Հայաստանի կաթնասունների ցանկ

Վիքիմեդիայի նախագծի ցանկ

Այս ցանկը ներառում է Հայաստանում (Եվրոպայի հարավ-արևելք, Արևմտյան Ասիա) գրանցված կաթնասունների տեսակները։ Գրանցված 95[1] (98[2]) տեսակի կաթնասուն կենդաններից 1-ը գտնվում է կրիտիկական վիճակում, 3-ը՝ ոչնչացման, 5-ը՝ վտանգված, 10-ը՝ վտանգվածին մոտ, 72-ը՝ քիչ մտահոգող, իսկ 5-ը՝ տվյալների անբավարարությամբ կարգավիճակում[1]։ Կաթնասունների տեսակներից 29-ը ներառված են ՀՀ Կարմիր գրքում[3]։

Ստորև ներկայացված պիտակներն օգտագործվում են Բնության պահպանության միջազգային միության գնահատականներով կենդանիների պաշտպանության կարգավիճակը ընդգծելու համար։

EX Extinct Անհետացած
CR Critically Endangered Կրիտիկական վիճակ
EN Endangered Վտանգված
VU Vulnerable Խոցելի
NT Near Threatened Անհետացման վտանգի եզրին
LC Least Concern Քիչ մտահոգող
DD Data Deficient Տվյալների անբավարարություն
NE Not Evaluated Տեսակներ չուսումնասիրված կարգավիճակով

Կաթնասունները ընդգրկում են հետևյալ ընտանիքները։

Ընտանիք Տեսակների թիվ
Ոզնիներ (Erinaceidae) 2
Խլուրդներ (Talpidae) 1
Փորսուղներ (Soricidae) 7
Պայտաքիթ չղջիկներ (Rhinolophidae) 5
Հարթաքիթ չղջիկներ (Vespertilionidae) 17
Ծալաշուրթներ (Mollossidae) 1
Նապաստակներ (Leporidae) 1
Վայրենակերպեր (Hystricidae) 1
Ճահճակուղբեր (Capromyidae) 1
Սկյուռներ (Scinridae) 2
Կուրամկներ (Spalacidae) 3
Ճագարամկներ (Dipodidae) 2
Կիսաճագարամուկ (Zapodidae) 1
Մկներ (Muridae) 17
Կզաքիսներ (Mustelidae) 5
Արջեր (Ursidae) 2
Բորենիներ (Hyaenidae) 1
Շնազգիներ (Canidae) 3
Կատվազգիներ (Felidae) 6
Խոզազգիներ (Suidae) 1
Եղնիկներ (Cervidae) 2
Սնեղջուրավորներ (Bovidae) 2
Ընդամենը 83

Հայաստանում տարածված կաթնասուն կենդանիների ցանկԽմբագրել

Անվանում Լատիներեն անվանում Տաքսոնի հեղինակ Կարգավիճակը Միջազգային
Կարմիր գրքում
Պատկեր
Կարգ՝ գիշատիչներ
Ընտանիք՝ շնազգիներ
Գայլ Canis lupus Linnaeus, 1758 LC  
Սովորական աղվես Vulpes vulpes Linnaeus, 1758 LC  
Ընտանիք՝ կատվազգիներ
Եղեգնակատու Felis chaus Schreber, 1777 LC  
Անտառային կատու Felis silvestris Schreber, 1777 LC  
Սովորական լուսան Lynx lynx Linnaeus, 1758 LC  
Մանուլ Otocolobus manul Pallas, 1776 NT  
Ընձառյուծ Panthera pardus Linnaeus, 1758 NT  
Ընտանիք։ Hyaenidae
Շերտավոր բորենի Hyaena hyaena Linnaeus, 1758 NT  
Ընտանիք։ Mustelidae
Ջրասամույր Lutra lutra Linnaeus, 1758 NT  
Քարակզաքիս Martes foina Erxleben, 1777 LC  
Աքիս Mustela nivalis Linnaeus, 1766 LC  
Խայտաքիս Vormela peregusna Güldenstädt, 1770 VU  
Ընտանիք։ Ursidae
Գորշ արջ Ursus arctos Linnaeus, 1758 LC  
Կարգ։ Cetartiodactyla
Ընտանիք։ Bovidae
Բեզոարյան այծ Capra aegagrus Erxleben, 1777 VU  
Ջեյրան Gazella subgutturosa Güldenstädt, 1780 VU  
Մուֆլոն Ovis orientalis Gmelin, 1774 VU  
Ընտանիք։ Cervidae
Հնդկեղջերու Axis axis Erxleben, 1777 LC  
Եվրոպական այծյամ Capreolus capreolus Linnaeus, 1758 LC  
Ազնիվ եղջերու Cervus elaphus Linnaeus, 1758 LC  
Բծավոր եղջերու Cervus nippon Temminck, 1838 LC  
Ընտանիք։ Suidae
Վայրի խոզ Sus scrofa Linnaeus, 1758 LC  
Կարգ։ Chiroptera
Ընտանիք։ Molossidae
Լայնականջ ծալաշուրթ Tadarida teniotis Rafinesque, 1814 LC  
Ընտանիք։ Rhinolophidae
Միջերկրածովյան պայտաքիթ Rhinolophus blasii Peters, 1866 LC
Հարավային պայտաքիթ Rhinolophus euryale Blasius, 1853 NT  
Մեծ պայտաքիթ Rhinolophus ferrumequinum Schreber, 1774 LC  
Փոքր պայտաքիթ Rhinolophus hipposideros Bechstein, 1800 LC  
Ակնոցավոր պայտաքիթ Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901 VU  
Ընտանիք։ Vespertilionidae
Եվրոպական լայնականջ Barbastella barbastellus Schreber, 1774 NT  
Ասիական լայնականջ Barbastella leucomelas Cretzschmar, 1826 LC
Անապատային չղջիկ Eptesicus bottae Peters, 1869 LC
Ուշ չղջիկ Eptesicus serotinus Schreber, 1774 LC  
Արևելյան երկարաթև Miniopterus fuliginosus Hodgson, 1835 LC
Սովորական երկարաթև Miniopterus schreibersii Kuhl, 1817 NT  
Տափաստանային գիշերաչղջիկ Myotis aurascens Kuzyakin, 1935 LC
Լայնականջ գիշերաչղջիկ Myotis bechsteinii Kuhl, 1817 NT  
Սրականջ գիշերաչղջիկ Myotis blythii Tomes, 1857 LC  
Եռագույն գիշերաչղջիկ Myotis emarginatus É. Geoffroy, 1806 LC  
Հայկական գիշերաչղջիկ Myotis hajastanicus Argyropulo, 1939 CR
Ականջավոր գիշերաչղջիկ Myotis mystacinus Kuhl, 1817 LC  
Նատերերի գիշերաչղջիկ Myotis nattereri Kuhl, 1817 LC  
Նեպալական գիշերաչղջիկ Myotis nipalensis Dobson, 1871 LC
Անդրկովկասյան գիշերաչղջիկ Myotis schaubi Kormos, 1934 DD
Փոքր գիշերային չղջիկ Nyctalus leisleri Kuhl, 1817 LC  
Գիշերային շիկակարմիր չղջիկ Nyctalus noctula Schreber, 1780 LC  
Միջերկրածովյան փոքրաչղջիկ Pipistrellus kuhlii Khul, 1817 LC  
Անտառային փոքրաչղջիկ Pipistrellus nathusii Keyserling & Blasius, 1839 LC  
Թզուկ փոքրաչղջիկ Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774 LC  
Փոքր փոքրաչղջիկ Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825 LC  
Ալպիական ականջեղ չղջիկ Plecotus macrobullaris Kuzjakin, 1965 LC
Երկգույն չղջիկ Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 LC  
Կարգ։ Eulipotyphla
Ընտանիք։ Erinaceidae
Արևելաեվրոպական ոզնի Erinaceus concolor Martin, 1837 LC  
Ընտանիք։ Soricidae
Հայկական սպիտակատամիկ Crocidura armenica Gureev, 1963 DD
Սպիտակափոր սպիտակատամիկ Crocidura leucodon Hermann, 1780 LC  
Փոքր սպիտակատամիկ Crocidura suaveolens Pallas, 1811 LC  
Neomys teres Neomys teres Miller, 1908 LC
Մանր սպիտակատամիկ Sorex minutus Linnaeus, 1766 LC  
Երկարապոչ գորշատամիկ Sorex raddei Satunin, 1895 LC
Կովկասյան գորշատամիկ Sorex satunini Ognev, 1922 LC
Կովկասյան փոքր գորշատամիկ Sorex volnuchini Ognev, 1922 LC
Ընտանիք։ Talpidae
Կովկասյան խլուրդ Talpa caucasica Satunin, 1908 LC
Կույր խլուրդ Talpa levantis Thomas, 1906 LC
Կարգ։ Perissodactyla
Ընտանիք։ Equidae
Կուլան Equus hemionus Pallas, 1775 EN  
Կարգ։ Rodentia
Ընտանիք։ Cricetidae
Ջրային դաշտամուկ Arvicola amphibius Linnaeus, 1758 LC  
Ձյան դաշտամուկ Chionomys nivalis Martins, 1842 LC  
Լեռնային կուրամկնիկ Ellobius lutescens Thomas, 1897 LC
Բրանդթի համստեր Mesocricetus brandti Nehring, 1898 NT
Սովորական դաշտամուկ Microtus arvalis Pallas, 1778 LC  
Դաղստանյան դաշտամուկ Microtus daghestanicus Shidlovsky, 1919 LC
Արմտաեվրոպական դաշտամուկ Microtus levis Miller, 1908 LC
Թփուտային դաշտամուկ Microtus majori Thomas, 1906 LC
Նազարովի դաշտամուկ Microtus nasarovi Shidlovsky, 1938 DD
Շիդլովսկու հարթալեռնային դաշտամուկ Microtus schidlovskii Argyropulo, 1933 LC
Հասարակական դաշտամուկ Microtus socialis Pallas, 1773 LC
Ընտանիք։ Dipodidae
Փոքր ճագարամուկ Allactaga elater Lichtenstein, 1825 LC
Փոքրասիական ճագարամուկ Allactaga williamsi Thomas, 1897 LC
Հայկական մկնիկ Sicista armenica Sokolov & Baskevich, 1988 EN
Ընտանիք։ Hystricidae
Հնդկական վայրենակերպ Hystrix indica Kerr, 1792 LC  
Ընտանիք։ Muridae
Դաշտային մուկ Apodemus agrarius Pallas, 1771 LC  
Դեղնակոկորդ մուկ Apodemus flavicollis Melchior, 1834 LC  
Կովկասյան մուկ Apodemus ponticus Sviridenko, 1936 LC
Անտառային մուկ Apodemus uralensis Pallas, 1811 LC  
Հերմոնական մուկ Apodemus witherbyi Pallas, 1811 LC
Կարմրապոչ ավազամուկ Meriones libycus Lichtenstein, 1823 LC
Հայկական ավազամուկ Meriones dahli Shidlovsky, 1962 EN
Պարսկական ավազամուկ Meriones persicus Blanford, 1875 LC  
Առաջավորասիական ավազամուկ Meriones tristrami Thomas, 1892 LC  
Վինոգրադովի ավազամուկ Meriones vinogradovi Heptner, 1931 LC
Մուկ-պուճուրիկ Micromys minutus Pallas, 1771 LC  
Մակեդոնյան մուկ Mus macedonicus Petrov & Ruzic, 1983 LC
Տնային մուկ Mus musculus Linnaeus, 1758 LC  
Մոխրագույն առնետ Rattus norvegicus Berkenhout, 1769 LC  
Ընտանիք։ Sciuridae
Կովկասյան սկյուռ Sciurus anomalus Gmelin, 1778 LC  
Սովորական սկյուռ Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 LC  
Փոքրասիական գետնասկյուռ Spermophilus xanthoprymnus Bennett, 1835 NT
Ընտանիք։ Spalacidae
Ներինգի կուրամուկ Spalax nehringi Satunin, 1898 DD  

Այբբենական ցանկԽմբագրել

Հայերեն անվանում Միջազգային անվանում Տաքսոնի հեղինակ Անվան հոմանիշներ Ռուսերեն անվանում Անգլերեն անվանում
Ազնվացեղ եղջերու Cervus elaphus (Linnaeus, 1758) - Благородный олень Red deer
Ալկաթոյի գիշերաչղջիկ Helversen and (Heller, 2001) - Ночница Алкафеи Alcathoe whiskered bat
Այծյամ Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) - Европейская косуля Roe deer
Անապատային մաշկեղ Eptesicus bottae (Peters, 1869) - Кожан пустынный Botta’s serotine bat
Անդրկովկասյան կուրամկնիկ Ellobius lutescens (Thomas, 1897) - Горная слепушонка Transcaucasian mole vole
Անտառային կատու Felis silvestris (Schreber, 1777) - Лесной кот Wildcat
Անտառային փոքրաչղջիկ Pipistrellus nathusii (Keyserling and Blasius, 1839) Vespertilio nathusii Нетопырь лесной Nathusius’s pipistrelle bat
Անտառային քնամոլ Dryomys nitedula (Pallas, 1779) - Лесная соня Forest dormouse
Ասիական լայնականջ Barbastella darjelingensis (Hodgson, 1855) Barbastella blandfordi, Barbastella caspica, Barbastella leucomelas, Barbastella walteri, Plecotus darjelingensis, Vespertilio leucomelas Широкоушка азиатская Eastern barbastelle bat
Արաքսյան գիշերաչղջիկ Myotis schaubi (Kormos, 1934) - Ночница Шауба Schaub’s bat
Արևելաեվրոպական դաշտամուկ Microtus levis (Miller, 1908) Microtus epiroticus, Microtus rossiaemeridionalis Восточноевропейская полёвка East European vole
Աքիս Mustela nivalis (Linnaeus, 1766) - Ласка Least weasel
Բեզոարյան այծ Capra aegagrus (Erxleben, 1777) Capra hircus aegagrus Безоаровый козел Wild goat
Բեխշտեյնի գիշերաչղջիկ Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) Myotis bechsteini, Vespertilio bechsteinii Ночница длинноухая Bechstein’s bat
Բեղավոր գիշերաչղջիկ Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) - Ночница усатая Whiskered bat
Բլազուսի պայտաքիթ Rhinolophus blasii (Peters, 1866) - Подковонос cредиземноморский Blasius’s horseshoe bat
Բրանդտի համստեր Mesocricetus brandti (Nehring, 1898) Mesocricetus koenigi Закавказский хомяк Brandt's hamster
Գաճաճ փոքրաչղջիկ Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) - Нетопырь малый Soprano pipistrelle
Գորշ ականջեղ Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) - Ушан бурый Brown long-eared bat
Գորշ առնետ Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) - Серая крыса Brown rat
Գորշ արջ Ursus arctos (Linnaeus, 1758) - Бурый медведь Brown bear
Գորշ գայլ Canis lupus (Linnaeus, 1758) - Серый волк Gray wolf
Գորշ նապաստակ Lepus europaeus (Pallas, 1778) - Заяц-русак European hare
Գորշուկ, Փորսուղ Meles meles (Linnaeus, 1758) Meles canescens Барсук European badger
Գունատ երկարաթև Miniopterus pallidus (Thomas, 1907) - Бледный длиннокрыл Anatoliam bentwinged bat
Դալի ավազամուկ Meriones dahli (Shidlovski, 1962) - Песчанка Даля Dahl's jird
Դաղստանյան դաշտամուկ Microtus (Terricola) daghestanicus (Shidlovsky, 1919) Microtus daghestanicus, Terricola daghestanicus Дагестанская полёвка Daghestan pine vole
Դաուբենտոնիի գիշերաչղջիկ Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) Myotis daubentoni Ночница водяная Daubenton’s bat
Դեղնափոր տափաստանամուկ Apodemus witherbyi (Thomas, 1902) Apodemus fulvipectus Хермонская мышь Steppe field mouse
Եղեգնակատու Felis chaus (Schreber, 1777) - Камышовый кот Jungle cat
Եռագույն գիշերաչղջիկ Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) - Ночница трёхцветная Geoffroy’s bat
Եվրոպական լայնականջ Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) - Широкоушка европейская Western barbastelle bat
Եվրոպական ձյան դաշտամուկ Chionomys nivalis (Martins, 1842) - Снеговая полевка European snow vole
Եվրոպական ջրային դաշտամուկ Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758) Arvicola amphibius Водяная полёвка European water vole
Երկգույն մաշկեղ Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758) - Кожан двухцветный Parti-coloured bat
Էթրուսական գետնափոր Suncus etruscus (Savi, 1822) - Карликовая многозубка Etruscan shrew
Ընձառյուծ, Հովազ Panthera pardus (Linnaeus, 1758) Felis pardus Леопард Leopard
Թզուկ փոքրաչղջիկ Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) - Нетопырь-карлик Common pipistrelle
Թփուտային դաշտամուկ Microtus (Terricola) majori (Thomas, 1906) Microtus majori, Terricola majori Кустарниковая полёвка Major's pine vole
Լայնականջ ծալքաշուրթ Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) Cephalotes teniotis Складчатогуб широкоухий European freetailed bat
Լայնականջ ոզնի Hemiechinus auritus (Gmelin, 1770) - Ушастый ёж Long-eared hedgehog
Լեռնային ականջեղ Plecotus macrobullaris (Kuzyakin, 1965) - Ушан горный Alpine long-eared bat
Խայտաքիս Vormela peregusna (Güldenstädt, 1770) - Перевязка Marbled polecat
Կովկասյան գորշատամ Sorex satunini (Ognev, 1922) Sorex caucasica Кавказская бурозубка Caucasian shrew
Կովկասյան փոքր գորշատամ Sorex volnuchini (Ognev, 1922) - Кавказская малая бурозубка Caucasian pygmy shrew
Հայկական մկնիկ Sicista armenica (Socolov et Baskevich, 1988) - Армянская мышовка Armenian birch mouse
Հայկական մուֆլոն Ovis orientalis (Gmelin, 1774) Ovis aries orientalis, Ovis gmelini, Ovis musimon, Ovis vignei Муфлон Mouflon
Հասարակական դաշտամուկ Microtus socialis (Pallas, 1773) Sumeriomys socialis Общественная полёвка Social vole
Հարավային պայտաքիթ Rhinolophus euryale (Blasius, 1853) - Подковонос южный Mediterranean horseshoe bat
Հնդկական վայրենակերպ Hystrix indica (Kerr, 1792) Hystrix hirsutirostris, Hystrix leucura Индийский дикобраз Indian crested porcupine
Հսկա իրիկնաչղջիկ Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) Vespertilio lasiopterus Вечерница гигантская Greater noctule bat
Ճահճակուղբ (Նուտրիա) Myocastor coypus (Molina, 1782) - Нутрия Coypu Myotis alcathoe von
Մակեդոնյան մուկ Mus macedonicus (Petrov et Ruzic, 1983) - Македонская мышь Macedonian mouse
Մանուլ Otocolobus manul (Pallas, 1776) Felis manul Манул Pallas's cat
Մաշկեղանման փոքրաչղջիկ Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) - Нетопырь кожановидный Savi’s pipistrelle bat
Մեծ պայտաքիթ Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) - Подковонос большой Greater horseshoe bat
Մեծ քնամոլ Myoxus glis (Linnaeus, 1766) Glis glis Соня-полчок Edible dormouse
Մեհելիի պայտաքիթ Rhinolophus mehelyi (Matschie, 1901) - Подковонос Мегели Mehely’s horseshoe bat
Միջերկրածովային փոքրաչղջիկ Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) - Нетопырь средиземноморский Kuhl’s pipistrelle bat
Մշկառնետ (Օնդատրա) Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) Castor zibethicus Ондатра Muskrat
Մոխրագույն ականջեղ Plecotus austriacus (Fischer, 1829) - Ушан серый Grey long-eared bat
Մոխրագույն համստերիկ Cricetulus migratorius (Pallas, 1773) - Серый хомячок Gray dwarf hamster
Նազարովի դաշտամուկ Microtus (Terricola) nasarovi (Shidlovsky 1938) Microtus nasarovi, Terricola nasarovi Полёвка Назарова Nazarov's pine vole
Նատերերի գիշերաչղջիկ Myotis nattereri (Kuhl, 1817) - Ночница Натерера Natterer’s bat
Ներինգի կուրամուկ Nannospalax nehringi (Satunin, 1898) Spalax leucodon Слепыш Неринга Nehring's blind mole rat
Շելկովնիկովի ջրային սրնչակ Neomys teres (Miller, 1908) Neomys schelkovnikovi Кутора Шелковникова Transcaucasian water shrew
Շեկ իրիկնաչղջիկ Nyctalus noctula (Schreber, 1774) - Вечерница рыжая Noctule bat
Շերտավոր բորենի Hyaena hyaena (Linnaeus, 1758) Canis hyaena Полосатая гиена Striped hyena
Շիդլովսկու դաշտամուկ Microtus schidlovskii (Argiropulo, 1933) Sumeriomys schidlovskii Полёвка Шидловского Schidlovsky pine vole
Ոսկեգույն գիշերաչղջիկ Myotis aurascens (Kuzyakin, 1935) - Ночница степная Steppe whiskered bat
Ուշաթռիչք մաշկեղ Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) - Кожан поздний Serotine bat
Պարսկական ավազամուկ Meriones persicus (Blanford, 1875) - Персидская песчанка Persian jird
Պարսկական սկյուռ Sciurus anomalus (Gmelin, 1778) Sciurus caucasicus, Sciurus russatus Кавказская белка Caucasian squirrel
Պոնտական անտառամուկ Apodemus ponticus (Sviridenko, 1936) Apodemus flavicollis Северокавказская мышь Black sea field mouse
Ջրասամույր Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Lutra nippon, Viverra lutra Выдра European otter
Ռադդեի գորշատամ Sorex raddei (Satunin, 1895) Sorex caucasicus Бурозубка Радде Radde's shrew
Սև առնետ Rattus rattus (Linnaeus, 1758) - Чёрная крыса House rat
Սովորական աղվես Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Canis vulpes Обыкновенная лисица Red fox
Սովորական դաշտամուկ Microtus arvalis (Pallas, 1779) Microtus obscurus Обыкновенная полёвка Common vole
Սովորական երկարաթև Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) Miniopterus schreibersi Длиннокрыл обыкновенный Schreiber’s bentwinged bat
Սովորական լուսան Lynx lynx (Linnaeus, 1758) - Обыкновенная рысь Eurasian lynx
Սովորական շնագայլ Canis aureus (Linnaeus, 1758) - Обыкновенный шакал Golden jackal
Սպիտակափոր ոզնի Erinaceus concolor (Martin, 1838) - Восточноевропейский ёж Southern whitebreasted hedgehog
Սպիտակափոր սպիտակատամ Crocidura leucodon (Hermann, 1780) - Белобрюхая белозубка Bicolored shrew
Սրականջ գիշերաչղջիկ Myotis blythii (Tomes, 1857) - Ночница остроухая Lesser mouse-eared bat
Վարազ Sus scrofa (Linnaeus, 1758) Sus aruensis, Sus babi, Sus ceramensis Кабан Wild boar
Վինոգրադովի ավազամուկ Meriones vinogradovi (Heptner, 1931) - Песчанка Виноградова Vinogradov's jird
Տնային մուկ Mus musculus (Linnaeus, 1758) Mus abbotti, Mus domesticus Домовая мышь House mouse
Փոքր անտառամուկ Apodemus uralensis (Pallas, 1811) - Малая лесная мышь Ural field mouse
Փոքր գորշատամ Sorex minutus (Linnaeus, 1766) - Малая бурозубка Eurasian pygmy shrew
Փոքր իրիկնաչղջիկ Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) - Вечерница малая Leisler’s bat
Փոքր խլուրդ Talpa levantis (Thomas, 1906) - Малый крот Levant mole
Փոքր ճագարամուկ Allactaga elater (Lichtenstein, 1825) - Малый тушканчик Small five-toed jerboa
Փոքր պայտաքիթ Rhinolophus hipposideros (Borkhausen, 1797) - Подковонос малый Lesser horseshoe bat
Փոքր սպիտակատամ Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) Crocidura gueldenstaedtii Малая белозубка Lesser whitetoothed shrew
Փոքրասիական ավազամուկ Meriones tristrami (Thomas, 1892) - Малоазийская песчанка Tristram's jird
Փոքրասիական գետնասկյուռ Spermophilus xanthoprymnus (Bennett, 1835) Citellus citellus xanthoprymnus, Citellus xanythoprymnus Малоазиатский суслик Asia minor ground squirrel
Փոքրասիական ճագարամուկ Allactaga williamsi (Thomas, 1897) Allactaga euphratica Малоазиатский тушканчик Williams’s jerboa
Քարակզաքիս Martes foina (Erxleben, 1777) - Каменная куница Beech marten

ԾանոթագրություններԽմբագրել

ԱղբյուրներԽմբագրել