Թուրքիայի քաղաքներ

Վիքիմեդիայի նախագծի ցանկ

Այս հոդվածում բերված են Թուրքիայի խոշոր քաղաքները ըստ բնակչության թվի։ Ցանկում ներառված են Թուրքիայի այն քաղաքները, որոնց բնակչությունը կազմում է 7000 մարդուց ավելի։

7000-ից ավելի բնակչություն ունեցող քաղաքներEdit

Ցանկում ներառված են Թուրքիայի այն քաղաքները, որոնց բնակչությունը կազմում է 7000 մարդուց ավելի ըստ 2007 թ-ի դեկտեմբերի 31-ի։

Տեղ Քաղաք 1990 2000 2007 2008 2009 Մարզ
1 Ստամբուլ 6 629 431 8 803 468 10 861 463 10 878 360 10 895 257 Ստամբուլ
2 Անկարա 2 583 963 3 203 362 3 842 737 3 894 182 3 945 627 Անկարա
3 Իզմիր 1 758 780 2 232 265 2 644 531 2 672 126 2 699 721 Իզմիրի մարզ
4 Բուրսա 834 576 1 194 687 1 537 040 1 589 530 1 642 020 Բուրսայի մարզ
5 Ադանա 916 150 1 130 710 1 506 272 1 517 787 1 529 302 Ադանայի մարզ
6 Գազիանթեփ 603 434 853 513 1 192 023 1 235 815 1 279 607 Գազիանթեփի մարզ
7 Քոնյա 513 346 742 690 973 791 980 973 988 155 Քոնյա
8 Անթալիա 378 208 603 190 877 945 911 497 945 049 Անթալիայի մարզ
9 Մաժաք 425 776 536 392 775 594 781 119 786 644 Կայսերիի մարզ
10 Մերսին 481 459 633 691 692 300 696 518 700 736 Մերսինի մարզ
11 Էսքիշեհիր 413 082 482 793 581 408 599 796 618 184 Էսքիշեհիր
12 Դիարբեքիր 373 810 545 963 613 332 613 821 614 310 Դիարբեքիրի մարզ
13 Դենիզլի 237 918 357 557 465 947 479 381 492 815 Դենիզլիի մարզ
14 Ուռհա 276 528 385 588 472 238 468 993 465 748 Շանլըուրֆայի մարզ
15 Սամսուն 322 982 388 509 459 781 461 640 463 499 Սամսուն
16 Էսենյուրթ 70 280 148 981 335 316 373 017 410 718 Ստամբուլ
17 Մալաթիա 270 412 381 081 419 212 411 181 403 150 Մալաթիայի մարզ
18 Ադափազար 272 039 283 752 382 226 390 624 399 022 Սաքարյայի մարզ
19 Մարաշ 228 129 326 198 380 805 385 672 390 539 Քահրամանմարաշի մարզ
20 Էրզրում 242 391 361 235 361 160 359 752 358 344 Էրզրումի մարզ
21 Վան 155 623 284 464 331 986 342 139 352 292 Վանի մարզ
22 Խարբերդ 204 603 266 495 319 381 312 584 305 787 Էլազըղի մարզ
23 Բաթման 147 347 246 678 293 024 298 342 303 660 Բաթմանի մարզ
24 Սուլթանբեյլի 82 298 175 700 272 758 282 026 291 294 Ստամբուլ
25 Իզմիթ 190 741 195 699 285 470 287 970 290 470 Քոջայելիի մարզ
26 Սեբաստիա 223 115 251 776 294 402 288 693 282 984 Սիվասի մարզ
27 Գեբզե 159 116 253 487 270 614 274 271 277 928 Քոջայելիի մարզ
28 Մանիսա 158 928 214 949 281 890 278 967 276 044 Մանիսայի մարզ
29 Բալիքեսիր 170 589 215 436 241 404 247 072 252 740 Բալըքեսիրի մարզ
30 Սանջաքթեփե 46 013 144 351 223 755 227 602 231 449 Ստամբուլ
31 Տարսոն 187 508 216 382 229 921 228 471 227 021 Մերսինի մարզ
32 Տրապիզոն 161 886 214 949 230 693 220 860 211 027 Տրապիզոնի մարզ
33 Չորում 116 810 161 321 202 322 206 572 210 822 Չորում
34 Չորլու 74 681 141 525 190 792 200 577 210 362 Թեքիրդաղի մարզ
35 Քայափընար 10 958 68 150 166 905 185 626 204 347 Դիարբեքիրի մարզ
36 Օսմանիե 122 307 173 977 180 477 189 112 197 747 Օսմանիեի մարզ
37 Ադիյաման 100 045 178 538 191 627 193 250 194 873 Ադըյամանի մարզ
38 Քյոթահիա 130 944 166 665 212 934 202 118 191 302 Քյութահյա
39 Քըրըքքալե 185 431 205 078 193 526 192 341 191 156 Քըրըքկալե
40 Անթաքիա 123 871 144 910 186 243 188 310 190 377 Հաթայի մարզ
41 Բեյլիքդյուզյու 15 202 97 985 186 789 185 633 184 477 Ստամբուլի մարզ
42 Բյույուքչեքմեջե 54 475 97 615 144 666 163 140 181 614 Ստամբուլի մարզ
43 Իսքենդերուն 154 807 159 149 177 294 176 374 175 454 Հաթայի մարզ
44 Այդըն 107 011 143 267 168 216 171 242 174 268 Այդընի մարզ
45 Ուշաք 105 270 137 001 172 709 173 053 173 397 Ուշաքի մարզ
46 Արնավութքյոյ 42 749 98 930 141 143 156 333 171 523 Ստամբուլի մարզ
47 Աքսարայ 90 698 129 949 153 570 161 323 169 076 Աքսարայի մարզ
48 Ըսփարթա 112 117 148 496 184 735 175 815 166 895 Ըսփարթայի մարզ
49 Աֆյոնքարահիսար 95 643 128 516 159 967 163 207 166 447 Աֆյոնքարահիսարի մարզ
50 Ինեգյոլ 73 258 119 710 154 698 158 575 162 452 Բուրսայի մարզ
51 Չեքմեքյոյ 31 337 75 744 135 603 142 546 149 489 Ստամբուլի մարզ
52 Թեքիրդաղ 80 442 107 191 133 322 137 962 142 602 Թեքիրդաղի մարզ
53 Էդիրնե 102 345 119 298 136 070 138 222 140 374 Էդիրնեի մարզ
54 Դարըդջա 53 559 85 818 109 580 135 966 139 261 Քոջայելիի մարզ
55 Գյոլջուք 104 234 103 996 127 206 130 141 133 134 Քոջայելիի մարզ
56 Քարաման 76 525 105 384 122 809 127 192 131 575 Քարամանի մարզ
57 Քյորֆեզ 78 707 99 322 119 383 125 012 130 641 Քոջայելիի մարզ
58 Օրդու 102 107 112 525 134 005 132 280 130 555 Օրդուի մարզ
59 Սղերդ 68 320 98 281 117 599 122 463 127 327 Սիիրթի մարզ
60 Թել-Արմեն 60 134 113 143 127 148 125 455 123 762 Մարդինի մարզ
61 Դերինջե 66 141 93 997 113 991 118 130 122 269 Քոջայելիի մարզ
62 Մեզիթլի 17 735 50 187 101 114 111 176 121 238 Մերսինի մարզ
63 Դյուզջե 65 209 56 649 117 605 119 410 121 215 Դյուզջեի մարզ
64 Թոքաթ 83 058 113 100 127 988 124 496 121 004 Թոքաթի մարզ
65 Բոլու 61 509 84 565 120 188 120 001 119 814 Բոլուի մարզ
66 Մենեմեն 48 342 92 372 109 884 113 870 117 856 Իզմիրի մարզ
67 Թուրղութլու 73 634 93 727 111 166 114 483 117 800 Մանիսայի մարզ
68 Սիլիվրի 52 022 79 452 105 985 111 636 117 287 Ստամբուլի մարզ
69 Թորբալը 41 749 63 659 108 017 110 498 112 979 Իզմիրի մարզ
70 Բանդըրմա 77 444 97 419 110 248 111 494 112 740 Բալըքեսիրի մարզ

Տես նաևEdit

ՀղումներEdit