Շիրակի մարզի բերդերի և ամրոցների ցանկ

Վիքիմեդիայի նախագծի ցանկ

Ստորև ներկայացվում է Շիրակի մարզի բերդերի և ամրոցների ցանկը[1][2][3][4][5][6][7][8]

# Պատկեր Անուն Կառուցման տարեթիվ Բնակավայր և հեռավորությունը նրանից Լրացուցիչ տվյալներ
1 Ամրոց «Ալեքսանդրապոլ» («Մեծ») Ամրոց «Ալեքսանդրապոլ» («Մեծ») 1835-1845 թթ. Գյումրի քաղաքի հվ-ամ մասում
2 Ամրոց «Սև բերդ» («Հարավային») Ամրոց «Սև բերդ» («Հարավային») 19 դ. Գյումրի քաղաք
3 Ամրոց «Կարմիր բերդ» («Հյուսիսային», «Փոքր») 19 դ. Գյումրի քաղաք
4 Ամրոց «Հայրենյաց թաղք» (Աղք) 8-17 դ. Արթիկ քաղաքից 1.5 կմ հվ-ամ
5 Ամրոց «Ծակ քար» Ք.ա. 2-1 հազ. Մարալիկ քաղաքից 5 կմ ամ
6 Ամրոց Ք.ա. 2 հազ. Մարալիկ քաղաքից 3 կմ աե
7 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ. Ազատան գյուղի հվ-աե մասում, «Ղռեր» կոչվող բլուրներից մեկի գագաթին
8 Ամրոց Ք.ա. 3-2 հազ. Ախուրիկ գյուղի 1.5 կմ հս-ամ, «Աղլի բաբա» վայրում
9 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ. Աղին գյուղի 1.5 կմ աե Ավերված։
10 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ. Աղին գյուղի 5 կմ հվ-աե
11 Ամրոց Ք.ա. 1 հազ.- վաղ միջնադար Աղվորիկ գյուղի 1.5 կմ հս-աե
12 Ամրոց Ք.ա. 3-1 հազ. Ամասիա գյուղից հս-ամ, Ախուրյան գետի աջ ափին, «Չատին դարա» վայրում
13 Ամրոց Ք.ա. 3-2 հազ. Այգաբաց գյուղից ամ եզրին, բլրի գագաթին
14 Ամրոց Ք.ա. 3-2 հազ. Անուշավան գյուղից 3 կմ հվ-աե, ավազահանքերի մոտ
15 Ամրոց Ք.ա. 2 հազ. վերջ Անուշավան գյուղ, ձորի աջակողմյան սարահարթի վրա
16 Ամրոց Ք.ա. 1 հազ.- Ք.հ.. 3 դ. Արդենիս գյուղից 1 կմ ամ, բլրի գագաթին
17 Ամրոց «Ալ բերդ» Ք.հ.. 1-4 դ. Արփենի գյուղից 3 կմ հս-աե, բլրի վրա
18 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ. Բանդիվան գյուղից 1-1.5 կմ ամ, Ախուրյան գետի ձախ ափին, Ամասիա տանող ճանապարհի աջ կողմում
19 Ամրոց Ք.ա. 2 հազ.-Ք.հ. 3 դ. Բանդիվան գյուղի հս եզրին
20 Ամրոց Ք.ա. 1 հազ. Բաշգյուղ գյուղից 0.5 կմ աե, «Գռներ» բլրի գագաթին
21 Ամրոց Ք.ա. 3 դ.-Ք.հ. 3 դ. Բաշգյուղ գյուղից 0.6 կմ աե, լեռան գագաթին, «Ջղրի դոշ» վայրում
22 Ամրոց Ք.ա. 1 հազ. Բաշգյուղ գյուղից 2 կմ հս-աե, «Գյունեյ» վայրում
23 Ամրոց Ք.ա. 1 հազ. Բերդաշեն գյուղի եզրին, բլրի վրա
24 Ամրոց Ք.ա. 1 հազ.- Ք.հ. 3 դ. Գառնառիճ գյուղից 1 կմ հս, Աղլ բլրի գագաթին
25 Ամրոց-Դիտակետ Ք.ա. 1 հազ.- Ք.հ. 3 դ. Գառնառիճ գյուղի հս-ամ կողմում
26 Ամրոց «Արքայաբլուր» Ք.ա. 2-1 հազ. Գուսանագյուղ գյուղից 0.5 կմ հվ-ամ
27 Ամրոց «Արքայաբլուր» Ամրոց 10-12 դդ. Գուսանագյուղ գյուղի մեջ
28 Ամրոց «Բերդակ» Ք.ա. 2-1 հազ. Գուսանագյուղ գյուղից 1.5 կմ հվ
29 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ. Գուսանագյուղ գյուղից 1 կմ հվ, «Շահ թափա» վայրում
30 Ամրոց 9-11 դդ. Երազգավորս գյուղից ամ, Ղարախան գետի ձախ ափին Պաշտպանել է պատմական Երազգավորսը աե կողմից։
31 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ. Զորակերտ գյուղի հս-աե մասում, բլրի գագաթին
32 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ. Լանջիկ գյուղի աե մասում
33 Ամրոց Ք.ա. 1 հազ. Լանջիկ գյուղից 1.5 կմ հվ-աե
33 Ամրոց «Վարի բերդ» Ք.ա. 3-2 հազ. Լեռնակերտ գյուղից 1 կմ հվ-ամ, բլրի գագաթին
34 Ամրոց «Վերին բերդ» Ք.ա. 3-1 հազ. Լեռնակերտ գյուղից 2.5 կմ հվ-աե, բլրի գագաթին
35 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ. Լեռնուտ գյուղի մոտ
36 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ. Լուսակերտ գյուղի աե մասում, բարձունքի վրա
37 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ. Ծաղկուտ գյուղի մեջ, բլրի գագաթին
38 Ամրոց «Սև Բերդ» Ք.ա. 2-1 հազ. Ծաղկուտ գյուղից 1 կմ հս
39 Ամրոց Միջնադար. Կապս գյուղից 0.5 կմ հվ-ամ
40 Ամրոց Ք.ա. 2 հազ. Կարմրավան գյուղի ամ եզրին
41 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ. Կարմրավան գյուղից 1 կմ ամ
42 Ամրոց «Բերդի Խաչ» Ք.ա. 2-1 հազ. Կաքավասար գյուղից 4 կմ հս
43 Ամրոց Ք.ա. 3-2 հազ.- միջնադար Հառիճ գյուղի հվ-աե կողմում
44 Ամրոց Ք.ա. 1 հազ. Հողմիկ գյուղից 2 կմ աե, բլրի գագաթին
45 Ամրոց Ք.ա. 3-2 հազ. Հոռոմ գյուղից հս-աե կողմում
46 Ամրոց Ք.ա. 2 հազ. Հոռոմ գյուղի 1 կմ հվ, բլրի գագաթին
47 Ամրոց Ք.ա. 2 հազ. Հոռոմ գյուղի հս մասում, «Ղալաչա» բլրի վրա
48 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ. Հովտուն գյուղից 1 կմ հս-ամ
49 Ամրոց Ք.ա. 3-2 հազ. Ձիթհանքով գյուղից 8 կմ հս-ամ
50 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ. Ձիթհանքով գյուղից 2-3 կմ ամ
51 Ամրոց Ք.ա. 1 հազ.- Ք.հ. 3-5 դդ. Ձիթհանքով գյուղից 5 կմ ամ
52 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ.- միջնադար Ձորակապ գյուղի մեջ, բարձունքի վրա, «Չար ղալա» ձորից ամ
53 Ամրոց Ք.ա. 3 դ.- Ք.հ. 3 դ. Ղազանչի գյուղի հս մասում, բլրի վրա
54 Ամրոց «Տիրաշեն» Ք.ա. 3 հազ.- Ք.հ. 10 դ. Մարմաշեն գյուղից 2 կմ հվ, լեռնային հրվանդանի վրա
55 Ամրոց Ք.ա. 3-2 հազ. Մարմաշեն գյուղից հս-աե եզրին, բլրի վրա
56 Ամրոց Ք.ա. 2 հազ. Մուսայելյան (Ախուրյան) գյուղից 5 կմ հվ-աե
57 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ.-անտիկ – վաղ միջնադար Մուսայելյան (Ախուրյան) գյուղից 4 կմ աե
58 Ամրոց Ք.ա. 1 հազ Շաղիկ գյուղից 1 կմ աե
59 Ամրոց Ք.ա. 1 հազ. 1-ին կես Շիրակավան գյուղի հվ-ամ մասում, «Հին Շիրակավան» բնակատեղիում
60 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ. Ոսկեհասկ գյուղից 1 կմ հս
61 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ. Պեմզաշեն գյուղից 2 կմ հվ-աե, Լեռնակերտ տանող ճանապարհի ձախ կողմում
62 Ամրոց Միջնադար Պեմզաշեն գյուղից հվ-աե կողմում, բլրի վրա
63 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ. - Ք.հ. 3-4 դդ. Ջրաձոր գյուղից հս-ամ եզրին, բլրի վրա
64 Ամրոց «Մոլաբերդ» Ք.ա. 3 հազ. Ջրառատ գյուղից հս եզրին, բլրի գագաթին
65 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ Ջրափի գյուղից 1 կմ աե, գյումրի տանող ճանապարհի աջ կողմում
66 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ Սառնաղբյուր գյուղից 4 կմ հվ-աե
67 Ամրոց Ք.ա. 1 հազ. - Ք.հ. 14 դ. Սառնաղբյուր գյուղից 2 կմ հվ-աե
68 Ամրոց «Գլխաքար» Ք.ա. 1 հազ Սառնաղբյուր գյուղից 2 կմ հվ-ամ
69 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ Սառնաղբյուր գյուղից 1 կմ հվ-ամ, «Ղալաչա» բլրի վրա
70 Ամրոց «Մեծ բերդ» Ք.ա. 2-1 հազ Սառնաղբյուր գյուղի աե կողմում
71 Ամրոց «Փոքր բերդ» Ք.ա. 2-1 հազ Սառնաղբյուր գյուղից 1.0-1.5 կմ հս
72 Ամրոց Ք.ա. 2 հազ Սարակապ գյուղից 2.5 կմ հս-աե
73 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ Սարակապ գյուղի աե մասում
74 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ Սարակապ գյուղի հվ-աե մասում
75 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ Սարակապ գյուղից 5 կմ հվ-աե
76 Ամրոց «Ծակ քար» Ք.ա. 1 հազ. - Ք.հ. 3-5 դդ. Սարակապ գյուղից 2.5 կմ հվ
77 Ամրոց Անտիկ Սարապատ գյուղից հս-ամ եզրին
78 Ամրոց Ք.ա. 1 հազ Սպանդարյան գյուղից հվ մասում
79 Ամրոց Ք.ա. 730-714 թթ. Վահրամաբերդ գյուղից 2 կմ հվ-ամ, Ախուրյան գետի ձախափնյա սարահարթի վրա
80 Ամրոց «Վահրամաբերդ» 10-13 դդ. Վահրամաբերդ գյուղից 1.5 կմ հվ-աե
81 Ամրոց Ք.ա. 2 հազ Տուֆաշեն գյուղի հվ կողմում, բլրի գագաթին
82 Ամրոց Ք.ա. 1 հազ Ցողամարգ գյուղից հս եզրին
83 Ամրոց 17-18 դդ. Ք.ա. 2-1 հազ. Փոքր Սեպասար գյուղի հս-աե կողմում, սարահարթի վրա
84 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ. Քարաբերդ գյուղի հս եզրին, բլրի գագաթին
85 Ամրոց Ք.ա. 3 հազ. Քեթի գյուղի հս եզրին, բլրի գագաթին
86 Ամրոց «Սղնախ» Ք.ա. 3 հազ. Քեթի գյուղի 1.5-2 կմ հս-ամ, բարձր լեռան վրա, նույնանուն սարին

Տես նաև խմբագրել

Ծանոթագրություններ խմբագրել