1. Հակոբ Աբրահամյան հոդվածը Վիքիդարանում
 2. Ադամով (բժիշկ) հոդվածը Վիքիդարանում
 3. Սարգիս Ազատյան հոդվածը Վիքիդարանում
 4. Ազարիկ (բժիշկ) հոդվածը Վիքիդարանում
 5. Կիրակոս Ազարան հոդվածը Վիքիդարանում
 6. Սուրեն Ազիրյան հոդվածը Վիքիդարանում
 7. Սարգիս Ազոյան հոդվածը Վիքիդարանում
 8. Աբրահամ Աթթարյան հոդվածը Վիքիդարանում
 9. Արտաշես Ալեքսանդրյան հոդվածը Վիքիդարանում
 10. Հակոբ Ալթունյան հոդվածը Վիքիդարանում
 11. Միհրան Ալթունյան հոդվածը Վիքիդարանում
 12. Վահան Ալթունյան հոդվածը Վիքիդարանում
 13. Հովհաննես Ալթունդիշյան հոդվածը Վիքիդարանում
 14. Տիգրան Ալլահվերդի հոդվածը Վիքիդարանում
 15. Մկրտիչ Ալպերթյան հոդվածը Վիքիդարանում
 16. Աղամիրզյան (բժիշկ) հոդվածը Վիքիդարանում
 17. Բարունակ Աճեմյան հոդվածը Վիքիդարանում
 18. Ղազարոս Աճեմյան հոդվածը Վիքիդարանում
 19. Նշան Աճեմյան հոդվածը Վիքիդարանում
 20. Տիգրան Աճեմյան հոդվածը Վիքիդարանում
 21. Նշան Ամիրալյան հոդվածը Վիքիդարանում
 22. Արտաշես Այվազյան հոդվածը Վիքիդարանում
 23. Գրիգոր Անանյան հոդվածը Վիքիդարանում
 24. Գաբրիել Անսուրլյան հոդվածը Վիքիդարանում
 25. Մկրտիչ Աշճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 26. Նահապետ Ապտալյան հոդվածը Վիքիդարանում
 27. Համբարձում Աջպահյան հոդվածը Վիքիդարանում
 28. Պողոս Առաքելյան հոդվածը Վիքիդարանում
 29. Վահրամ Ասատուրյան հոդվածը Վիքիդարանում
 30. Պողոս Ասլանյան հոդվածը Վիքիդարանում
 31. Վարդան Ասլանյան Քահանա հոդվածը Վիքիդարանում
 32. Գրիգոր Աստարճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 33. Թադևոս Ավագյան հոդվածը Վիքիդարանում
 34. Բարունակ Ավետիսյան հոդվածը Վիքիդարանում
 35. Գրիգոր Ավետիսյան հոդվածը Վիքիդարանում
 36. Մինաս Ավետիսյան Բեյ հոդվածը Վիքիդարանում
 37. Հակոբ Արապյան (բժիշկ) հոդվածը Վիքիդարանում
 38. Սարգիս Արզույան հոդվածը Վիքիդարանում
 39. Նշան Արծրունի հոդվածը Վիքիդարանում
 40. Արմենակ (բժիշկ) հոդվածը Վիքիդարանում
 41. Արմենակ էֆենդի հոդվածը Վիքիդարանում
 42. Եղիա Արշակունի հոդվածը Վիքիդարանում
 43. Ասատուր Արսենյան հոդվածը Վիքիդարանում
 44. Հակոբ Արսենյան հոդվածը Վիքիդարանում
 45. Արտաշես Արսլանյան հոդվածը Վիքիդարանում
 46. Զարեհ Պողոս Արսլանյան հոդվածը Վիքիդարանում
 47. Լևոն Արսլանյան հոդվածը Վիքիդարանում
 48. Հրանտ Արսլանյան հոդվածը Վիքիդարանում
 49. Ստեփան Արսլանյան հոդվածը Վիքիդարանում
 50. Ավետիս Աֆարյան հոդվածը Վիքիդարանում
 51. Արտաշես Բաբալլյան հոդվածը Վիքիդարանում
 52. Հարություն Բալըքյան հոդվածը Վիքիդարանում
 53. Միսաք Բախչինյան հոդվածը Վիքիդարանում
 54. Միսաք Բաղդասարյան հոդվածը Վիքիդարանում
 55. Բաղդասար Բաղդասարյան հոդվածը Վիքիդարանում
 56. Արմենակ Բամբուքճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 57. Մկրտիչ Բառլատյան հոդվածը Վիքիդարանում
 58. Կարապետ Բասմաջյան (բժիշկ) հոդվածը Վիքիդարանում
 59. Սմբատ Բարեջանյան հոդվածը Վիքիդարանում
 60. Լևոն Բարթողյան հոդվածը Վիքիդարանում
 61. Մինաս Բարսեղյան հոդվածը Վիքիդարանում
 62. Ազիզ Բենիամին հոդվածը Վիքիդարանում
 63. Պողոս Բրուտյան հոդվածը Վիքիդարանում
 64. Արշակ Գազազյան հոդվածը Վիքիդարանում
 65. Գառնիկ Գազանճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 66. Հովհաննես Գազանճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 67. Ճանիկ Գալբագյան հոդվածը Վիքիդարանում
 68. Եզնիկ արքեպիսկոպոս Գալբաքճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 69. Խորեն Գալընյան հոդվածը Վիքիդարանում
 70. Սարգիս Գալիկյան հոդվածը Վիքիդարանում
 71. Միհրան Գալֆայան հոդվածը Վիքիդարանում
 72. Անտոն Գամպուրյան հոդվածը Վիքիդարանում
 73. Գրիգոր Գամպուրյան հոդվածը Վիքիդարանում
 74. Հայկ Գամպուրյան հոդվածը Վիքիդարանում
 75. Արշակ Գասապյան հոդվածը Վիքիդարանում
 76. Հովհաննես Գասապյան հոդվածը Վիքիդարանում
 77. Տիգրան Գասապյան հոդվածը Վիքիդարանում
 78. Տիգրան Պետրոսի Գասապյան հոդվածը Վիքիդարանում
 79. Մարտիրոս Գասելյան հոդվածը Վիքիդարանում
 80. Հարություն Գավաֆյան հոդվածը Վիքիդարանում
 81. Միրզա Գենջյան հոդվածը Վիքիդարանում
 82. Գևորգ էֆենդի հոդվածը Վիքիդարանում
 83. Մարտիրոս Գևորգյան էֆենդի հոդվածը Վիքիդարանում
 84. Լևոն Գըլըճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 85. Սիմոն Գըլճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 86. Արամ Գյոքջյան հոդվածը Վիքիդարանում
 87. Աբել Գյուլբենկյան հոդվածը Վիքիդարանում
 88. Գրիգոր Գյուլբենկյան հոդվածը Վիքիդարանում
 89. Գյուլբենկ Գյուլբենկյան հոդվածը Վիքիդարանում
 90. Գյուլիստանյան (բժիշկ) հոդվածը Վիքիդարանում
 91. Մելքոն Գյուլիստանյան հոդվածը Վիքիդարանում
 92. Գևորգ Գյուլյուզյան հոդվածը Վիքիդարանում
 93. Գարեգին Գյուրճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 94. Գևորգ Գյուրճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 95. Սիմոն Գոյունյան հոդվածը Վիքիդարանում
 96. Սահակ Գրաթելյան հոդվածը Վիքիդարանում
 97. Գրիգորիս (բժիշկ) հոդվածը Վիքիդարանում
 98. Հովհաննես Գույումճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 99. Սամվել Գունտագճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 100. Ֆիլիպ Գունտագճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 101. Դավուդ (բժիշկ) հոդվածը Վիքիդարանում
 102. Երվանդ Դարբինյան հոդվածը Վիքիդարանում
 103. Հրանդ Դարպասյան հոդվածը Վիքիդարանում
 104. Զաքար Դարվեր հոդվածը Վիքիդարանում
 105. Կարապետ Դեմիրճյան (բժիշկ) հոդվածը Վիքիդարանում
 106. Գրիգոր Դեյիրմենճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 107. Խաչատուր Դեովլեթյան հոդվածը Վիքիդարանում
 108. Ռուբեն Դերձակյան հոդվածը Վիքիդարանում
 109. Ղուկաս Ելանճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 110. Լևոն Եկավյան հոդվածը Վիքիդարանում
 111. Հրանտ Եկավյան հոդվածը Վիքիդարանում
 112. Ավետիս Երեցյան հոդվածը Վիքիդարանում
 113. Տիգրան Զախարյան հոդվածը Վիքիդարանում
 114. Ավետիս Զարիֆյան հոդվածը Վիքիդարանում
 115. Թադևոս Զաքարյան հոդվածը Վիքիդարանում
 116. Զիհնի Միհրան էֆենդի հոդվածը Վիքիդարանում
 117. Զիրվեն էֆենդի հոդվածը Վիքիդարանում
 118. Էդման էֆենդի հոդվածը Վիքիդարանում
 119. Հովհաննես Էժտահարյան հոդվածը Վիքիդարանում
 120. Երվանդ Էլմաճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 121. Էլմասյան (բժիշկ) հոդվածը Վիքիդարանում
 122. Հակոբ Էլմասյան էֆենդի հոդվածը Վիքիդարանում
 123. Հակոբ Էմինյան հոդվածը Վիքիդարանում
 124. Էնշերյան (բժիշկ) հոդվածը Վիքիդարանում
 125. Տիրան Էոմյուրյան հոդվածը Վիքիդարանում
 126. Հակոբ Էքմեքճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 127. Հովհաննես Էքմեքճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 128. Հայկազուն Թաբիբյան հոդվածը Վիքիդարանում
 129. Տիգրան Թաբիբյան հոդվածը Վիքիդարանում
 130. Գրիգոր Թաթարյան հոդվածը Վիքիդարանում
 131. Զարեհ Թահմազ հոդվածը Վիքիդարանում
 132. Էդուարդ Թաշճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 133. Հակոբ Թաջիրյան հոդվածը Վիքիդարանում
 134. Հովհաննես Թերզյան հոդվածը Վիքիդարանում
 135. Տիրան Թերզյան հոդվածը Վիքիդարանում
 136. Գարեգին Թիրյաքյան հոդվածը Վիքիդարանում
 137. Հարություն Թիրյաքյան խան հոդվածը Վիքիդարանում
 138. Կարպիս Թյուլպենտճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 139. Մինաս Թյուլպենտճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 140. Լևոն Թորգոմյան հոդվածը Վիքիդարանում
 141. Խաչատուր Թորգոմյան հոդվածը Վիքիդարանում
 142. Պեննե Թորոսյան հոդվածը Վիքիդարանում
 143. Ոսկան Թոփալյան հոդվածը Վիքիդարանում
 144. Կարապետ Թոփչյան հոդվածը Վիքիդարանում
 145. Հակոբ Թոփչյան հոդվածը Վիքիդարանում
 146. Գարեգին Իբրանոսյան հոդվածը Վիքիդարանում
 147. Կարապետ Իսպենջյան հոդվածը Վիքիդարանում
 148. Հակոբ Իսպեչերյան հոդվածը Վիքիդարանում
 149. Հարություն Լութֆյան հոդվածը Վիքիդարանում
 150. Արմենակ Խախամյան հոդվածը Վիքիդարանում
 151. Նորայր Խաչատուրյան հոդվածը Վիքիդարանում
 152. Գևորգ Խոռխոռունի հոդվածը Վիքիդարանում
 153. Արտաշես Կարագեդով հոդվածը Վիքիդարանում
 154. Մկրտիչ Կարագյոզյան հոդվածը Վիքիդարանում
 155. Կարապետ էֆենդի հոդվածը Վիքիդարանում
 156. Եսայի Կարապետյան հոդվածը Վիքիդարանում
 157. Մինաս Կարապետյան հոդվածը Վիքիդարանում
 158. Սարգիս Կարապետյան հոդվածը Վիքիդարանում
 159. Գասպար Կարոյան հոդվածը Վիքիդարանում
 160. Կարապետ Կընքապապյան հոդվածը Վիքիդարանում
 161. Միհրան Կրճիկյան հոդվածը Վիքիդարանում
 162. Լևոն Հալեպլյան Լութֆի հոդվածը Վիքիդարանում
 163. Նուրի Հալեպլյան հոդվածը Վիքիդարանում
 164. Հարություն Հալվաճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 165. Ստեփան Հակոբյան հոդվածը Վիքիդարանում
 166. Գրիգոր Հակոբով հոդվածը Վիքիդարանում
 167. Գառլո Հաճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 168. Արմենաք Հայկազյան հոդվածը Վիքիդարանում
 169. Հրանտ Հայրամե հոդվածը Վիքիդարանում
 170. Արմենակ Հայրանյան հոդվածը Վիքիդարանում
 171. Միհրան-Խաչատուր Հաջի-Ենովքյան հոդվածը Վիքիդարանում
 172. Խոսրով Հեքիմյան հոդվածը Վիքիդարանում
 173. Ծերուն Հեքիմյան հոդվածը Վիքիդարանում
 174. Ռուբեն Հեքիմյան հոդվածը Վիքիդարանում
 175. Օվսյա Հեքիմյան հոդվածը Վիքիդարանում
 176. Արթին Հինդլյան հոդվածը Վիքիդարանում
 177. Ստեփան Հինդլյան հոդվածը Վիքիդարանում
 178. Պողոս Հիսարլյան հոդվածը Վիքիդարանում
 179. Սեդրակ Հովիվյան հոդվածը Վիքիդարանում
 180. Ոսկան Հովհաննեսյան հոդվածը Վիքիդարանում
 181. Սարգիս Հովսեփյան (բժիշկ) հոդվածը Վիքիդարանում
 182. Գերասիմ Ղազանչյան հոդվածը Վիքիդարանում
 183. Հակոբ Ղազարյան (բժիշկ) հոդվածը Վիքիդարանում
 184. Պարգև Ղազարյան (բժիշկ) հոդվածը Վիքիդարանում
 185. Վահան Ղազարյան հոդվածը Վիքիդարանում
 186. Միքայել Ղարագյոզյան հոդվածը Վիքիդարանում
 187. Ղարաքեշիշյան (բժիշկ) հոդվածը Վիքիդարանում
 188. Նշան Ղոնջեգյուլյան հոդվածը Վիքիդարանում
 189. Միսաք Ճևահիրճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 190. Սիմոն Ճըլճլյան հոդվածը Վիքիդարանում
 191. Գառնիկ Ճըրճըրյան հոդվածը Վիքիդարանում
 192. Մագսուտ (բժիշկ) հոդվածը Վիքիդարանում
 193. Պետրոս Մանիկյան հոդվածը Վիքիդարանում
 194. Հակոբ Մանուկյան (բժիշկ) հոդվածը Վիքիդարանում
 195. Կարապետ Մատիկյան հոդվածը Վիքիդարանում
 196. Սեդրակ Մարմարյան հոդվածը Վիքիդարանում
 197. Խաչիկ Մարտիրոսյան հոդվածը Վիքիդարանում
 198. Կարապետ Մելիքյան հոդվածը Վիքիդարանում
 199. Կոլյա Մելիքով հոդվածը Վիքիդարանում
 200. Ստեփան Մելքիսեդեկյան հոդվածը Վիքիդարանում
 201. Եղիազար Մեսիայան հոդվածը Վիքիդարանում
 202. Հովհաննես Մեսիայան հոդվածը Վիքիդարանում
 203. Մեսրոպ էֆենդի հոդվածը Վիքիդարանում
 204. Ժոզեֆ Մերտինե հոդվածը Վիքիդարանում
 205. Կարապետ Միասերյան հոդվածը Վիքիդարանում
 206. Միհրան էֆենդի (դեղագործ) հոդվածը Վիքիդարանում
 207. Միհրան էֆենդի (բժիշկ) հոդվածը Վիքիդարանում
 208. Պերճ Մինասյան հոդվածը Վիքիդարանում
 209. Գրիգոր Միսքճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 210. Ստեփան Միսքճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 211. Միքայել (բժիշկ) հոդվածը Վիքիդարանում
 212. Մանվել Մկրյան հոդվածը Վիքիդարանում
 213. Մկրտիչ էֆենդի հոդվածը Վիքիդարանում
 214. Գրիգորիս Մկրտիչյան հոդվածը Վիքիդարանում
 215. Ստեփան Մկրտիչ հոդվածը Վիքիդարանում
 216. Արշակ Մկրտչյան հոդվածը Վիքիդարանում
 217. Նշան Մղիկյան հոդվածը Վիքիդարանում
 218. Սարգիս Մոմճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 219. Մեսրոպ Յաղուբ հոդվածը Վիքիդարանում
 220. Միհրան Յազըճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 221. Ստեփան Յազըճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 222. Ծերոն Յաղճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 223. Նիկողայոս Յարամիշյան հոդվածը Վիքիդարանում
 224. Մինաս Յարմանյան հոդվածը Վիքիդարանում
 225. Գևորգ Յողուրթճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 226. Ավետիս Նագգաշյան հոդվածը Վիքիդարանում
 227. Հաբիբ Նազարյան հոդվածը Վիքիդարանում
 228. Թորոս Նազլըյան հոդվածը Վիքիդարանում
 229. Հովհաննես Նազլյան հոդվածը Վիքիդարանում
 230. Հայկազուն Նալբանդյան հոդվածը Վիքիդարանում
 231. Մինաս Նահապետյան հոդվածը Վիքիդարանում
 232. Նշան Նահապետյան հոդվածը Վիքիդարանում
 233. Նշան Նահիկյան հոդվածը Վիքիդարանում
 234. Գալուստ Նաճարյան հոդվածը Վիքիդարանում
 235. Հակոբ Նարկիլեճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 236. Լևոր Ներսեսյան հոդվածը Վիքիդարանում
 237. Սուրեն Նշանյան հոդվածը Վիքիդարանում
 238. Ներսես Շահբաղլյան հոդվածը Վիքիդարանում
 239. Աբրահամ Շատարևյան հոդվածը Վիքիդարանում
 240. Վահան Շիտանյան հոդվածը Վիքիդարանում
 241. Սամվել Շմավոնյան հոդվածը Վիքիդարանում
 242. Անդրեաս Չաքրյան բեյ հոդվածը Վիքիդարանում
 243. Ներսես Չաքրյան հոդվածը Վիքիդարանում
 244. Ռուբեն Չիլինկիրյան հոդվածը Վիքիդարանում
 245. Սարգիս Չիլինկիրյան հոդվածը Վիքիդարանում
 246. Մարիամ Չիլինկիրյան-Ամբակումյան հոդվածը Վիքիդարանում
 247. Արթին Չիչեկյան հոդվածը Վիքիդարանում
 248. Սահակ Չոլաքյան հոդվածը Վիքիդարանում
 249. Անիկտոս Չոպանյան հոդվածը Վիքիդարանում
 250. Ստեփան Չորլյան հոդվածը Վիքիդարանում
 251. Արշակ Չորպաճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 252. Նշան Պագալյան հոդվածը Վիքիդարանում
 253. Մկրտիչ Պալոցյան հոդվածը Վիքիդարանում
 254. Հակոբ Պայրամյան հոդվածը Վիքիդարանում
 255. Թորոս Պապիկյան հոդվածը Վիքիդարանում
 256. Արամայիս Պարոն-Վարդյան հոդվածը Վիքիդարանում
 257. Եղիա Պարոն-Վարդյան հոդվածը Վիքիդարանում
 258. Վահան Պարոն-Վարդյան հոդվածը Վիքիդարանում
 259. Կարապետ Պարոնյան հոդվածը Վիքիդարանում
 260. Հաճի Պարոնյան հոդվածը Վիքիդարանում
 261. Բաղդասար Պարսամյան հոդվածը Վիքիդարանում
 262. Մինաս Պարսամյան հոդվածը Վիքիդարանում
 263. Լևոն Պարտիզպանյան հոդվածը Վիքիդարանում
 264. Խաչիկ Պարտիզպանյան հոդվածը Վիքիդարանում
 265. Ղունկիանոս Պարտիզպանյան հոդվածը Վիքիդարանում
 266. Էտուար Պեյազյան հոդվածը Վիքիդարանում
 267. Կարապետ Պետիկյան հոդվածը Վիքիդարանում
 268. Կարապետ Պետրոսյան հոդվածը Վիքիդարանում
 269. Միհրան Պետրոսյան հոդվածը Վիքիդարանում
 270. Հակոբ Պերպերյան հոդվածը Վիքիդարանում
 271. Շնորհք Պերպերյան հոդվածը Վիքիդարանում
 272. Պոլիս էֆենդի հոդվածը Վիքիդարանում
 273. Արշակ Պողոսյան հոդվածը Վիքիդարանում
 274. Խաչիկ Պողոսյան հոդվածը Վիքիդարանում
 275. Համբարձում Պոյաճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 276. Քերովբե Ջեզվեջյան հոդվածը Վիքիդարանում
 277. Գրիգոր Ջելայան հոդվածը Վիքիդարանում
 278. Ջելալյան (բժիշկ) հոդվածը Վիքիդարանում
 279. Ջըրջի էֆենդի հոդվածը Վիքիդարանում
 280. Ռայման (բժիշկ) հոդվածը Վիքիդարանում
 281. Գրիգոր Ռաքըջյան հոդվածը Վիքիդարանում
 282. Տիգրան Ռեթեոսյան հոդվածը Վիքիդարանում
 283. Միհրան Ռուբենյան հոդվածը Վիքիդարանում
 284. Արամ Սալբի հոդվածը Վիքիդարանում
 285. Գրիգոր Սահյան հոդվածը Վիքիդարանում
 286. Կարապետ Սամունճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 287. Հակոբ Սանտալճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 288. Երվանդ Սարաֆյան հոդվածը Վիքիդարանում
 289. Տիգրան Սարաֆյան հոդվածը Վիքիդարանում
 290. Հակոբ Սարիկյան հոդվածը Վիքիդարանում
 291. Ստեփան Սարյան հոդվածը Վիքիդարանում
 292. Սարգիս Սելյան հոդվածը Վիքիդարանում
 293. Սիմոն Սեղբոսյան հոդվածը Վիքիդարանում
 294. Սեպուհ (բժիշկ) հոդվածը Վիքիդարանում
 295. Բարսեղ Սևյան հոդվածը Վիքիդարանում
 296. Արմենակ Սերայտարյան հոդվածը Վիքիդարանում
 297. Խաչիկ Սերայտարյան հոդվածը Վիքիդարանում
 298. Միհրան Սերայտարյան հոդվածը Վիքիդարանում
 299. Տիգրան Սերայտարյան հոդվածը Վիքիդարանում
 300. Սարգիս Սերթլյան հոդվածը Վիքիդարանում
 301. Ավետիս Սեֆերյան հոդվածը Վիքիդարանում
 302. Սիմոն էֆենդի հոդվածը Վիքիդարանում
 303. Սյումեն էֆենդի հոդվածը Վիքիդարանում
 304. Սարգիս Սյունգյուճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 305. Լևոն Սյունի հոդվածը Վիքիդարանում
 306. Տիգրան Սյունի հոդվածը Վիքիդարանում
 307. Կարապետ Սյուրմելյան հոդվածը Վիքիդարանում
 308. Ստեփան Սյուրմելյան հոդվածը Վիքիդարանում
 309. Վրթանես Սյուրմելյան հոդվածը Վիքիդարանում
 310. Սողոմոն (բժիշկ) հոդվածը Վիքիդարանում
 311. Հակոբ Սողոմոնյան հոդվածը Վիքիդարանում
 312. Հովհաննես Սոմունճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 313. Սարգիս Ստեփանյան հոդվածը Վիքիդարանում
 314. Սամվել Սրապյան հոդվածը Վիքիդարանում
 315. Հրանտ Սրմաքեշյան հոդվածը Վիքիդարանում
 316. Սուրյան (բժիշկ) հոդվածը Վիքիդարանում
 317. Վահան (բժիշկ) հոդվածը Վիքիդարանում
 318. Վահե (բժիշկ) հոդվածը Վիքիդարանում
 319. Վարդան էֆենդի հոդվածը Վիքիդարանում
 320. Վարդանյան էֆենդի հոդվածը Վիքիդարանում
 321. Բաղդասար Վարդանյան հոդվածը Վիքիդարանում
 322. Մեսրոպ Վարդանյան հոդվածը Վիքիդարանում
 323. Մեսրոպ Սարգսի Վարդանյան հոդվածը Վիքիդարանում
 324. Վահան Վարդանյան (բժիշկ) հոդվածը Վիքիդարանում
 325. Գևորգ Վարժապետյան հոդվածը Վիքիդարանում
 326. Հարություն Վեզնեյան հոդվածը Վիքիդարանում
 327. Հակոբ Տատրյան բեյ հոդվածը Վիքիդարանում
 328. Ռափայել Տեր-Թումայան հոդվածը Վիքիդարանում
 329. Հակոբ Տեր-Հովհաննեսյան հոդվածը Վիքիդարանում
 330. Խաչատուր Տեր-Մանվելյան հոդվածը Վիքիդարանում
 331. Հմայակ Տեր-Մանվելյան հոդվածը Վիքիդարանում
 332. Աղասի Տեր-Մկրտիչյան հոդվածը Վիքիդարանում
 333. Տեր-Սարկիսով (բժիշկ) հոդվածը Վիքիդարանում
 334. Ընծայեկ Տեր-Ստեփանյան հոդվածը Վիքիդարանում
 335. Հովսեփ Տեր-Ստեփանյան հոդվածը Վիքիդարանում
 336. Մկրտիչ Տեր-Ստեփանյան հոդվածը Վիքիդարանում
 337. Բյուզանդ Տեր-Պապյան հոդվածը Վիքիդարանում
 338. Տերտերյան (բժիշկ) հոդվածը Վիքիդարանում
 339. Տիգրան էֆենդի (դեղագործ) հոդվածը Վիքիդարանում
 340. Տիգրան էֆենդի հոդվածը Վիքիդարանում
 341. Բարսեղ Տինանյան հոդվածը Վիքիդարանում
 342. Մովսես Տինանյան հոդվածը Վիքիդարանում
 343. Կարապետ Տինկիլյան հոդվածը Վիքիդարանում
 344. Միքայել Տիսիոն հոդվածը Վիքիդարանում
 345. Հովհաննես Տոնիկյան հոդվածը Վիքիդարանում
 346. Սուրեն Ուզունյան հոդվածը Վիքիդարանում
 347. Սեպուհ Ուչուջյան հոդվածը Վիքիդարանում
 348. Հակոբ Ուղուրլյան էֆենդի հոդվածը Վիքիդարանում
 349. Պողոս Փալաբըյըքյան հոդվածը Վիքիդարանում
 350. Լևոն Փանոսյան հոդվածը Վիքիդարանում
 351. Միսաք Փանոսյան հոդվածը Վիքիդարանում
 352. Հարություն Փաշապեզյան հոդվածը Վիքիդարանում
 353. Միսաք Փաշապեզյան հոդվածը Վիքիդարանում
 354. Խաչիկ Հարությունի Փաստրմաճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 355. Խաչիկ Փաստրմաճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 356. Գրիգոր Փափազյան հոդվածը Վիքիդարանում
 357. Խաչիկ Փափազյան հոդվածը Վիքիդարանում
 358. Նուպար Փափազյան հոդվածը Վիքիդարանում
 359. Վազգեն Փափազյան հոդվածը Վիքիդարանում
 360. Եղիշե Փափանյան հոդվածը Վիքիդարանում
 361. Տիգրան Փեշտիմալճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 362. Ջիվան Փիլիպոսյան հոդվածը Վիքիդարանում
 363. Վարդան Փիրանյան հոդվածը Վիքիդարանում
 364. Տիգրան Փոթուգյան հոդվածը Վիքիդարանում
 365. Քրիստափոր Քալանթարյան հոդվածը Վիքիդարանում
 366. Գրիգոր Քամբուրյան հոդվածը Վիքիդարանում
 367. Մկրտիչ Քարաքոփյան հոդվածը Վիքիդարանում
 368. Միրզա Քեթենճյան հոդվածը Վիքիդարանում
 369. Հակոբ Քենդիրյան հոդվածը Վիքիդարանում
 370. Խաչեր Քեշիշյան հոդվածը Վիքիդարանում
 371. Խոսրով Քեշիշյան հոդվածը Վիքիդարանում
 372. Հմայակ Քեշիշյան հոդվածը Վիքիդարանում
 373. Միսաք Քեշիշյան հոդվածը Վիքիդարանում
 374. Միքայել Քեշիշյան հոդվածը Վիքիդարանում
 375. Վարդան Քեշիշյան հոդվածը Վիքիդարանում
 376. Մկրտիչ Քեչյան հոդվածը Վիքիդարանում
 377. Քիպրիթճյան (բժիշկ) հոդվածը Վիքիդարանում
 378. Հովհաննես Քյաթիպյան հոդվածը Վիքիդարանում
 379. Գևորգ Քյութներյան հոդվածը Վիքիդարանում
 380. Սիմոն Քյուփելյան հոդվածը Վիքիդարանում
 381. Քոմֆորթ (բժիշկ) հոդվածը Վիքիդարանում
 382. Օհնիկյան (բժիշկ) հոդվածը Վիքիդարանում
 383. Սիմոն Օնբաշըյան հոդվածը Վիքիդարանում
 384. Մովսես Ֆերհատյան հոդվածը Վիքիդարանում
 385. Շահին Ֆերմանյան հոդվածը Վիքիդարանում
 386. Հայկ Յազմաջյան հոդվածը Վիքիդարանում
 387. Արևմտահայ բժիշկները և դեղագործները Եղեռնի տարիներին հոդվածը Վիքիդարանում

Բարելավում խմբագրել

 1. Ամիրդովլաթ Ամասիացի հոդվածը Վիքիդարանում
 2. Ծերենց հոդվածը Վիքիդարանում
 3. Լևոն Աթաբեկյան հոդվածը Վիքիդարանում
 4. Սմբատ Գաբրիելյան հոդվածը Վիքիդարանում
 5. Հակոբ Թերզյան հոդվածը Վիքիդարանում
 6. Վահրամ Թորգոմյան հոդվածը Վիքիդարանում
 7. Սարգիս Թորոսյան հոդվածը Վիքիդարանում
 8. Միքայել Հակոբյան հոդվածը Վիքիդարանում
 9. Նազարեթ Տաղավարյան հոդվածը Վիքիդարանում
 10. Կարապետ Փաշայան հոդվածը Վիքիդարանում