Արագածոտնի մարզի բերդերի և ամրոցների ցանկ

Վիքիմեդիայի նախագծի ցանկ

Ստորև ներկայացվում է Արագածոտնի մարզի բերդերի և ամրոցների ցանկը[1][2][3][4][5][6][7][8]

# Պատկեր Անուն Կառուցման տարեթիվ Բնակավայր և հեռավորությունը նրանից Լրացուցիչ տվյալներ
1 Ամրոց մ.թ.ա. 2-1 հզ Ագարակավան (Թալին) գյուղից 2 կմ հս-ամ
2 Ամրոց «Բերդիկալ» մ.թ.ա. 2-1 հզ Ակունք գյուղից 1 կմ հս Բլրի վրա։
3 Ամրոց մ.թ.ա. 3-1 հզ Ակունք գյուղից 2,5 կմ ամ «Կարմիր սար» կոչվող բլրի գագաթին։
4 Ամրոց «Զույգաղբյուր» մ.թ.ա. 2 հզ Անտառուտ գյուղից 2 կմ հս Ամբերդ տանող ճանապարհի աջ եզրին, Ֆիզիկայի ինստիտուտի դիմաց։
5 Ամրոց մ.թ.ա. 2-1 հզ Աշնակ գյուղի մեջ Տարածքի կառուցապատման հետևանքով պահպանվել է պարսպի փոքր հատված։
6 Ամրոց «Աշոտ Երկաթ» մ.թ.ա. 2-1 հզ, 3-5 դդ. Աշնակ գյուղից 3 կմ հվ-աե
7 Ամրոց 3-5 դդ. Աշնակ գյուղից 1,5 կմ հս-աե
8 Ամրոց 3-5 դդ. Աշնակ գյուղից 1 կմ հս-աե
9 Աշտարակ «Ուլատիտիկ» 4-5 դդ. Աշտարակ գյուղի հվ-աե մասում Համանուն բլրի վրա. Քասախի կիրճի ձախ լանջին, միջնադարյան կամրջի մոտ։
10 Ամրոց «Բերդ» մ.թ.ա. 3-1 հզ Ապարան գյուղից 1 կմ հս-ամ Քասախի ձախ ափին։
11 Ամրոց մ.թ.ա. 3-2 հզ Ավան գյուղից 4 կմ հվ «Պողոսի բաղ» վայրում, ժայռոտ հրվանդանի վրա։
12 Ամրոց մ.թ.ա. 1 հզ, վաղ մջնդ Ավան գյուղից 1 կմ հվ «Բաղի արտեր» կոչվող վայրում։
13 Ամրոց «Կուզմամե» մ.թ.ա. 1 հզ, վաղ մջնդ Ավան գյուղից 400-500 մ հվ Ժայռոտ հրվանդանի վրա։
14 Ամրոց «Ձյանբերդ» («Կոյթուր») մ.թ.ա. 3-1 հզ Ավան գյուղից 3 կմ աե Նույնանուն գյուղատեղից 200 մ աե, հրաբխային կոնի գագաթին։
15 Աշտարակ մ.թ.ա. 2 հզ Ավան գյուղից 1 կմ հվ «Ջրաղացներ» վայրում։
16 Աշտարակ մ.թ.ա. 2-1 հզ Ավան գյուղից 1,9 կմ հվ-աե «Գաբրիելի մեռուկ» վայրում։
17 Աշտարակ մ.թ.ա. 2-1 հզ Ավան գյուղից 1 կմ հս Կառուցված տեղանքի թեք հարթության վրա։
18 Աշտարակ մ.թ.ա. 2-1 հզ Ավան գյուղից 1,3 կմ հվ-աե «Գաբրիելի մեռուկ» վայրում։
19 Աշտարակ մ.թ.ա. 2-1 հզ Ավան գյուղից 3-4 կմ հվ «Նազգա արտեր» վայրում։
20 Աշտարակ մ.թ.ա. 2-1 հզ Ավան գյուղից 3 կմ հվ «Նազգա արտեր» վայրում։
21 Աշտարակ մ.թ.ա. 2-1 հզ Ավան գյուղից 4 կմ հվ «Նազգա արտեր» վայրում։
22 Ամրոց մ.թ.ա. 2-1 հզ Ավթոնա գյուղի հվ-ամ մասում Բլրի վրա։
23 Ամրոց մ.թ.ա. 2-1 հզ Արագած գյուղից 3,5 կմ հս-ամ «Բերդի չայիրներ» վայրում։
24 Ամրոց մ.թ.ա. 2-1 հզ Արագածոտն գյուղից 1 կմ հս-ամ Ձորի աջակողմյան բարձունքին։
25 Ամրոց 17-18 դդ. Արագածոտն գյուղից 8 կմ հվ-ամ Համանուն բլրի գագաթին։
26 Աշտարակ մ.թ.ա. 2 հզ Արագածոտն գյուղից 1,5 կմ հվ-ամ Բարձր լարման գծերի հենասյան մոտ։
27 Աշտարակ մ.թ.ա. 2-1 հզ Արագածոտն գյուղից 3,5 կմ հվ-ամ Քարհանքից 1 կմ հս։
28 Աշտարակ մ.թ.ա. 2-1 հզ Արագածոտն գյուղից 3,5 կմ հվ-աե, բնակավայրի տարածքում
28 Ամրոց «Ավերակ բերդ» մ.թ.ա. 2-1 հզ Արա գյուղից 2 կմ հվ-ամ Իրար մոտ գտնվող 4 ամրոցներ են։
29 Ամրոց մ.թ.ա. 2-1 հզ Արեգ գյուղից 0,5 կմ հվ-աե Թալին տանող ճանապարհի ձախ կողմում։
30 Ամրոց մ.թ.ա. 2-1 հզ Արեգ գյուղի աե մասում Թալին տանող ճանապարհի ձախ կողմում։
31 Ամրոց Ամրոց 5-17 դդ. Արուճ գյուղի մեջ
32 Ամրոց «Ձորի բերդ» մ.թ.ա. 3 հզ Արուճ գյուղից 1 կմ աե Շամիրամաձորում։
33 Ամրոց մ.թ.ա. 3-2 հզ, 16- 18 դդ. Արտաշավան գյուղից 8 կմ հս Ամբերդ տանող ճանապարհից ձախ։
34 Ամրոց մ.թ.ա. 1 հզ Արտաշավան գյուղի աե մասում Չալղան գետակից ձախ, բլրի վրա։
35 Ամրոց «Գազանոց» մ.թ.ա. 3-1 հզ Արտաշավան գյուղից 2 կմ հս-աե
36 Ամրոց «Գնդաքար» մ.թ.ա. 2-1 հզ Արտաշավան գյուղից 3 կմ հվ-աե Համանուն բլրի վրա։
37 Ամրոց «Փոշտի դար» մ.թ.ա. 1 հզ - մ.թ. 4-5 դդ. Արտաշավան գյուղից 1 կմ հս
38 Ամրոց «Թակիա» մ.թ.ա. 7 դ. - մջնդ Բազմաղբյուր գյուղից 0,5 կմ հվ Շահվերդ գետի աջ ափին, գյուղի գործող գերեզմանոցի եզրին։
39 Ամրոց «Այծաբերդ» մ.թ.ա. 2-1 հզ, մջնդ Բյուրական գյուղից 3 կմ հս Ամբերդ գետի ձախ ափին բարձրացող բլրին։
40 Ամրոց «Իննաքլոդար» մ.թ.ա. 2-1 հզ Բյուրական գյուղի հս եզրին Համանուն բլրի վրա, Անտառուտ տանող ճանապարհից աջ։
41 Ամրոց «Շիշկերտ» մ.թ.ա. 2 հզ Բյուրական գյուղից 4 կմ հս Հանգստյան տուն տանող ճանապարհի աջ կողմում։
42 Ամրոց Ամրոցի համալիր Ամբերդ 10-14 դդ. Բյուրական գյուղից 10 կմ հս-ամ Ամբերդ և Արքաշեն գետակների միջև, լեռնային հրվանդանի վրա։
43 Ամրոց մ.թ.ա. 2 հզ Գառնահովիտ գյուղից 1 կմ հվ Հարավային ամրոց։
44 Ամրոց մ.թ.ա. 2-1 հզ Գառնահովիտ գյուղի աե մասում Արևելյան ամրոց։
45 Ամրոց մ.թ.ա. 3-1 հզ Գեղարոտ գյուղից 0,5 կմ աե
46 Ամրոց «Աշոտ Երկաթ» մ.թ.ա. 2-1 հզ Գեղարոտ գյուղից 1,5 կմ հս
47 Ամրոց «Պոլոզ սար» մ.թ.ա. 2-1 հզ Գեղարոտ գյուղից 1,5 կմ հս-աե
48 Աշտարակ 18-20 դդ. Գեղարոտ գյուղից 1,2 կմ հվ-աե Քեշիշքենդ գյուղատեղիի մատուռից 350 մ հվ-աե։
49 Ամրոց Քաղենիի ամրոց 7-19 դդ. Դաշտադեմ գյուղից 2 կմ հվ-ամ
50 Ամրոց մ.թ.ա. 2-1 հզ, 17-18 դդ. Դիան գյուղից 1 կմ հվ Գյուղ մտնող ճանապարհի ձախ կողմում։
51 Ամրոց մ.թ.ա. 2-1 հզ Եղնիկ գյուղից 3 կմ հս-աե
52 Ամրոց մ.թ.ա. 2-1 հզ, ուշ մջնդ Եղնիկ գյուղից 3 կմ ամ Կարմրաշեն տանող ճանապարհից աջ, «Արալըղ» գյուղատեղիի տարածքում։
53 Ամրոց մ.թ.ա. 3 հզ Երնջատափ գյուղի հս-աե մասում Նորաշեն տանող ճանապարհի աջ կողմում, մաքրիչ նյութերի գործարանի մոտ, բարձրադիր վայրում։
54 Ամրոց «Երնջակ» մ.թ.ա. 2-1 հզ, մջնդ Երնջատափ գյուղից 1 կմ հս-ամ Հարթավան-Երնջատափ ճանապարհից ձախ, Քասախի ձախ ափին։
54 Ամրոց մ.թ.ա. 3-2 հզ Իրինդ գյուղից 2 կմ աե
55 Ամրոց «Բերդի լանջ» մ.թ.ա. 2-1 հզ Լեռնապար գյուղից 1,3 կմ հվ-աե Լեռնապար-Ծիլքար ավտոճանապարհի կտրուկ շրջադարձից աջ։
56 Ամրոց «Խուչեր» մ.թ.ա. 2-1 հզ, վաղ մջնդ - 17 դ. Լեռնարոտ գյուղից 400-500մ հվ Լեռնապար-Ծիլքար ավտոճանապարհի կտրուկ շրջադարձից աջ։
57 Աշտարակ մ.թ.ա. 2 հզ Լեռնարոտ գյուղից 1 կմ հս «Ֆշնգներ» վայրում, համանուն գյուղատեղիից 300 մ հվ։
58 Աշտարակ մ.թ.ա. 2-1 հզ Լեռնարոտ գյուղից 700 մ ամ «Ավոյի կտուրների դիտվան» վայրում։
59 Աշտարակ մ.թ.ա. 1 հզ Լեռնարոտ գյուղից 4 կմ հս «Չամռլու» վայրում։
60 Ամրոց «Ավեր բերդ» մ.թ.ա. 2-1 հզ Լուսագյուղ գյուղից 2 կմ հս «Ձախի ձոր» կոչվող բարձունքի վրա։
61 Ամրոց «Խարաբեք» մ.թ.ա. 1 հզ Ծաղկասար գյուղից 0,5 կմ հվ-ամ
62 Ամրոց «Ծիլքար» մ.թ.ա. 2-1 հզ Ծիլքար գյուղի մեջ Ծիլքար լեռան գագաթին։
63 Ամրոց Ամրոց մ.թ.ա. 3-2 հզ - մ.թ. 1 դ. Կաթնաղբյուր գյուղից 0,5 կմ հվ-աե Իրինդ տանող ճանապարհի աջ կողմում։
64 Ամրոց «Զաքարի բերդ» Ամրոց «Զաքարի բերդ» 3-5 դդ. Կաթնաղբյուր գյուղից 1,5 կմ հվ-աե Աշտարակ-Թալին խճուղու 41-րդ կմ-ի վրա։
65 Ամրոց Արենի 10-18 դդ. Կարբի գյուղից 3 կմ հվ-աե
66 Ամրոց մ.թ.ա. 2 դ. - մ.թ. 5 դ. Կաքավաձոր գյուղի հվ-աե մասում
67 Ամրոց «Բերդ» մ.թ.ա. 2 հզ Կոշ գյուղից 1 կմ հս «Պարույրի լճակ» վայրում, բլրի գագաթին։
68 Ամրոց «Քարհանքի բերդ» մ.թ.ա. 3 հզ - մ.թ. 3 դ. Կոշ գյուղից 2 կմ աե Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհի աջ կողմում, Կոշի քարհանքի հանդիպակաց բլրին։
69 Աշտարակ մ.թ.ա. 2 հզ Կոշ գյուղից 1 կմ հս «Բերդ» ամրոցից 300 մ հս։
70 Աշտարակ մ.թ.ա. 2-1 հզ Կոշ գյուղից 1 կմ հս «Բերդ» ամրոցից 800 մ հս-աե։
71 Աշտարակ մ.թ.ա. 2-1 հզ Կոշ գյուղից 1 կմ հս «Պարույրի լճակ» վայրում։
72 Աշտարակ մ.թ.ա. 2-1 հզ Կոշ գյուղից 2 կմ աե «Քարհանքի բերդ»-ի աե կողմում։
73 Աշտարակ մ.թ.ա. 2-1 հզ Կոշ գյուղից 1 կմ հս «Պարույրի լճակ» վայրում, «Բերդ» ամրոցից 1 կմ հվ-աե։
74 Աշտարակ մ.թ.ա. 2-1 հզ Կոշ գյուղից 1 կմ հս «Պարույրի լճակ» վայրում, «Բերդ» ամրոցից 800 մ հս-ամ։
75 Ամրոց «Աղջկա բերդ» Ամրոց «Աղջկա բերդ» 13-14 դդ. Կոշ գյուղի հս մասում Կուաշ բնակատեղիի հվ-աե կողմում։
76 Միջնաբերդ մ.թ.ա. 2-1 հզ Հնաբերդ գյուղից 1,5-2 կմ հվ-աե «Հնաբերդ» բնակատեղիում, բլրի վրա։
77 Ամրոց «Բերդի գլուխ» Ամրոց «Բերդի գլուխ» մ.թ.ա. 10-8 դդ. Ձորագլուխ գյուղից 0,7 կմ հս-աե
78 Ամրոց «Խազնաքար» մ.թ.ա. 2-1 հզ, 14-18 դդ. Ձորագլուխ գյուղից 2 կմ հս-աե
79 Ամրոց 16-18 դդ. Ղազարավան գյուղից 4 կմ հս, Շահվերդ գետի կիրճի աջ ափին, «Անգրսակ» գյուղատեղիի կենտրոնում
80 Ամրոց մ.թ.ա. 2-1 հզ Միրաք գյուղի հս-ամ մասում Քասախ գետի ձախ ափին։
81 Աշտարակ 10-13 դդ. Մուղնի գյուղի հս-աե եզրին «Հին Մուղնի» թաղում, Քասախի կիրճի աջ ափին։
82 Ամրոց մ.թ.ա. 3-1 հզ, մջնդ Ներքին Բազմաբերդ գյուղի հվ-ամ մասում
83 Ամրոց «Սև Բերդ» մ.թ.ա. 2-1 հզ Ներքին Բազմաբերդ գյուղից 1,5 կմ հվ-ամ Աշտարակ-Թալին խճուղու 35-րդ կմ-ից 200 մ ամ։
84 Ամրոց մ.թ.ա. 1 հզ - մ.թ. 5 դ. Ներքին Սասունաշեն գյուղի հվ-ամ մասում «Քոլագրան» վայրում։
85 Ամրոց Ամրոց 6-7 դդ. Ներքին Սասունաշեն գյուղի հվ-ամ մասում «Քոլագրան» վայրում։
86 Ամրոց «Բերդակ» մ.թ.ա. 2 հզ Նիգատուն գյուղի հվ-ամ մասում Հուշարձանը նախկինում ներկայացվել է Արտաշավան գյուղով։
87 Ամրոց մ.թ.ա. 2-1 հզ Նոր Արթիկ գյուղից 2 կմ հս-աե «Բերդի դոշ» վայրում։
88 Ամրոց «Ղալաչի» Ամրոց «Ղալաչի» մ.թ.ա. 2-1 հզ Շղարշիկ գյուղի հս-աե մասում
89 Ամրոց (Եկեղեցի Սբ. Սարգիս) 17-19 դդ. Ոսկեհատ գյուղի ամ մասում Կատարել է նաև եկեղեցու դեր։
90 Աշտարակ մ.թ.ա. 2-1 հզ Ոսկեհատ գյուղից 1 կմ հս-ամ
91 Աշտարակ մ.թ.ա. 2-1 հզ Ոսկեհատ գյուղից 1 կմ հս-ամ
92 Աշտարակ մ.թ.ա. 2-1 հզ Ոսկեհատ գյուղից 1 կմ հս-ամ
93 Ամրոցի համալիր Ախթամիր մ.թ.ա. 3 հզ, 9-19 դդ. Ոսկեվազ գյուղից 2,5 կմ հվ Քասախի երկու ափերին, Շահվերդի գետախառնուրդից հվ։
94 Ամրոց Ուշի մ.թ.ա. 3-1 հզ, 10-18 դդ. Ուշի գյուղից 1,5 կմ ամ Այստեղ է գտնվում Ուշիի Սուրբ Սարգիս վանական համալիրը։
95 Ամրոց (Զորակայան) մ.թ.ա. 3-1 հզմ - մթ 15 դ. Ուջան գյուղից 2,5 կմ հս «Ձյանբերդ» («Ղոյթուր») ամրոցից 1 կմ հվ։
96 Ամրոց «Բառոժ» Ամրոց «Բառոժ» 9-13 դդ. Ուջան գյուղի հս մասում
97 Ամրոց «Բքոյի գեղ» Ամրոց «Բքոյի գեղ» մ.թ.ա. 1 հզ, 10-20 դդ. Ուջան գյուղից 1 կմ հս Համանուն գյուղատեղիի աե կողմում։
98 Ամրոց «Մոտկան բերդ» Ամրոց «Մոտկան բերդ» մ.թ.ա. 3 հզ - մ.թ. 15 դ. Ուջան գյուղից 0,5 կմ հս-աե Տեղացիներն անվանում են նաև Սմբատաբերդ։
99 Աշտարակ Աշտարակ մ.թ.ա. 2 հզ Ուջան գյուղից 1 կմ հս «Բքոյի գեղ» ամրոցից 300 մ ամ, հրաբխային կոնաձև ժայռի գագաթին։
100 Աշտարակ Աշտարակ մ.թ.ա. 2 հզ Ուջան գյուղից 0,7 կմ հս-աե «Մոտկան բերդ» ամրոցից 200 մ աե, հանդիպակաց բարձր կոնաձև ժայռին։
101 Աշտարակ Աշտարակ մ.թ.ա. 2 հզ Ուջան գյուղից 1,5 կմ հս «Բքոյի գեղ» ամրոցից 800 մ աե։
102 Ամրոց «Հոռոմի պալեր» մ.թ.ա. 2-1 հզ Չքնաղ գյուղից 2,5 կմ հս-ամ
103 Ամրոց «Սասունիկի դաշտ» մ.թ.ա. 2 հզ Սասունիկ գյուղից 3 կմ հվ-աե
104 Ամրոց 12-13 դդ. Վարդենիս գյուղի հվ-ամ մասում «Յոթվերք» աղբյուրների դիմաց։
105 Ամրոց «Բերդաշեն» մ.թ.ա. 2-1 հզ, մջնդ Վարդենիս գյուղից 2 կմ հվ-աե Քասախի աջ ափին։
106 Ամրոց 11-14 դդ. Վարդենուտ գյուղի հվ-ամ մասում
107 Ամրոց Ամրոց մ.թ.ա. 2-1 հզ Վերին Բազմաբերդ գյուղի հվ-ամ մասում Տարածքում գյուղի գործող գերեզմանոցն է։
108 Ամրոց մ.թ.ա. 2-1 հզ Վերին Սասունաշեն գյուղից 3,5 կմ հվ-ամ
109 Աշտարակ մ.թ.ա. 2-1 հզ Վերին Սասունիկ գյուղից 1 կմ հվ-ամ «Ճլճլան աղբյուր» ձորը տանող ճանապարհի աջ կողմում, ժայռոտ հրվանդանի վրա։
110 Աշտարակ մ.թ.ա. 2-1 հզ Վերին Սասունիկ գյուղից 2,5 կմ հվ-աե «Կաքավի ձոր» վայրում։
111 Ամրոց «Ապարան-2» մ.թ.ա. 2-1 հզ Քուչակ գյուղից 3 կմ աե Ջրամբարի ափին, նախկին Զովունի գյուղի դիմաց։
112 Ամրոց «Էլոյի բերդ» մ.թ.ա. 3-1 հզ Քուչակ գյուղից 0,8 կմ հս-ամ Ապարան-Քուչակ խճուղու աջ կողմում։
113 Ամրոց «Սև բլուր» մ.թ.ա. 2 հզ Օհանավան գյուղից 3 կմ հս-աե Արայի դաշտում, բարձունքի վրա։
114 Ամրոց «Վասակամուտ» մ.թ.ա. 2-1 հզ Օհանավան գյուղից 0,5 կմ հս-աե
115 Ամրոց 11-13 դդ. Օհանավան գյուղից 2 կմ հս «Սերկևիլ» գյուղատեղիի հվ-աե եզրին։
116 Ամրոց մ.թ.ա. 2-1 հզ Օշական գյուղից 2 կմ հվ-ամ Քասախ և Շահվերդ գետերի խառնարանի մոտ, Քասախի ձախ ափին։
117 Ամրոց Ամրոց մ.թ.ա. 1 հզ Օշական գյուղից 2 կմ հս
118 Ամրոց «Դիդի կոնդ» Ամրոց «Դիդի կոնդ» մ.թ.ա. 7-5 դդ, վաղ մջնդ Օշական գյուղի մեջ
119 Ամրոց Ամրոց մ.թ.ա. 2-1 հզ - մջնդ Օրգով գյուղի հվ եզրին
120 Ամրոց Ամրոց մ.թ.ա. 2-1 հզ Օրգով գյուղից 1 կմ հվ-ամ
121 Ամրոց «Կաքավաբերդ» Ամրոց «Կաքավաբերդ» մ.թ.ա. 2-1 հզ Օրգով գյուղից 3 կմ հս «Սպիտակ քարափի գլուխ» տեղանքում։

Տես նաև խմբագրել

Ծանոթագրություններ խմբագրել