
 1379. Կեղծ անկարողություն
 1380. Կեղծ ծծմբային կոճղասունկ
 1381. Կեղծ հոդ
 1382. Կեղտաջրեր
 1383. Կենդանական էլեկտրականություն Կենսաէլեկտրական երևույթներ
 1384. Կենսաբանական զենք
 1385. Կենսաբանական ռիթմեր
 1386. Կենսաբանորեն ակտիվ կետեր
 1387. Կենսաբանություն
 1388. Կենսազննում
 1389. Կենսաէլեկտրական երևույթներ
 1390. Կենսաթոշակ
 1391. Կենսաթոշակային ապահովում
 1392. Կենսահելմինթներ
 1393. Կենսաքիմիա
 1394. Կենսաֆիզիկա
 1395. Կենսաֆլավոնոիդներ
 1396. Կենտրոն անոթաշարժ
 1397. Կենտրոնական նյարդային համակարգ
 1398. Կենցաղային քիմիայի պատրաստուկների պահպանումը
 1399. Կեսարյան հատում
 1400. ԿԵսոնային հիվանդություն
 1401. Կետոնային մարմնիկներ
 1402. Կերակրագունդ
 1403. Կերակրափող
 1404. Կերակրափողադիտում
 1405. Կերակրափողի անցանելիության խանգարումներ
 1406. Կերակրափողի բորբոքում
 1407. Կերակրափողի ծոցագրպանիկ
 1408. Կերակրափողի կծկանք
 1409. Կերակրի աղ
 1410. Կերակրում անհաս երեխայի
 1411. Կերատին
 1412. Կերատիտ Եղջերենաբորբ
 1413. Կերատոպլաստիկա Եղջերապատվաստում
 1414. Կեցվածք
 1415. Կեֆիր
 1416. Կիբեռնետիկա բժշկական
 1417. Կիսալուծանքներ
 1418. Կիտրոնաթուփ չինական
 1419. Կիֆոզ
 1420. Կլայնֆելտերի համախտանիշ
 1421. Կլիմակտերիկ շրջան Կլիմաքս
 1422. Կլիմայաբուժություն
 1423. Կլիմայահարմարում
 1424. Կլիմայավարժում
 1425. Կլիմաքս
 1426. Կլինիկա
 1427. Կլման խանգարումներ
 1428. Կլոն
 1429. Կլոնավորում
 1430. Կծկանք
 1431. Կղանք
 1432. Կղմուխ Հեղինեի
 1433. Կմախք
 1434. Կյանք
 1435. Կյանքի արմատ
 1436. Կյանքի տևողություն
 1437. Կնճիռներ
 1438. Կոացերվատներ
 1439. Կոբալտ
 1440. Կոլագեն
 1441. Կոլագենային հիվանդություններ
 1442. Կոլապս
 1443. Կոլի
 1444. Կոլիկա Խիթ
 1445. Կոլիտ Հաստ աղիքի բորբոքում
 1446. Կոլոնոսկոպիա Հաստաղեդիտում
 1447. Կոլպիտ Հեշտոցաբորբ
 1448. Կոխ
 1449. Կոկարբօքսիլազ
 1450. Կոկեր
 1451. Կոկորդ
 1452. Կոկորդաբորբ
 1453. Կոկորդային արտացցվածք
 1454. Կոկորդի ողողումներ
 1455. Կողոսկրեր
 1456. Կոմա
 1457. Կոմատոզ վիճակ Կոմա
 1458. Կոմեդոններ
 1459. Կոմպլեմենտ
 1460. Կոմպոստացում
 1461. Կոմպրես
 1462. Կոյուղի
 1463. Կոնաձև գեղձ Վերին մակուղեղ
 1464. Կոնաձև մարմին Վերին մակուղեղ
 1465. Կոնտուզիա Սալջարդ
 1466. Կոնք
 1467. Կոնքագոտի
 1468. Կոշիկ
 1469. Կոշտուկ
 1470. Կոշտուկային սպեղանի
 1471. Կոպաբորբ
 1472. Կոպեր
 1473. Կոսմետիկա
 1474. Կոսմետիկական դիմակներ
 1475. Կոսմետիկական վիրաբուժություն
 1476. Կոսմետոլոգիա
 1477. Կոստիկոստերոն
 1478. Կովկասյան իժ
 1479. Կոտրվածքներ
 1480. Կորացածություն
 1481. Կորիզ բջջի
 1482. Կորոտկովի հնչյուն
 1483. Կորվալոլ
 1484. Կորտիզոն
 1485. Կորտիկոստերոիդներ
 1486. Կուզ
 1487. Կուժկոտրուկ
 1488. Կումիս
 1489. Կումուլյացիա
 1490. Կուվեզ
 1491. Կուրարեանման նյութեր
 1492. Կուրորտաբանություն և ֆիզիոթերապիա
 1493. Կուրություն
 1494. Կոֆերմենտներ
 1495. Կպչուն սպեղանի
 1496. Կռատուկ
 1497. Կվինկեի այտուց
 1498. Կրեյցֆելդտ
 1499. Կրետինիզմ
 1500. Կրետներ
 1501. Կրիզներ
 1502. Կրիպտօրխիզմ Գաղտնամորձություն
 1503. Կրծողներ
 1504. Կրծողների ոչնչացում
 1505. Կրծքամզի բորբոքում
 1506. Կրծքամիզ
 1507. Կրծքային ծորան
 1508. Կրծքային հեղձուկ
 1509. Կրծքավանդակ
 1510. Կրծքի երեխա
 1511. Կրծքի երեխայի դաստիարակությունը
 1512. Կրծքի կաթ
 1513. Կրծքով կերակրումը
 1514. Կրնկախիթ
 1515. Կրուպ
 1516. Հ
 1517. Հաբեր
 1518. Հագուստ
 1519. Հազ
 1520. Հազարատերևուկ սովորական
 1521. Հալևորուկ ռոմբատերև
 1522. Հալվե ծառանման
 1523. Հակաանռիթմային միջոցներ
 1524. Հակաբեզմնավորիչ միջոցներ
 1525. Հակաբիոտիկներ
 1526. Հակաբորբոքային դեղանյութեր
 1527. Հակագազ
 1528. Հակադեպրեսանտներ Հակաընկճումային դեղանյութեր
 1529. Հակաընկճումային դեղանյութեր
 1530. Հակածիններ
 1531. Հակաձայնային միջոցներ
 1532. Հակամակաբուծական դեղանյութեր
 1533. Հակամանրէային դեղանյութեր
 1534. Հակամարմիններ
 1535. Հակամիզամուղ հորմոն
 1536. Հականեխիչ դեղանյութեր
 1537. Հականեխություն
 1538. Հակաուռուցքային դեղանյութեր
 1539. Հակապսիխոզային դեղանյութեր
 1540. Հաղորդիչ ուղիներ
 1541. Հաճախազարկություն
 1542. Համ
 1543. Համակարգչային շերտագրություն
 1544. Համակեցություն
 1545. Համաճարակ
 1546. Համաճարակաբանական հետազոտություն
 1547. Համաճարակաբանություն
 1548. Համային նյութեր
 1549. Համայնաճարակ
 1550. Համեմունքներ
 1551. Հայկական իժ
 1552. Հայկական հիվանդություն Պարբերական հիվանդություն
 1553. Հայմորիտ Հայմորյան ծոցի բորբոքում
 1554. Հայմորյան ծոց
 1555. Հայմորյան ծոցի բորբոքում
 1556. Հանգիստ
 1557. Հանգուցաբորբ
 1558. Հանգուցավոր երակալայնանք Երակների հանգուցավոր լայնացում
 1559. Հանգուցավոր շուրջզարկերակաբորբ
 1560. Հանգստացնող դեղանյութեր
 1561. Հանգստյան տուն
 1562. Հանքակորտիկոիդներ
 1563. Հանքային նյութեր
 1564. Հանքային ջրեր
 1565. Հանքավան
 1566. Հաշիշամոլություն
 1567. Հաշմանդամություն
 1568. Հապալասենի
 1569. Հաստ աղիք
 1570. Հաստաղեդիտում
 1571. Հավասարակշռության օրգան
 1572. Հավկուրություն
 1573. Հատապտուղներ
 1574. Հատիկներ
 1575. Հատուկ մշակում
 1576. Հարականջագեղձաբորբ համաճարակային Խոզուկ
 1577. Հարաճուն լուծանք
 1578. Հարատամնաբորբ
 1579. Հարարգանդաբորբ
 1580. Հարարգանդաբջջանք
 1581. Հարբեցողություն
 1582. Հարբեցում ալկոհոլային
 1583. Հարբուխ
 1584. Հարգրիպներ
 1585. Հարեղնգաբորբ
 1586. Հարերիկամաբորբ
 1587. Հարթաթաթություն Տափակաթաթություն
 1588. Հարմարվողականություն
 1589. Հարվածային ալիք
 1590. Հաց
 1591. Հելմինթներ Որդեր
 1592. Հելմինթոզներ Ճիճվային հիվանդություններ
 1593. Հելվելաթթու
 1594. Հեծանվային սպորտ
 1595. Հեղձուկ
 1596. Հեղձուկային վիճակ
 1597. Հեմատոմա Արյունային ուռուցք
 1598. Հեմոգլոբին
 1599. Հեմոգլոբինոզներ Հեմոգլոբինոպաթիաներ
 1600. Հեմոգլոբինոպաթիաներ
 1601. Հեմոպոետիններ
 1602. Հեմոսորբցիա Արյունակլանում
 1603. Հեմոֆիլիա
 1604. Հենակներ
 1605. Հենթինգթոնի խորեա
 1606. Հեշտանք
 1607. Հեշտոց
 1608. Հեշտոցաբորբ
 1609. Հեշտոցադիտում
 1610. Հեպատիտ Լյարդաբորբ
 1611. Հեպատոմա
 1612. Հեռատեսություն
 1613. Հետադարձ տիֆ
 1614. Հետանցք հակաբնական
 1615. Հետերոզիգոտություն
 1616. Հետծննդյան հիվանդություններ
 1617. Հետծննդյան շրջան
 1618. Հերատություն Ճաղատություն
 1619. Հերբիցիդներ
 1620. ՀԵրմաֆրոդիտիզմ Երկսեռություն
 1621. Հերպես Տենդաբշտիկ
 1622. Հևոց
 1623. Հեքիմություն
 1624. Հիալուրոնաթթու
 1625. Հիալուրոնիդազ
 1626. Հիբրիդոմներ
 1627. Հիգիենա
 1628. Հիգիենա մտավոր աշխատանքի
 1629. Հիգիենային և հակահամաճարակային ծառայություն
 1630. Հիգիենային և հակահամաճարակային հսկողության կայաններ
 1631. Հիդրադենիտ Քրտնագեղձերի բորբոքում
 1632. Հիդրոկորտիզոն
 1633. Հիդրոնեֆրոզ Երիկամի ջրակալում
 1634. Հիդրոցելե Ամորձու ջրակալում
 1635. Հիմենոլեպիդոզ
 1636. Հիմնական փոխանակություն
 1637. Հիշողություն
 1638. Հիպերբարիկ օքսիգենացում ԳԵրճնշումային թթվածնացում
 1639. Հիպերգլիկեմիա Գերշաքարարյունություն
 1640. Հիպերթենզիա Գերճնշում
 1641. Հիպերթիրեոզ
 1642. Հիպերկինեզ
 1643. Հիպերկորտիցիզմ
 1644. Հիպերոսմիա Գերհոտառություն
 1645. Հիպերպարաթիրեոզ
 1646. Հիպերսթենիկ մարմնակազմվածք
 1647. Հիպերսոմնիա Քնկոտություն
 1648. Հիպերվիտամինոզ Գերվիտամինություն
 1649. Հիպերտոնիկ կրիզ
 1650. Հիպերտոնիկ հիվանդություն
 1651. Հիպնոնարկոզ
 1652. Հիպնոս
 1653. Հիպոդինամիա Թերշարժունություն
 1654. Հիպոթալամուս Ենթատեսաթումբ
 1655. Հիպոթիրեոզ
 1656. Հիպոխոնդրիա Մելամաղձություն
 1657. Հիպոկրատի գլխարկ
 1658. Հիպոմենոռեային սինդրոմ Սակավ դաշտան
 1659. Հիպոպարաթիրեոզ
 1660. Հիպոտենզիա Թերճնշում
 1661. Հիպոտոնիա Թերճնշում
 1662. Հիպոտրոֆիա Թերսնում
 1663. Հիպոֆիզ Ստորին մակուղեղ
 1664. Հիպօքսիա Թթվածնաքաղց
 1665. Հիսթերիա
 1666. Հիսի խուրձ
 1667. Հիստամին
 1668. Հիստոգենեզ Հյուսվածքածնություն
 1669. Հիստոլոգիա Հյուսվածաբանություն
 1670. Հիստոքիմիա Հյուսվածաքիմիա
 1671. Հիստոֆիզիոլոգիա Հյուսվածաֆիզոլոգիա
 1672. Հիվանդ
 1673. Հիվանդածնություն
 1674. Հիվանդանոց
 1675. Հիվանդի խնամք
 1676. Հիվանդի փոխադրումը
 1677. Հիվանդություն
 1678. Հղի կանանց երիկամաախտ
 1679. Հղիության կանխում
 1680. Հղիության տոքսիկոզներ
 1681. Հղիություն
 1682. Հյութեր
 1683. Հյուծանք
 1684. Հյուսակաբորբ
 1685. Հյուսվածաբանություն
 1686. Հյուսվածաքիմիա
 1687. Հյուսվածաֆիզիոլոգիա
 1688. Հյուսվածք
 1689. Հյուսվածքաարյունային պատնեշ
 1690. Հյուսվածքածնություն
 1691. Հյուսվածքային անհամատեղելիություն
 1692. Հյուսվածքային հեղուկ
 1693. Հյուսվածքային մանրէախումբ
 1694. Հյուրասենյակ
 1695. Հոգեբուժություն
 1696. Հոգեդեղաբանական միջոցներ
 1697. Հոգեխթանիչներ
 1698. Հոգեկան գործունեություն Հոգեկանը
 1699. Հոգեկան խանգարումներ Հոգեկան հիվանդություններ
 1700. Հոգեկան հիվանդներ
 1701. Հոգեկան հիվանդություններ
 1702. Հոգեկանը
 1703. Հոգեվարք
 1704. Հոգնա
 1705. Հոգնածություն
 1706. Հոդաբորբ
 1707. Հոդախախտում
 1708. Հոդախտ
 1709. Հոդային մահիկներ
 1710. Հոդեր
 1711. Հոդի գերձգվածություն
 1712. Հողի սանիտարական պահպանություն
 1713. Հոմեոպաթիա
 1714. Հոմեոստազ
 1715. Հոմոզիգոտություն
 1716. Հոսպիտալ
 1717. Հոսպիտալացում
 1718. Հովտաշուշան
 1719. Հոտազերծում
 1720. Հոտառություն
 1721. Հորանջում
 1722. Հումակերություն
 1723. Հույզեր
 1724. Հպվող տեսապակիներ
 1725. Հսկայություն
 1726. Հրդեհներ
 1727. Հրուշակեղեն
 1728. Ձ
 1729. Ձախլիկություն
 1730. Ձայն
 1731. Ձայնալարեր
 1732. Ձայնահաղորդիչ ապարատ
 1733. Ձայնամեկուսացում
 1734. Ձավարեղեն
 1735. Ձեռնաթաթ
 1736. Ձեռնաշարժություն
 1737. Ձեռք
 1738. Ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշ
 1739. Ձեռքի օճառներ
 1740. ՁԻԱՀ Ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշ
 1741. Ձիաձետ դաշտային
 1742. Ձկնորսություն մարզական
 1743. Ձմռուկ
 1744. Ձյու
 1745. Ձնահյուսեր
 1746. Ձու թռչնի
 1747. Ձուկ
 1748. Ձուսպային բունոց
 1749. Ձվաբջիջ
 1750. Ձվազատում
 1751. Ձվատար փողեր
 1752. Ձվարանի բշտուռուցք
 1753. Ձվարանի ֆոլիկուլ
 1754. Ղ
 1755. Ղանձլամեր
 1756. Ճ
 1757. Ճակատային ծոց
 1758. Ճակատային ծոցի բորբոքում
 1759. Ճաղատություն
 1760. Ճանճեր
 1761. Ճառագայթաբանություն բժշկական
 1762. Ճառագայթագրություն կլինիկական
 1763. Ճառագայթազգայնություն
 1764. Ճառագայթաիզոտոպային ախտորոշում Ռադիոիզոտոպային ախտորոշում
 1765. Ճառագայթակենսաբանություն Ռադիոկենսաբանություն ճառագայթահարումբժշկության մեջ
 1766. Ճառագայթային հակազդեցություններ
 1767. Ճառագայթային հիվանդություն
 1768. Ճառագայթաչափություն լաբորատոր
 1769. Ճառագայթասնկեր
 1770. Ճավայան թեյ
 1771. Ճարպագեղձեր
 1772. Ճարպաթթուներ
 1773. Ճարպահոսություն
 1774. Ճարպամիզություն
 1775. Ճարպային փոխանակություն
 1776. Ճարպասեռական համախտանիշ
 1777. Ճարպեր
 1778. Ճարպուռուցք
 1779. Ճգնաժամ
 1780. Ճեղքվածք ծնոտի
 1781. Ճիճուներ Որդեր
 1782. Ճիճվաթափություն
 1783. Ճիճվային հիվանդություններ
 1784. Ճնշաբուժություն
 1785. Ճնշախցիկ
 1786. Ճնշող
 1787. Ճողվածք
 1788. Ճոճում
 1789. Մ
 1790. Մագնեզիում
 1791. Մագնիսաբուժություն
 1792. Մազագլուխ
 1793. Մազանոթներ
 1794. Մազապարկի բորբոքում
 1795. Մազարիոն
 1796. Մազեր
 1797. Մազերի սպիտակում
 1798. Մազոտություն
 1799. Մալարիա
 1800. Մածուկներ
 1801. Մածուն
 1802. Մակաբուծական հիվանդություններ
 1803. Մակաբուծակրռւթյուն
 1804. Մակամորձու բորբոքում
 1805. Մակիյաժ
 1806. Մակրոտարրեր
 1807. Մակրոֆագեր
 1808. Մահ
 1809. Մահաբանություն
 1810. Մահամորմ
 1811. Մահացություն
 1812. Մաղոսկրային ծոց
 1813. Մաղոսկրի բորբոքում
 1814. Մայրության և մանկության պահպանություն
 1815. Մանանեխ
 1816. Մանանեխի ծեփուկներ
 1817. Մանանեխով լոգանքներ
 1818. Մանգան
 1819. Մանթուի տուբերկուլինային փորձ
 1820. Մանիա
 1821. Մանիակալ
 1822. Մանիկյուր
 1823. Մանկաբանություն և գինեկոլոգիա
 1824. Մանկաբարձական ամիս
 1825. Մանկաբարձուհի
 1826. Մանկաբուժություն
 1827. Մանկական ամանեղեն
 1828. Մանկական ողնուղեղային լուծանք Պոլիոմիելիտ
 1829. Մանկական պոլիկլինիկա
 1830. Մանկական սայլակ
 1831. Մանկական տետանիա Սպազոֆիլիա
 1832. Մանկան տեղ
 1833. Մանկապատանեկան մարզադպրոցներ
 1834. Մանկատուն
 1835. Մանոզ
 1836. Մանրէաբանություն
 1837. Մանրէազերծում
 1838. Մանրէակենսաբանություն
 1839. Մանրէային ֆլորա մարդու
 1840. Մաշկ
 1841. Մաշկաբանություն և վեներաբանություն
 1842. Մաշկաբորբեր
 1843. Մաշկագենետիկա
 1844. Մաշկախտեր Դերմատոզներ
 1845. Մաշկաճարպ
 1846. Մաշկամկանաբորբ
 1847. Մաշկային հիվանդություններ
 1848. Մաշկանախշագրություն
 1849. Մաշկասնկիկներ
 1850. Մաշկաքսուքներ
 1851. Մաշկի թարախաբշտիկային հիվանդություններ
 1852. Մաշկի սնկիկային հիվանդություններ
 1853. Մասկուլինացում Արականացում
 1854. Մասնագիտական ընտրություն
 1855. Մասնագիտական հիվանդություններ
 1856. Մասնագիտական վնասակարություններ
 1857. Մաստիտ Կաթնագեղձի բորբոքում
 1858. Մաստոպաթիա Կաթնագեղձախտ
 1859. Մաստուրբացիա Ձեռնաշարժություն
 1860. Մասրենի
 1861. Մատիտեղ
 1862. Մատնադիտում
 1863. Մատնախոսություն
 1864. Մատնաշունչ
 1865. Մատների այբուբեն
 1866. Մատնոցուկ ժանգային
 1867. Մատնունի ուղղաձիգ
 1868. Մատուտակ մերկ
 1869. Մարազմ
 1870. Մարդ
 1871. Մարդակազմություն Անատոմիա
 1872. Մարդաչափություն
 1873. Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսային վարակ Ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշ
 1874. Մարդու հասակը
 1875. Մարդու քաշը
 1876. Մարզադպրոցներ
 1877. Մարզական բժշկություն
 1878. Մարզական խաղեր
 1879. Մարզում սպորտային
 1880. Մարմնակազմվածք
 1881. Մարմնամարզություն
 1882. Մարսողական համակարգ
 1883. Մարսողական ուղի
 1884. Մարսողության խանգարում երեխաների
 1885. Մեդիաստինոսկոպիա Միջնորմադիտում
 1886. Մեդիատորներ Միջնորդանյութեր
 1887. Մեդուզա ֆիզալիա
 1888. Մեզ
 1889. Մեզընդունիչ
 1890. Մեզոդերմ Միջին սաղմնային թերթիկ
 1891. Մելամաղձություն
 1892. Մելանին
 1893. Մելանխոլիկ խառնվածք
 1894. Մելանոմա
 1895. Մելանոցիտոխթանիչ հորմոն
 1896. Մելենա Ձյութանման կղանք
 1897. Մեծ ճարպոն
 1898. ՄԵկոնիում Առաջնային կղանք
 1899. Մեկուսարան
 1900. Մեկուսացում վարակիչ հիվանդների
 1901. Մեղուներ
 1902. Մեղվաթույն
 1903. Մեղվակաթ
 1904. Մեղվասոսինձ
 1905. Մեղր
 1906. Մեղրաբուժություն
 1907. Մեյոզ
 1908. Մենինգիզմ
 1909. Մենինգիտ Ուղեղապատյանաբորբ
 1910. Մենինգոէնցեֆալիտ Գլխուղեղուղեղապատյանաբորբ
 1911. Մենինգոկոկակրություն
 1912. Մենինգոկոկային վարակ
 1913. Մենինգոկոկարյունություն
 1914. Մենինգոկոկեմիա ՄԵնինգոկոկարյունություն
 1915. ՄԵնինգոկոկեր
 1916. Մենյերի հիվանդություն
 1917. Մենոռագիա Առատ դաշտան
 1918. Մետաբոլիզմ
 1919. Մետաստազավորում
 1920. ՄԵտաֆիզ
 1921. Մետեորիզմ Փորափքանք
 1922. Մետրոէնդոմետրիտ Արգանդի մկանալորձենաբորբ
 1923. Մերսում
 1924. Մերսում սրտի
 1925. Մզվածքներ
 1926. Մթնոլորտազգայնություն
 1927. Մթնոլորտի սանիտարական պահպանություն
 1928. Մժեղներ
 1929. Մժղուկներ
 1930. Միազներ
 1931. Միաշաքարներ
 1932. Միավ վարակ Ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշ
 1933. Միգրեն Անգար
 1934. Միելոլեյկոզ
 1935. Միելոմային հիվանդություն
 1936. Միզածորան
 1937. Միզակապություն
 1938. Միզամուղ դեղանյութեր
 1939. Միզային օրգաններ
 1940. Միզապարկ
 1941. Միզապարկադիտում
 1942. Միզապարկի բորբոքում
 1943. Միզասեռական համակարգ
 1944. Միզարձակում
 1945. Միզարյունություն
 1946. Միզարտադրության համակարգ
 1947. Միզաքարային հիվանդություն
 1948. Միզաքարեր
 1949. Միզուկ
 1950. Միզուկաբորբ
 1951. Միզուկադիտում
 1952. Միկոբակտերիաներ
 1953. Միկոզներ ոտնաթաթի Սնկախտեր ոտնաթաթի
 1954. Միկոզներ Մաշկի սնկիկային հիվանդություններ
 1955. Միկոտոքսիկոզ
 1956. Միկոտոքսիններ
 1957. Միկրոալիքային բուժում
 1958. Միկրոկլիմա
 1959. Միկրոսպորիա
 1960. Միկրովիրաբուժություն և վերականգնողական վիրաբուժություն
 1961. Միկրոտարրեր
 1962. Միկրոցեֆալիա Փոքրագլխություն
 1963. Միոզին
 1964. Միոզիտ Մկանաբորբ
 1965. Միոկարդ Սրտամկան
 1966. Միոկարդիա Սրտամկանի բորբոքում
 1967. Միոմա Մկանուռուցք
 1968. Միոմետրիում Արգանդամկան
 1969. Միջադիր նեյրոններ
 1970. Միջանկյալ ուղեղ
 1971. Միջատազերծում
 1972. Միջատասպան միջոցներ
 1973. Միջընդերք
 1974. Միջին բուժաշխատողներ
 1975. Միջին ուղեղ
 1976. Միջին սաղմնային թերթիկ
 1977. Միջնահատված
 1978. Միջնորդանյութեր
 1979. Միջնորմադիտում
 1980. Միջուկային զենք
 1981. Միջուկային պայթյուն
 1982. Միս
 1983. Միտոզ
 1984. Միտոքոնդրիաներ
 1985. Միքսեդեմա Լորձայտուց
 1986. Միօպիա Կարճատեսություն
 1987. Մլակներ
 1988. Մկանաբորբ
 1989. Մկանաթելիկներ
 1990. Մկանախաղ
 1991. Մկանային կծկում
 1992. Մկանային համակարգ
 1993. Մկաններ
 1994. Մկանների գերաճում
 1995. Մկանների հետաճում
 1996. Մկանուռուցք
 1997. Մոզեր
 1998. Մոլեխինդ թունավոր
 1999. Մոծակներ
 2000. Մոմիկներ
 2001. Մոնոնուկլեոզ վարակիչ
 2002. Մոռացում
 2003. Մոտոսպորտ
 2004. Մորմ քաղցրադառը
 2005. Մուլտի տաբս
 2006. Մուլտին
 2007. Մուսկարին
 2008. Մուտագենեզ
 2009. Մուտագեններ
 2010. Մուտացիաներ
 2011. Մուրճ
 2012. Մսուրային տարիք
 2013. Մսուր
 2014. Մտապահում
 2015. Մրգահյութեր
 2016. Մրգեր
 2017. Յ
 2018. Յատրոգենիա
 2019. Յոգեր
 2020. Յոդ
 2021. Յուղասունկ
 2022. Յունիկապ
 2023. Ն
 2024. Նազոֆարինգիտ Քթաըմպանի բորբոքում
 2025. Նախաբազուկ
 2026. Նախադաշտանային համախտանիշ
 2027. Նախադպրոցական տարիք
 2028. Նախաէկլամպսիա
 2029. Նախաինֆարկտային շրջան
 2030. Նախածննդյան շրջան
 2031. Նախանշանային շրջան
 2032. Նախապատրաստում դպրոցին
 2033. Նախասիրտ
 2034. Նախավիտամին
 2035. Նախաքաղցկեղային վիճակներ
 2036. Նախաֆագեր
 2037. Նանիզմ Թզուկություն
 2038. Նատրիում
 2039. Նատրիումի քլորիդ
 2040. Նարկոզ
 2041. Նարկոմանիա Թմրամոլություն
 2042. Նեգրիի մարմնիկներ
 2043. Նեկատոր
 2044. Նեղ կոնք
 2045. Նեմատոդոզներ
 2046. ՆԵյրոգլիա
 2047. Նեյրոդերմիտ Նյարդամաշկաբորբ
 2048. Նեյրոլեպտիկներ Հակապսիխոզային դեղանյութեր (ուժեղ)
 2049. Նեյրոհիպոֆիզ Նյարդահիպոֆիզ
 2050. Նեյրոն
 2051. Ներակնային ճնշում
 2052. Ներառումներ
 2053. Ներարգանդային զարգացում
 2054. Ներարգանդային պարույր
 2055. Ներարգանդենի
 2056. Ներարկիչ
 2057. Ներարկիչ միանգամյա
 2058. Ներբջջային ներառումներ
 2059. Ներգանգային ճնշում
 2060. Ներզատաբանություն
 2061. Ներզատիչ գեղձեր
 2062. Ներզատիչ համակարգ
 2063. Ներթույներ
 2064. Ներծծում
 2065. Ներշնչում
 2066. Ներշնչումային հիվանդություններ
 2067. Ներսրտենի
 2068. Ներսրտենու բորբոքում
 2069. Ներքին ընկալիչներ
 2070. Ներքին հիվանդություններ
 2071. Ներքին պրոթեզներ
 2072. Ներքին սաղմնային թերթիկ
 2073. Նևրալգիա Նյարդացավ
 2074. Նևրասթենիա Նյարդաթուլություն
 2075. Նևրիտ Նյարդաբորբ
 2076. Նևրոզներ
 2077. Նեֆրիտ Երիկամաբորբ
 2078. Նեֆրոլոգիա
 2079. ՆԵֆրոն
 2080. Նեֆրոպաթիա Երիկամաախտ
 2081. Նիացին
 2082. Նիկոտին
 2083. Նիկոտինաթթու
 2084. Նմանաբուժություն Հոմեոպաթիա
 2085. Նյարդ ակնաշարժ
 2086. Նյարդաբնի բորբոքում
 2087. Նյարդաբորբ
 2088. Նյարդաբջիջ
 2089. Նյարդագենետիկա
 2090. Նյարդաթելեր
 2091. Նյարդաթուլություն
 2092. Նյարդախտաբանություն
 2093. Նյարդահիպոֆիզ
 2094. Նյարդամաշկաբորբ
 2095. Նյարդային ազդակներ
 2096. Նյարդային համակարգ
 2097. Նյարդավիրաբուժություն
 2098. Նյարդարմատաբորբ
 2099. Նյարդացավ
 2100. Նյարդաֆիզիոլոգիա
 2101. Նյարդեր
 2102. Նյութերի և էներգիայի փոխանակություն
 2103. Նշագեղձեր
 2104. Նշագեղձերի բորբոքում
 2105. Նոլկլեոիդ
 2106. Նորագոյացություններ Ուռուցքներ
 2107. Նորադրենալին
 2108. Նորածին
 2109. Նորածինների արյունատարրալուծական հիվանդություն
 2110. Նորածինների ծննդաբերական վնասվածքներ
 2111. Նորածինների կրծքացավ
 2112. Նորածնի լացը
 2113. Նորմոսթենիկ
 2114. Նորք
 2115. Նուկլեինայութուներ
 2116. Նուկլեոկապսիդ
 2117. Նուկլեոպրոտեիդային թելիկներ
 2118. Նուկլեոտիդներ
 2119. Նստանյարդաբորբ
 2120. Նվենի գնդաձև
 2121. Նրբենի
 2122. Շ
 2123. Շագանակագեղձ
 2124. Շագանակագեղձի բորբոքում
 2125. Շագանակագեղձի գեղձուռուցք
 2126. Շաղկապենաբորբ
 2127. Շամպինիոն
 2128. Շամպուններ
 2129. Շատակերություն
 2130. Շարակցական հյուսվածք
 2131. Շարակցական հյուսվածքի տարածուն հիվանդություններ Կոլագենային հիվանդություններ
 2132. Շարժողական ավտոմատիզմ
 2133. Շարժողական հակազդեցություններ
 2134. Շարժումներ օրգանիզմի
 2135. Շարժումների համաձայնեցում
 2136. Շարկոյի ցնցուղում
 2137. Շաքար
 2138. Շաքարախտ
 2139. Շաքարամիզություն
 2140. Շաքարային հիվանդություն
 2141. Շաքարային շատամիզություն
 2142. Շեգրենի հիվանդություն
 2143. ՇԵրեշևսկի
 2144. Շերտագրություն
 2145. Շիզոֆրենիա
 2146. Շիկատակ
 2147. Շիճուկային հիվանդություն
 2148. Շիճուկներ
 2149. Շլություն
 2150. Շմոլ գազ
 2151. Շներ
 2152. Շնչադիմակներ
 2153. Շնչահեղձություն
 2154. Շնչաչափություն
 2155. Շնչառական անբավարարություն
 2156. Շնչառական կենտրոն
 2157. Շնչառական համակարգ
 2158. Շնչառասինցիտիալ վարակ
 2159. Շնչառության րոպեական ծավալ
 2160. Շնչառություն
 2161. Շնչառում
 2162. Շնչափող
 2163. Շնչափողաբորբ
 2164. Շնչափողահատում
 2165. Շշիկներ
 2166. Շոգեբաղնիք
 2167. Շոկ
 2168. Շողասնկախտ
 2169. Շոշափում
 2170. Շպրից
 2171. Շտապ բժշկական օգնություն
 2172. Շտապ բուժօգնության հատուկ մասնագիտացված բրիգադներ
 2173. Շրթնաբորբ
 2174. Շրթներկեր
 2175. Շրջակա միջավայրի պահպանություն
 2176. Շրջափակում հոդի
 2177. Շրջոսկր
 2178. Շրջոսկրի բորբոքում ծնոտի
 2179. Շփաբորբ
 2180. Շփում մարմնի Ջրային շփումներ
 2181. Ո
 2182. Ողն
 2183. Ողնաշար
 2184. Ողնաշարաբորբ
 2185. Ողնաշարախտ
 2186. Ողնաշարի ծռումներ
 2187. Ողնուղեղ
 2188. Ողնուղեղային հեղուկ
 2189. Ողնուղեղի սմքախտ
 2190. Ոջիլներ
 2191. Ոջլոտություն
 2192. Ոսկեհազարուկ հովանոցային
 2193. Ոսկր
 2194. Ոսկրաբեկորներ
 2195. Ոսկրածուծ
 2196. Ոսկրածուծաբորբ
 2197. Ոսկրային գերաճումներ
 2198. Ոսկրային համակարգ
 2199. Ոսպնյակ
 2200. Ոսպնյակի մթագնում
 2201. Ոստայնաբորբ
 2202. Ոստայնենի
 2203. Ոստրեներ
 2204. Ոտնաթաթ
 2205. Ոտք
 2206. Որդանման ելունի բորբոքում
 2207. Որդեր
 2208. Որձկում
 2209. Որովայնադիտում
 2210. Որովայնամզի բորբոքում
 2211. Որովայնամիզ
 2212. Որովայնային տիֆ
 2213. Որովայնի խոռոչ
 2214. Որովայնի ճնշան
 2215. Որքին գոտնորող Տենդաբշտիկ
 2216. Որքին թեփատու
 2217. Որքին խուզող Տրիխոֆիտիա
 2218. Որքին մազային
 2219. Որքին վարդագույն
 2220. ՈՒ
 2221. Ուժաչափություն
 2222. Ուլրացիլ
 2223. Ուղեկցող հիվանդություններ
 2224. Ուղեղապատյանաբորբ
 2225. Ուղեղապատյաններ
 2226. Ուղեղիկ
 2227. Ուղեղողնուղեղային հեղուկ
 2228. Ուղիղ աղիք
 2229. Ուղիղ աղիքի բորբոքում
 2230. Ուղիղ և սիգմայաձև աղեդիտում
 2231. Ունկնոցներ Լսողական ապարատներ
 2232. Ուշագնացություն
 2233. Ուռուցքաբանական ծառայություն
 2234. Ուռուցքածին նյութեր
 2235. Ուռուցքածին վիրուսներ
 2236. Ուռուցքներ
 2237. Ուրեթրիտ Միզուկաբորբ
 2238. Ուրեթրոսկոպիա Միզուկադիտում
 2239. Ուրեմիա Միզարյունություն
 2240. Ուրոլոգիա
 2241. Ուրց սողացող
 2242. Ուրցաբջիջներ
 2243. Ուրցագեղձ
 2244. Չ
 2245. Չարորակ այտուց Անօդակյաց վարակ
 2246. Չարորակ ուռուցքներ
 2247. Չափավորված մարզում
 2248. Չբերություն Անպտղություն
 2249. Չժենթերապիա Ասեղնաբուժություն
 2250. Չիբան Ֆուրունկուլ
 2251. Չիչխան դժնիկանման
 2252. Չմշկային մարզաձև
 2253. Չորածաղիկ
 2254. Չորաճառագայթագրություն
 2255. Պ
 2256. Պալարախտ Տուբերկուլոզ
 2257. Պահածոյում տնային
 2258. Պահածոներ
 2259. Պայծառատեսություն Տրանս
 2260. Պայմանական ռեֆլեքսներ
 2261. Պանգամաթթու
 2262. Պանդեմիա Համայնաճարակ
 2263. Պանիր
 2264. Պանկրեատին
 2265. Պանկրեատիտ Ենթաստամոքսային գեղձի բորբոքում
 2266. Պանսինուսիտ
 2267. Պանտոտենաթթու
 2268. Պառկելախոց
 2269. Պաստերացում
 2270. Պատիճներ
 2271. Պատճենահանում
 2272. Պատնեշային ֆունկցիաներ օրգանիզմի
 2273. Պատնեշներ օրգանիզմի
 2274. Պատռվածք կապանների
 2275. Պատրոնաժ
 2276. Պարաամինաբենզոյաթթու
 2277. Պարաթհորմոն
 2278. Պարամետրիտ Հարարգանդաբորբ
 2279. Պարանոց
 2280. Պարասիմպաթիկ նյարդային համակարգ
 2281. Պարասպազմ
 2282. Պարատիֆեր
 2283. Պարաֆիմոզ Թլիպանեղացում
 2284. Պարաֆին
 2285. Պարբերական հիվանդություն
 2286. Պարկինսոնիզմ
 2287. Պարկինսոնյան հիվանդություն
 2288. Պարոտին
 2289. Պարոքսիզմային բարորակ որովայնամզաբորբ Պարբերական հիվանդություն
 2290. Պարտադիր կենսաթոշակային ապահովագրություն
 2291. Պարօդոնտիտ Հարատամնաբորբ
 2292. Պարօտիտ էպիդեմիկ Խոզուկ
 2293. Պեդիկյուր
 2294. Պելագրա
 2295. Պելոթերապիա Ցեխաբուժություն
 2296. Պելոիդ
 2297. Պենդինյան խոց
 2298. Պենիցիլին
 2299. Պենիցիլներ
 2300. Պենիցիլոտոքսիկոզ
 2301. Պեպեններ
 2302. Պեպսին
 2303. Պեստիցիդներ Թունաքիմիկատներ
 2304. Պետական սանիտարական տեսչություն
 2305. Պետքանոթ
 2306. Պերիարտերիտ Հանգուցավոր շուրջզարկերակաբորբ
 2307. Պերիկարդ Սրտամկան
 2308. Պերիմետրիում Արգանդամիզ
 2309. Պերիմիզում
 2310. Պերիոդիկ հիվանդություն Պարբերական հիվանդություն
 2311. Պերիտոնիտ Որովայնամզի բորբոքում
 2312. Պերիօստիտ ծնոտի Շրջոսկրի բորբոքում ծնոտի
 2313. Պերֆորացիա Թափածակում
 2314. Պզուկներ
 2315. Պիելոնեֆրիտ Երիկամաավազանաբորբ
 2316. Պիլորուս Ստամոքսաելք
 2317. Պիլուլներ
 2318. Պիկովիտ
 2319. Պիկվիկի ախտանշան
 2320. Պինդ դեղաձևեր
 2321. Պիոդերմիա Մաշկի թարախաբշտիկային հիվանդություններ
 2322. Պիրեթրում
 2323. Պիրիդօքսին
 2324. Պլազմիդներ
 2325. Պլազմոդիում
 2326. Պլաստիկ վիրահատություն
 2327. Պլևրիտ Կրծքամզի բորբոքում
 2328. Պլեքսիտ Հյուսակաբորբ
 2329. Պղինձ
 2330. Պղպեղային սպեղանի
 2331. Պնևմոթորաքս
 2332. Պնևմոկոնիոզ Թոքերի փոշեգարություն
 2333. Պնևմոնիա Թոքաբորբ
 2334. Պոդագրա
 2335. Պոլիարթրիտ Բազմահոդաբորբ
 2336. Պոլիկլինիկա
 2337. Պոլիմորֆիզմ
 2338. Պոլինևրիտ Բազմանյարդաբորբ
 2339. Պոլինոզ
 2340. Պոլիոմիելիտ — 580
 2341. Պոլիվիտամիններ
 2342. Պոլյուցիա Երազախաբություն
 2343. Պոչուկ
 2344. Պոպուլյացիաներ
 2345. Պոռնկություն
 2346. Պոտենցիալ գործողության
 2347. Պորտ
 2348. Պորտալար
 2349. Պուբերտատ Արբունքի շրջան
 2350. Պուլպիտ Կակղենու բորբոքում ատամի
 2351. Պուլս Անոթազարկ
 2352. Պունկցիա Ընդծակում
 2353. Պսակային անբավարարություն
 2354. Պսակային անոթների կարծրախտ
 2355. Պսևդոհերմաֆրոդիտիզմ
 2356. Պսիխոհիգիենա
 2357. Պսիխոստիմուլյատորներ Հոգեխթանիչներ
 2358. Պսորիազ Որքին թեփատու
 2359. Պտղաձու
 2360. Պտղաշաքար
 2361. Պտղաջրեր
 2362. Պտղաջրերի վադաժամ արտահոս
 2363. Պտուղ
 2364. Պրապրոկտիտ Հարուղիղաղիքաբորբ
 2365. Պրկախտ Փայտացում
 2366. Պրոբիոնտներ
 2367. Պրոգեստերոն
 2368. Պրոգրեսիվ պարալիչ Հարաճուն լուծանք
 2369. Պրոթեզներ
 2370. Պրոլակտին
 2371. Պրոլիֆերացիա
 2372. Պրոկտիտ Ուղիղ աղիքի բորբոքում
 2373. Պրոկտոլոգիա
 2374. Պրոպրիոռեցեպտորներ Խորընկալիչներ
 2375. Պրոստատիտ Շագանակագեղձի բորբոքում
 2376. Պրովիզոր Դեղագետ
 2377. Պրոտեազ
 2378. Պրոտեիններ Սպիտակուցներ
 2379. Պրոֆագեր Նախաֆագեր
 2380. Ջ
 2381. Ջեռակ
 2382. Ջեռուցում
 2383. Ջերմաասեղնածակում
 2384. Ջերմաբուժություն
 2385. Ջերմագոյացում
 2386. Ջերմակարգավորում
 2387. Ջերմակիրներ
 2388. Ջերմահարություն
 2389. Ջերմային տենդ
 2390. Ջերմաչափ բժշկական
 2391. Ջերմաստիճան մարմնի
 2392. Ջերմատվություն
 2393. Ջերմընկալիչներ
 2394. Ջերմիջեցնող դեղանյութեր
 2395. Ջերմուկ
 2396. Ջերմուկաբուժություն Բալնեոթերապիա
 2397. Ջլաբունոցաբորբ
 2398. Ջլային սաղավարտ
 2399. Ջլեր
 2400. Ջլոններ
 2401. Ջղաձգություն
 2402. Ջոոնոզներ
 2403. Ջուր
 2404. Ջրաաղային փոխանակություն
 2405. Ջրաբուժություն
 2406. Ջրահեղձություն
 2407. Ջրաղբյուրներ
 2408. Ջրամատակարարում
 2409. Ջրամբարների սանիտարական պահպանություն
 2410. Ջրային բուժարարողոլթյուններ
 2411. Ջրային շփումներ
 2412. Ջրավախություն Կատաղություն
 2413. Ջրգողություն
 2414. Ջրի օզոնացում
 2415. Ջրծաղիկ
 2416. Ջրհեղեղ
 2417. Ջրմուղ
 2418. Ջրցողումներ
 2419. Ռ
 2420. Ռադիկուլիտ Նյարդարմատաբորբ
 2421. Ռադիոիզոտոպային ախտորոշում
 2422. Ռադիոկենսաբանություն
 2423. Ռադիոցուցանշման մեթոդ
 2424. Ռադոնային լոգանքներ
 2425. Ռախիտ
 2426. Ռախիտանման հիվանդություններ
 2427. Ռակ Կարցինոմա
 2428. Ռեաբիլիտացում Վերականգնում բժշկության մեջ
 2429. Ռեանիմացում Վերակենդանացում օրգանիզմի
 2430. Ռեգուրգիտացիա Կլման խանգարումներ
 2431. Ռեզուս
 2432. Ռեզուս
 2433. Ռեժիմ դեռահասների
 2434. Ռեկովալեսցենցիա Առողջացման շրջան
 2435. Ռեկտոռոմանոսկոպիա Ուղիղ և սիգմայաձև աղեդիտում
 2436. Ռենտգենաբանական հետազոտություն
 2437. Ռենտգենաբանություն և ուռուցքաբանություն
 2438. Ռենտգենագրություն
 2439. Ռենտգենադիտում
 2440. Ռենտգենալեգիր
 2441. Ռենտգենախտորոշում
 2442. Ռենտգենակինեմատոգրաֆիա
 2443. Ռենտգենյան ճառագայթներ
 2444. Ռենտգեննկարահանում
 2445. Ռենտգենոկիմոգրաֆիա ՌԵնտգենալեգիր
 2446. Ռենտգենֆլուորագրություն
 2447. Ռեոուղեղագրություն
 2448. Ռեպարացիա
 2449. Ռեպելենտներ Վանող նյութեր
 2450. Ռեպլիկացիա Պատճենահանում
 2451. Ռետինոլ
 2452. Ռեցեսիվություն
 2453. Ռեցիպիենտ
 2454. Ռևմատիզմ
 2455. Ռևմատիզմանման հոդաբորբ
 2456. Ռևմոկարդիտ
 2457. Ռեֆլեքսաբուժություն
 2458. ՌԵֆլեքսային աղեղ
 2459. Ռեֆլեքսներ
 2460. Ռեֆրակցիա աչքի Աչքի բեկունակություն
 2461. Ռիբոզ
 2462. Ռիբոնուկլեինաթթուներ
 2463. Ռիբոֆլավին
 2464. Ռիլիզինգ
 2465. Ռիկետսիաներ
 2466. Ռիկետսիոզներ
 2467. Ռինիտ Հարբուխ
 2468. Ռինովիրուսային վարակ
 2469. Ռնգախոսություն
 2470. Ռոդոպսին
 2471. Ռոնիդազ
 2472. Ռուբրոֆիտիա
 2473. Ս
 2474. Սալ
 2475. Սալմոնելներ
 2476. Սալջարդ
 2477. Սախարին
 2478. Սախարոզ
 2479. Սակավամտություն
 2480. Սակավարյունություն
 2481. Սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաներ
 2482. Սահմանային խանգարումներ
 2483. Սաղմ
 2484. Սաղմնաբանություն
 2485. Սաղմնային զարգացում
 2486. Սաղմնային թերթիկներ
 2487. Սաղմնային շրջան
 2488. Սամբո
 2489. Սայթեր
 2490. Սանգվինիկ խառնվածք
 2491. Սանդրուժինաներ
 2492. Սանիտարական կետ
 2493. Սանիտարական հսկողություն
 2494. Սանիտարական մշակում
 2495. Սանիտարական պահպանության գոտիներ
 2496. Սանիտարական պայուսակ
 2497. Սանիտարական պաշտպանական գոտիներ
 2498. Սանիտարական տրանսպորտ
 2499. Սանիտարահակահամաճարակային կայաններ Հիգիենային և հակահամաճարակային հսկողության կայաններ
 2500. Սանիտարահակահամաճարակային միջոցառումներ
 2501. Սաունա
 2502. Սապրոպել
 2503. Սապրոֆիտներ
 2504. Սառեցում օրգանիզմի
 2505. Սատուրատոր
 2506. Սարկոմա
 2507. Սեբոռեա Ճարպահոսություն
 2508. Սեդատիվ դեղանյութեր Հանգստացնող դեղանյութեր
 2509. Սեկուրինեգա
 2510. Սեղմիրան օրթոպեդիական
 2511. ՍԵյսմապայթյունային ալիքներ
 2512. Սենա սրատերև
 2513. Սեպոսկրային ծոց
 2514. Սեպոսկրային ծոցի բորբոքում
 2515. Սեպսիս
 2516. Սեռ
 2517. Սեռաախտաբանություն Սեքսոպաթոլոգիա
 2518. Սեռաբանություն Սեքսոլոգիա
 2519. Սեռական անկարողություն
 2520. Սեռական դաստիարակություն — 610
 2521. Սեռական ժուժկալություն
 2522. Սեռական կյանք
 2523. Սեռական կյանքի հիգիենա
 2524. Սեռական հակում
 2525. Սեռական հասունացում
 2526. Սեռական հարաբերություն
 2527. Սեռական սառնություն
 2528. Սեռական օրգաններ
 2529. Սերմնաբշտերի բորբոքում
 2530. Սերմնաբջիջներ
 2531. Սերմնագեղձեր Ամորձիներ
 2532. Սերմնաժայթքում
 2533. Սերմնալար
 2534. Սերմնահեղուկ
 2535. Սերնդաբանություն Տոհմաբանություն
 2536. Սևանա լճի լողափ
 2537. Սևեռուն վիճակներ
 2538. Սեքսոլոգիա
 2539. Սեքսոպաթոլոգիա
 2540. Սեքսուալ աբստինենցիա Սեռական ժուժկալություն
 2541. Սեքսուալություն
 2542. Սեքվեստրներ Ոսկրաբեկորներ
 2543. Սթրես Գերհույզ
 2544. Սիբիրախտ Սիբիրյան խոց
 2545. Սիբիրյան խոց — 622
 2546. Սիդերոզ
 2547. Սիլիկոզ
 2548. Սիկոզ սովորական Թզախտ սովորական
 2549. Սիմբիոզ Համակեցություն
 2550. Սիմպաթիկ նյարդային համակարգ
 2551. Սինապս
 2552. Սիներակներ
 2553. Սինուսիտներ Ծոցաբորբեր
 2554. Սիստոլա
 2555. Սիստոլային ճնշում
 2556. Սիրտ
 2557. Սիրտանոթային համակարգ
 2558. Սիֆիլիս
 2559. Սիֆիլոֆոբիա
 2560. Սկլերոդերմիա Կարծրամաշկություն
 2561. Սկլերոզ Կարծրախտ
 2562. Սկոլիոզ
 2563. Սկոլոպենդրա
 2564. Սկրինինգ
 2565. Սմեգմա Թլիպաճարպ
 2566. Սնկախտեր ոտնաթաթի
 2567. Սնկախտեր Մաշկի սնկիկային հիվանդություններ
 2568. Սնկեր
 2569. Սնկիկներ մանրադիտակային
 2570. Սննդակարգ
 2571. Սննդամթերքի ապխտում
 2572. Սննդամթերքի էներգիակաև արժեք
 2573. Սննդամթերքի խոհարարական մշակում
 2574. Սննդամթերքի կալորիականություն
 2575. Սննդամթերքի պահպանում
 2576. Սննդամթերքի վիտամինացում
 2577. Սննդային թունավարակում
 2578. Սննդային խտանյութեր
 2579. Սննդային կիսապատրաստուկներ
 2580. Սննդային հավելանյութեր
 2581. Սննդի յուրացում
 2582. Սննդի օրաբաժին
 2583. Սնուցման խանգարում երեխաների
 2584. Սնուցման ռեժիմ
 2585. Սնուցում
 2586. Սոլյարիտ Արևային հյուսակի բորբոքում
 2587. Սոլյուքս
 2588. Սողանքներ
 2589. Սոմատիկ բջիջներ
 2590. Սոմնաբուլիզմ Լուսնոտություն
 2591. Սոնոգրամա
 2592. Սոսնձային վիրակապեր
 2593. Սորբիտ
 2594. Սոցիալական ապահովագրություն
 2595. Սուլֆանիլամիդային պատրաստուկներ
 2596. Սուլֆիդային տղմային ցեխեր
 2597. Սուսանակ Գոնոռեա
 2598. Սուսերամարտ
 2599. Սուր շնչառական հիվանդություններ
 2600. Սուրդոմանկավարժություն
 2601. Սպազմ Կծկանք
 2602. Սպազմոֆիլիա
 2603. Սպեղանիներ
 2604. Սպերմա Սերմնահեղուկ
 2605. Սպերմատոզոիդներ Սերմնաբջիջներ ՍՊԻԴ
 2606. Սպիտակ սունկ
 2607. Սպիտակ տենդ
 2608. Սպիտակահոսություն
 2609. Սպիտակարյունություն Լեյկոզներ
 2610. Սպիտակեղեն
 2611. Սպիտակուցային անբավարարություն
 2612. Սպիտակուցային փոխանակություն
 2613. Սպիտակուցներ
 2614. Սպիտապատյան
 2615. Սպիրիլներ
 2616. Սպիրոխետներ
 2617. Սպիրոմետրիա Շնչաչափություն
 2618. Սպիրտային թուրմեր
 2619. Սպոնդիլիտ Ողնաշարաբորբ
 2620. Սպոնդիլոարթրոզ
 2621. Սպոնդիլոզ Ողնաշարախտ
 2622. Սպորներ բակտերիաների
 2623. Սպորոտրիխոզ
 2624. Սպորտ
 2625. Ստախիբոտրիոտոքսիկոզ
 2626. Ստախիբոտրիս
 2627. Ստամոքս
 2628. Ստամոքսաբորբ
 2629. Ստամոքսադիտում
 2630. Ստամոքսաելք
 2631. Ստամոքսահյութ
 2632. Ստամոքսաղիքաբորբ
 2633. Ստամոքսաղիքային արյունահոսություն
 2634. Ստամոքսամուտք
 2635. Ստամոքսի զննաձող
 2636. Ստամոքսի թափածակում
 2637. Ստամոքսի լվացում
 2638. Ստամոքսի խոց
 2639. Ստապեդեկտոմիա Ասպանդակի հեռացում
 2640. Ստապեդոպլաստիկա Ասպանդակի պատվաստում
 2641. Ստաֆիլոկոկային աղիքային թույն
 2642. Ստաֆիլոկոկեր
 2643. Ստենոկարդիա Կրծքային հեղձուկ
 2644. Ստերիլիզացիա Մանրէազերծում
 2645. Ստերիններ
 2646. Ստոծանի
 2647. Ստոմատիտ Բերանաբորբ
 2648. Ստոմատոլոգիա
 2649. Ստորին մակուղեղ
 2650. Ստորին վերջույթի երակների թրոմբոզ
 2651. Ստորջրյա սպորտ
 2652. Ստրեպտոկոկեր
 2653. Ստրեպտոմիցին
 2654. Ստրոնցիում
 2655. Ստրոֆուլուս
 2656. Սրատուտ Էնտերոբիոզ
 2657. Սրբոսկր
 2658. Սրոհունդ սովորական
 2659. Սրունք
 2660. Սրտաբանություն
 2661. Սրտախթանիչներ
 2662. Սրտամկակ
 2663. Սրտամկանի բորբոքում
 2664. Սրտամկանի ինֆարկտ
 2665. Սրտային անբավարարություն
 2666. Սրտային հեղձուկ
 2667. Սրտապարկ
 2668. Սրտի անռիթմություն
 2669. Սրտի արատներ
 2670. Սրտի իշեմիկ հիվանդություն
 2671. Սրտի խթանում
 2672. Սրտի կարծրախտ
 2673. Սրտի հաղորդախախտ
 2674. Սրտի հաղորդիչ համակարգ
 2675. Սրտի շճապատյան
 2676. Սրտի շրջափակում
 2677. Սրտի փականներ
 2678. Սրտի փականների անբավարարություն
 2679. Սրտխառնոց
 2680. Սրտխփոց
 2681. Սֆենոիդիտ ՍԵպոսկրային ծոցի բորբոքում
 2682. Սֆիգմոմանոմետր Զարկերակաճնշաչափ
 2683. Վ
 2684. Վագինիտ Հեշտոցաբորբ
 2685. Վագինոսկոպիա Հեշտոցադիտում
 2686. Վազոպրեսին
 2687. Վազք
 2688. Վակցինականխարգելում
 2689. Վակցինաներ
 2690. Վակցինացում
 2691. Վահանագեղձ
 2692. Վանող նյութեր
 2693. Վարակազերծում
 2694. Վարակական
 2695. Վարակամերժություն Իմունիտետ
 2696. Վարակիչ հիվանդություններ
 2697. Վարակիչ հիվանդությունների առանձնասենյակ
 2698. Վարակիչ հիվանդությունների հարուցչակրություն
 2699. Վեգետատիվ անոթային նոպաներ
 2700. Վեգետատիվ դիստոնիա
 2701. Վեգետատիվ կրիզ
 2702. Վեգետատիվ նյարդային համակարգ
 2703. Վեներական հիվանդություններ
 2704. Վենոգրաֆիա Երակագրություն
 2705. Վերականգնողական բուժում
 2706. Վերականգնում բժշկության մեջ
 2707. Վերակենդանացում օրգանիզմի
 2708. Վերին մակուղեղ
 2709. Վերլուծիչներ
 2710. Վերկարծրենային տարածություն
 2711. Վերհուշություն
 2712. Վերնամաշկ
 2713. Վերնոտություն Էպիլեպսիա
 2714. Վերջնային վիճակ
 2715. Վերքային վարակ
 2716. Վերքեր
 2717. Վերքերի լավացում
 2718. Վիբրացիա Թրթռում
 2719. Վիբրիոններ
 2720. Վիժում
 2721. Վիլմսի ուռուցք
 2722. Վիտամին A
 2723. Վիտամին B1
 2724. Վիտամին B12
 2725. Վիտամին B2
 2726. Վիտամին B3
 2727. Վիտամին B5
 2728. Վիտամին B6
 2729. Վիտամին B9
 2730. Վիտամին C
 2731. Վիտամին D
 2732. Վիտամին E
 2733. Վիտամին K
 2734. Վիտամին PP
 2735. Վիտամինաբուժություն
 2736. Վիտամինային անբավարարություն
 2737. Վիտամիններ
 2738. Վիտիլիգո
 2739. Վիրաբուժություն
 2740. Վիրակապական նյութեր
 2741. Վիրակապեր
 2742. Վիրակապում
 2743. Վիրահատական միջամտություն Վիրահատություն
 2744. Վիրահատություն
 2745. Վիրիլիզմ Այրանմանություն
 2746. Վիրիոններ
 2747. Վիրոպեքսիս
 2748. Վիրուսաբանություն
 2749. Վիրուսակրություն
 2750. Վիրուսային մարմնիկներ
 2751. Վիրուսներ
 2752. Վնասակար տարածություն — 549/1
 2753. Վնասվածքաբանություն և արթոպեդիա
 2754. Վնասվածքային ծայրատում
 2755. Վնասվածքներ
 2756. Վոլեյբոլ
 2757. Վոլֆարտյան ճանճ
 2758. Վուլվա Ամոթույք
 2759. Վուլվիտ Ամութույքաբորբ
 2760. Տ
 2761. Տալասեմիա
 2762. Տախիլալիա Արագախոսություն
 2763. Տանիններ
 2764. Տասներկումատնյա աղիք
 2765. Տասներկումատնյա աղիքի բորբոքում
 2766. Տասներկումատնյա աղիքի խոց
 2767. Տասներկումատնյաաղեդիտում
 2768. Տատրակ սովորական
 2769. Տարածքի սանիտարական պահպանություն
 2770. Տարականներ Խավարասերներ
 2771. Տարանտուլ
 2772. Տարասուններ
 2773. Տարերային աղետներ
 2774. Տարիք ամուսնական
 2775. Տարկավան սովորական
 2776. Տարփածին գոտիներ
 2777. Տափակաթաթություն
 2778. Տեղաճարակ
 2779. Տեղանքի ռադիոակտիվ աղտոտում
 2780. Տենդ
 2781. Տենդաբշտիկ
 2782. Տենդովագինիտ Ջլաբունոցաբորբ
 2783. Տենիիդոզներ
 2784. Տեսաթումբ
 2785. Տեսածրում
 2786. Տեսապակիներ
 2787. Տեսապակիների կիզակետային հեռավորություն
 2788. Տեսողական առանցք
 2789. Տեսողական կենտրոն
 2790. Տեսողության սրություն
 2791. Տեսողության օրգան
 2792. Տեսողություն
 2793. Տետանիա
 2794. Տետրացիկլին
 2795. Տերատոբլաստոմա
 2796. Տերատոմա
 2797. Տերենկուր Քայլաբուժություն
 2798. Տերեփուկ կապույտ
 2799. Տզեր
 2800. Տզկանեփ
 2801. Տզրուկներ
 2802. Տիբեթական բժշկություն
 2803. Տիմպանոպլաստիկա Թմբաթաղանթապատվաստում
 2804. Տյուբաժ
 2805. Տոկոֆերոլներ
 2806. Տոհմաբանական մեթոդ
 2807. Տոհմաբանություն
 2808. Տոտիպոտենտություն
 2809. Տորոն ներկատու
 2810. Տուբերկուլոզ
 2811. Տուլարեմիա
 2812. Տուղտ դեղատու
 2813. Տուրիզմ Զբոսաշրջություն
 2814. Տոքսիկոլոգիա Թունաբանություն
 2815. Տոքսիններ
 2816. Տոքսոպլազմներ
 2817. Տոքսոպլազմոզ
 2818. Տրախոմա — 705
 2819. Տրամադրություն
 2820. Տրամախաչվող դիմադրողականություն
 2821. Տրանկվիլիզատորներ Հակապսիխոզային դեղանյութեր (թույլ)
 2822. Տրանս
 2823. Տրանսպլանտացիա օրգանների և հյուսվածքների Փոխպատվաստում օրգանների և հյուսվածքների
 2824. Տրաքեիտ Շնչափողաբորբ
 2825. Տրաքեոստոմիա
 2826. Տրեմատոդոզներ
 2827. Տրիզմ
 2828. Տրիխինելներ
 2829. Տրիխինելոզ
 2830. Տրիխոմոնասներ
 2831. Տրիխոմոնոզ
 2832. Տրիխոցեֆալոզ
 2833. Տրիխոֆիտիա
 2834. Տրիպեր Գոնոռեա
 2835. Տրիպլետներ
 2836. Տրիպսին
 2837. Տրիսոմիա
 2838. Տրունցիա Նյարդաբնի բորբոքում
 2839. Ց
 2840. Ցայլային համաճոն
 2841. Ցան բծավոր տիֆի
 2842. Ցանցաթաղանթ
 2843. Ցանցաթաղանթի շերտազատում աչքի
 2844. Ցանցանման գոյացություն
 2845. Ցավ
 2846. Ցավազրկում
 2847. Ցավամոքիչ դեղանյութեր
 2848. Ցավոտ դաշտան
 2849. Ցեզիում
 2850. Ցեխաբուժություն
 2851. Ցեխահեղեղ
 2852. Ցեստոդոզներ
 2853. Ցզյութերապիա Ասեղնաբուժություն
 2854. Ցիանոզ Կապտուկ
 2855. Ցիկլիտ Թարթչամարմնի բորբոքում
 2856. Ցիկլոններ
 2857. Ցիկլոֆրենիա Մանիկալ
 2858. Ցինգա Լնդախտ
 2859. Ցինկ
 2860. Ցիստիտ Միզապարկի բորբոքում
 2861. Ցիստիցերկ Բշտորդ
 2862. Ցիստիցերկոզ
 2863. Ցիստոսկոպիա Միզապարկադիտում
 2864. Ցիտոզին
 2865. Ցիրիկուլյար պսիխոզ Մանիկալ
 2866. Ցնդող օծանելիքներ
 2867. Ցնցուղում
 2868. Ցնցուղում
 2869. Ցնցումային նոպա
 2870. Ցունամիներ
 2871. Ցուպիկներ
 2872. Ցրտահարություն
 2873. Փ
 2874. Փայծաղ
 2875. Փայտացում
 2876. Փայտոջիլներ
 2877. Փափուկ շանկր
 2878. Փափուկ քիմք
 2879. Փետրագնդակ
 2880. Փիփերթ
 2881. Փլուզումներ
 2882. Փղախտ
 2883. Փոխպատվաստում օրգանների և հյուսվածքների
 2884. Փոխօգնություն
 2885. Փոշի
 2886. Փոշիներ
 2887. Փորափքանք
 2888. Փորկապություն
 2889. Փորոքներ գլխուղեղի
 2890. Փոփոխականություն
 2891. Փոքրագլխություն
 2892. Փռշտոց
 2893. Փսխում
 2894. Փտախտ
 2895. Ք
 2896. Քաղաքացիական պաշտպանություն
 2897. Քաղց
 2898. Քաղցաբուժություն
 2899. Քաղցածություն
 2900. Քաղցկեղ
 2901. Քաղցկեղածին նյութեր Ուռուցքածին նյութեր
 2902. Քաղցկեղ
 2903. Քայլաբուժություն
 2904. Քարաջարդում
 2905. Քեմոտաքսիս
 2906. Քերծվածք
 2907. Քթաբորբ Հարբուխ
 2908. Քթաըմպան
 2909. Քթաըմպանաբորբ
 2910. Քթախոսություն Ռնգախոսություն
 2911. Քթային արյունահոսություն
 2912. Քթի անցուղիներ
 2913. Քթի հավելյալ ծոցեր
 2914. Քթի պոլիպներ
 2915. Քիթ
 2916. Քիթ մաքրելը
 2917. Քիթ
 2918. Քիմիաբուժական դեղանյութեր
 2919. Քիմիաբուժություն
 2920. Քիմիական զենք
 2921. Քիմիականխարգելում
 2922. Քիմոտրիպսին
 2923. Քիմք կարծր
 2924. Քլոր
 2925. Քլորակիր
 2926. Քլորացետոֆենոն
 2927. Քլորոպլաստներ
 2928. Քյու տենդ
 2929. Քնաբեր դեղանյութեր
 2930. Քնաշրջություն Լուսնոտություն
 2931. Քնկոտություն
 2932. Քննություն արյան
 2933. Քոս
 2934. Քոր
 2935. Քորպտիկ
 2936. Քութեշ
 2937. Քութեշային եռանկյունի
 2938. Քուն
 2939. Քսենոտրանսպլանտացիա
 2940. Քսերոռադիոգրաֆիա Չորաճառագայթագրություն
 2941. Քսիլիտ
 2942. Քսուքներ
 2943. Քրոմոմիզապարկադիտում
 2944. Քրոմոմիկոզ
 2945. Քրոմոսոմային հավաքակազմ
 2946. Քրոմոսոմային հիվանդություններ
 2947. Քրոմոսոմային շեղումներ
 2948. Քրոմոսոմներ
 2949. Քրոմոֆինոմա
 2950. Քրոնիկական ալկոհոլամոլների պարտադիր բուժումը
 2951. Քրտինք
 2952. Քրտնագեղձեր
 2953. Քրտնագեղձերի բորբոքում
 2954. Քրտնախաշ
 2955. Քրտնարտադրություն
 2956. Քրտնոտություն
 2957. Օ
 2958. Օդ
 2959. Օդակյացներ
 2960. Օդային և արևային լոգանքներ
 2961. Օդային հիվանդություն
 2962. Օդափոխություն
 2963. Օդի ազոտ
 2964. Օդի ածխաթթու գազ
 2965. Օդի թթվածին
 2966. Օդի խոնավություն
 2967. Օդի վարակազերծում
 2968. Օդորակում
 2969. Օզենա Գարշահոտ հարբուխ
 2970. Օզոկերիտ
 2971. Օլիգոշաքարներ Միաշաքարներ
 2972. Օլիգոֆրենիա Սակավամտություն
 2973. Օձեր
 2974. Օճառախոտ դեղատու
 2975. Օնանիզմ Ձեռնաշարժություն
 2976. Օնիխոգրիֆոզ
 2977. Օնիխոմիկոզ
 2978. Օնկոգեն նյութեր Ուռուցքածին նյութեր
 2979. Օնտոգենեզ
 2980. Օշինդր դառը
 2981. Օջախ բակտերիային վարակման
 2982. Օստեոխոնդրոզ
 2983. Օստեոմա
 2984. Օստեոմիելիտ Ոսկրածուծաբորբ
 2985. Օստեոֆիտներ Ոսկրային գերաճումներ
 2986. Օստրեոխոնդրոպաթիա
 2987. Օտար մարմիններ
 2988. Օտիատրիա
 2989. Օտոսկլերոզ
 2990. Օրգազմ Հեշտանք
 2991. Օրգանելներ
 2992. Օրգանիզմի կոփում
 2993. Օրթոպեդիական կոշիկ
 2994. Օրթոպեդիական սարքեր
 2995. Օրխիտ Ամորձաբորբ
 2996. Օրնիթոզ Թռչնախտ
 2997. Օքսիտոցին
 2998. Օֆթալմոմիազներ
 2999. Ֆ
 3000. Ֆագեր Բակտերիոֆագեր
 3001. ֆագոցիտներ
 3002. Ֆագոցիտոզ
 3003. Ֆալոպյան փողեր Արգանդափողեր
 3004. Ֆատերյան պտկիկ
 3005. Ֆարինգիտ Ըմպանաբորբ
 3006. Ֆելդշեր Բուժակ
 3007. Ֆենիլալանին
 3008. Ֆենիլալանինհիդրօքսիլազ
 3009. Ֆենիլկետոնուրիա
 3010. Ֆենիլպիրոխաղողաթթու
 3011. Ֆենոպատճեն
 3012. Ֆենոտիպ
 3013. Ֆերմենտաբուժություն
 3014. Ֆերմենտներ
 3015. Ֆերմենտոպաթիաներ
 3016. Ֆթիզիատրիա
 3017. Ֆիբրին
 3018. Ֆիբրինոգեն
 3019. Ֆիբրոմա Թելքուռուցք
 3020. Ֆիզիկական դաստիարակություն
 3021. Ֆիզիկական կուլտուրա
 3022. Ֆիզիկական վարժություններ
 3023. Ֆիզիոլոգիա
 3024. Ֆիզկուլտուրային դադարներ
 3025. Ֆիզկուլտուրային րոպեներ
 3026. Ֆիլատով
 3027. Ֆիլարիաներ
 3028. Ֆիլոգենեզ
 3029. Ֆիլոգենետիկա
 3030. Ֆիլոքինոններ
 3031. Ֆիմոզ Թլիպանեղացում
 3032. Ֆլեբիտ Երակաբորբ
 3033. Ֆլեբոգրաֆիա Երակագրություն
 3034. Ֆլեգմատիկ խառնվածք
 3035. Ֆլեգմոն
 3036. Ֆլյուորոզ Լնդապալար
 3037. Ֆլուորագրություն
 3038. Ֆոլաթթու
 3039. Ֆոլացին
 3040. Ֆոլիկուլախթանիչ հորմոն
 3041. Ֆոլիկուլիտ Մազապարկի բորբոքում
 3042. Ֆոնիատորիա
 3043. Ֆոնոֆորեզ
 3044. Ֆոսֆատիդներ
 3045. Ֆոսֆոր
 3046. Ֆոտոսինթեզ
 3047. ֆուզարիոտոքսիկոզ
 3048. Ֆուտբոլ
 3049. Ֆուրունկուլ
 3050. Ֆուրունկուլուզ
 3051. Ֆտոր
 3052. Ֆրանկլինացում
 3053. Ֆրիգիդություն
 3054. Ֆրոնտիտ Ճակատային
 3055. Ֆրուկտոզ Պտղաշաքար