Թուրքիայի շրջաններ թուրքերեն՝ ilçe, իլչե), Թուրքիայի վարչաքաղաքական նվազագույն միավորներ (թվով 957), որոնք բաշխված են 81 մարզերի (իլ) մեջ։ Օսմանյան կայսրության ժամանակ և Թուրքիայի Հանրապետության առաջին տարիներին համապատասխան վարչական միավորը ուներ կազա անվանումը։ Շրջանի կազմի մեջ կարող է մտնի ինչպես ուրբանիզացբած տարածք, այդպես էլ գյուղական վայրեր։

Թուրքիայի շրջանների քարտեզը

Մարզի մրջաններից մեկը կոչվում է «կենտրոնական շրջան» (թուրքերեն՝ merkez ilçe, մերքեզ իլչե) և, որպես կանոն, նրա անվանումը համընկնում է մարզի (իլի) անվանումի հետ (սակայն կան բացառություններ, ինչպես, օրինակ, Հաթայի մարզի կենտրոնը գտնվում է Անթաքիայում)։ Կենտրոնական շրջանի պետն է նշանակավող փոխմարզապետը, իսկ այլ շրջանները ղեկավարում են կայմակամները։

Ամեն շրջանը, այդ թվում նաև կենտրոնականը, մարզի վարչական բաժանման միավոր է։ Շրջանը կառավարվում է շրջկենտրոնից (թուրքերեն՝ ilçe merkezi, իլչե մերկեզի), որտեղ գտնվում է համապատասխան նշանակվող կայմակամի նստավայրը, որը պատասխանատու է մարզի վալիի (մարզպետի) առաջ։ Կենտրոնական շրջաններում կայմակամներ չկան, քանի որ այդ շրջանները ղեկավարում է փոխմարզպետը։

Ամեն շրջկենտրոնում գոյություն ունի մունիցիպալիտետ (թուրքերեն՝ belediye, բելեդիե), որը որոշ մունիցիպալ շրջան է կառավարում (սովորաբար մունիցիպալ շրջանը համապատասխանում է ուրբանիզացված գոտուն (թուրքերեն՝ belde, բելդե))։ Բամզաթիվ բնակավայրերում, որոնք շրջկենտրոններ չեն, նաև կան մունիցիպալիտետներ և նման բնակավայրերը բելդե են կոչվում։ Նման բելդեներում կա համապատասխան մունիցիպալ շրջանի համար պատասխանող պետ, բայց բացառում են կայմակամները։ Այդ բելդեները ենթարկվում են անյ շրջանի շրջկենտրոնին, որի սահմաններում գտնվում են։

Վարչական բաժանման ներքին միավորն է համարվում գյուղը, որին ղեկավարում է ընտրվող գյուղական տանուտերը (թուրքերեն՝ köy muhtarı քյոյ մուհթարը) և որը պատասխանատու է որոշ վարչական հարցերի համար (բնակիչների գրանցում և այլն)։ Քաղաքային տիպի բնակավայրերը բաժանված են թաղամասերի (թուրքերեն՝ mahalle, մահալլե) և այստեղ համանման պաշտոնը կոչվում է «թաղամասի ավագ» (թուրքերեն՝ mahalle muhtarı, մահալլե մուհթարը

Լինում է, որ բելդեն ավելի խոշոր է դառնում, քան այն շրջանը, որին ենթարկվում է։ Երբեմն շրջկենտրոնը դառնում է ավելի խոշոր այն կենտրոնական շրջանի, որին ենթարկվում է։ Խոշոր ագլոմերացիաներում (Ստամբուլի կամ Իզմիրի նման) վարչական բաժանման լրացուցիչ աստիճան է մտցնվում՝ ընտրվող գլուխ, որին ենթարկվում են այլ պետերը և շրջանները։

Արևելյան Անատոլիա խմբագրել

Աղրըի մարզ խմբագրել

 
Աղրըի մարզի շրջաններ

Արդահանի մարզ խմբագրել

 
Արդահանի մարզի շրջաններ

Բիթլիսի մարզ խմբագրել

 
Բիթլիս մարզի շրջաններ

Բինգյոլի մարզ խմբագրել

 
Բինգյոլի մարզի շրջաններ

Էլազըղի մարզ խմբագրել

 
Էլազըղի մարզի շրջաններ

Էրզինջանի մարզ խմբագրել

 
Էրզինջանի մարզի շրջաններ

Էրզրումի մարզ խմբագրել

 
Էրզրումի մարզի շրջաններ

Թունջելիի մարզ խմբագրել

 
Թունջելիի մարզի շրջաններ

Իգդիրի մարզ խմբագրել

 
Իգդիրի մարզի շրջաններ

Կարսի մարզ խմբագրել

 
Կարսի մարզի շրջաններ

Հաքյարիի մարզ խմբագրել

 
Հաքյարիի մարզի շրջաններ

Մալաթիայի մարզ խմբագրել

 
Մալաթիայի մարզի շրջաններ

Մուշի մարզ խմբագրել

 
Մուշի մարզի շրջաններ

Վանի մարզ խմբագրել

 
Վանի մարզի շրջաններ

Էգեյան տարածաշրջան խմբագրել

Այդընի մարզ խմբագրել

 
Այդընի մարզի շրջաններ

Աֆյոնքարահիսարի մարզ խմբագրել

 
Աֆյոնքարահիսարի մարզի շրջաններ

Դենիզլիի մարզ խմբագրել

 
Դենիզլիի մարզի շրջաններ

Իզմիրի մարզ խմբագրել

 
Իզմիրի մարզի շրջաններ

Մանիսայի մարզ խմբագրել

 
Մանիսայի մարզի շրջաններ

Մուղլայի մարզ խմբագրել

 
Մուղլայի մարզի շրջաններ

Քյութահյայի մարզ խմբագրել

 
Քյութահյայի մարզի շրջաններ

Ուշաքի մարզ խմբագրել

 
Ուշաքի մարզի շրջաններ

Կենտրոնական Անատոլիա խմբագրել

Անկարայի մարզ խմբագրել

 
Անկարայի մարզի շրջաններ

Աքսարայի մարզ խմբագրել

 
Աքսարայի մարզի շրջաններ

Էսքիշեհիրի մարզ խմբագրել

 
Էսքիշեհիրի մարզի շրջաններ

Կայսերիի մարզ խմբագրել

 
Կայսերիի մարզի շրջաններ

Յոզգաթի մարզ խմբագրել

 
Յոզգաթի մարզի շրջաններ

Նիղդեի մարզ խմբագրել

 
Նիղդեի մարզի շրջաններ

Նևշեհիրի մարզ խմբագրել

 
Նևշեհիրի մարզի շրջաններ

Չանքըրըի մարզ խմբագրել

 
Չանքըրըի մարզի շրջաններ

Սիվասի մարզ խմբագրել

 
Սիվասի մարզի շրջաններ

Քարամանի մարզ խմբագրել

 
Քարամանի մարզի շրջաններ

Քըրըքքալեի մարզ խմբագրել

 
Քըրըքքալեի մարզի շրջաններ

Քըրշեհիրի մարզ խմբագրել

 
Քըրշեհիրի մարզի շրջաններ

Քոնյայի մարզ խմբագրել

 
Քոնյայի մարզի շրջաններ

Հարավարևելյան Անատոլիա խմբագրել

Ադըյամանի մարզ խմբագրել

 
Ադըյամանի մարզի շրջաններ

Բաթմանի մարզ խմբագրել

 
Բաթմանի մարզի շրջաններ

Գազիանթեփի մարզ խմբագրել

 
Գազիանթեփի մարզի շրջաններ

Դիարբեքիրի մարզ խմբագրել

 
Դիարբեքիրի մարզի շրջաններ

Մարդինի մարզ խմբագրել

 
Մարդինի մարզի շրջաններ

Շանլըուրֆայի մարզ խմբագրել

 
Շանլըուրֆայի մարզի շրջաններ

Շըրնաքի մարզ խմբագրել

 
Շըրնաքի մարզի շրջաններ

Սիիրթի մարզ խմբագրել

 
Սիիրթի մարզի շրջաններ

Քիլիսի մարզ խմբագրել

 
Քիլիսի մարզի շրջաններ

Մարմարածովյան տարածաշրջան խմբագրել

Բալըքեսիրի մարզ խմբագրել

 
Բալըքեսիրի մարզի շրջաններ

Բիլեջիքի մարզ խմբագրել

 
Բիլեջիքի մարզի շրջաններ

Բուրսայի մարզ խմբագրել

 
Բուրսայի մարզի շրջաններ

Թեքիրդաղի մարզ խմբագրել

 
Թեքիրդաղի մարզի շրջաններ

Էդիրնեի մարզ խմբագրել

 
Էդիրնեի մարզի շրջաններ

Յալովայի մարզ խմբագրել

 
Յալովայի մարզի շրջաններ

Չանաքքալեի մարզ խմբագրել

 
Չանաքքալեի մարզի շրջաններ

Սաքարյայի մարզ խմբագրել

 
Սաքարյայի մարզի շրջաններ

Ստամբուլի մարզ խմբագրել

 
Ստամբուլի մարզի շրջաններ

Քոջայելիի մարզ խմբագրել

 
Քոջայելիի մարզի շրջաններ

Քըրքլարելիի մարզ խմբագրել

 
Քըրքլարելիի մարզի շրջաններ

Միջերկրածովյան տարածաշրջան խմբագրել

Ադանայի մարզ խմբագրել

 
Ադանայի մարզի շրջաններ

Անթալիայի մարզ խմբագրել

 
Անթալիայի մարզի շրջաններ

Բուրդուրի մարզ խմբագրել

 
Բուրդուրի մարզի շրջաններ

Ըսփարթայի մարզ խմբագրել

 
Ըսփարթայի մարզի շրջաններ

Հաթայի մարզ խմբագրել

 
Հաթայի մարզի շրջաններ

Մերսինի մարզ խմբագրել

 
Մերսինի մարզի շրջաններ

Քահրամանմարաշի մարզ խմբագրել

 
Քահրամանմարաշի մարզի շրջաններ

Օսմանիեի մարզ խմբագրել

 
Օսմանիեի մարզի շրջաններ

Սևծովյան տարածաշրջան խմբագրել

Ամասիայի մարզ խմբագրել

 
Ամասիայի մարզի շրջաններ

Արդվինի մարզ խմբագրել

 
Արդվինի մարզի շրջաններ

Բայբուրթի մարզ խմբագրել

 
Բայբուրթի մարզի շրջաններ

Բարթընի մարզ խմբագրել

 
Բարթընի մարզի շրջաններ

Բոլուի մարզ խմբագրել

 
Բոլուի մարզի շրջաններ

Գիրեսունի մարզ խմբագրել

 
Գիրեսունի մարզի շրջաններ

Գյումյուշհանեի մարզ խմբագրել

 
Գյումյուշհանեի մարզի շրջաններ

Դյուզջեի մարզ խմբագրել

 
Դյուզջեի մարզի շրջաններ

Զոնգուլդաքի մարզ խմբագրել

 
Զոնգուլդագի մարզի շրջաններ

Թոքաթի մարզ խմբագրել

 
Թոքաթի մարզի շրջաններ

Չորումի մարզ խմբագրել

 
Չորումի մարզի շրջաններ

Ռիզեի մարզ խմբագրել

 
Ռիզեի մարզի շրջաններ

Սամսունի մարզ խմբագրել

 
Սամսունի մարզի շրջաններ

Սինոփի մարզ խմբագրել

 
Սինոփի մարզի շրջաններ

Տրապիզոնի մարզ խմբագրել

 
Տրապիզոնի մարզի շրջաններ

Օրդուի մարզ խմբագրել

 
Օրդուի մարզի շրջաններ

Քասթամոնուի մարզ խմբագրել

 
Քասթամոնուի մարզի շրջաններ

Քարաբյուքի մարզ խմբագրել

 
Քարաբյուքի մարզի շրջաններ

Տես նաև խմբագրել