Մասնակից 1Խմբագրել

 1. Կարգ - Եղինջածաղկավորներ, ընտանիք - Թեղազգիներ, ցեղ - Թեղի, տեսակ - Թեղի մանրատերև Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 152
 2. Կարգ - Տուղտածաղկավորներ, ընտանիք - Լորենազգիներ, ցեղ - Լորենի, տեսակ - Լորենի բեգոնիատերև Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 290
 3. Կարգ - Վարդածաղկավորներ, ընտանիք - Վարդազգիներ, ցեղ - Մասրենի, տեսակ - Մասրենի չինական Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 396

Մասնակից 2Խմբագրել

 1. Կարգ - Եղինջածաղկավորներ, ընտանիք - Թեղազգիներ, ցեղ - Ձելկովա, տեսակ - Ձելկովա բոխիատերև Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 154
 2. Կարգ - Տուղտածաղկավորներ, ընտանիք - Լորենազգիներ, ցեղ - Լորենի, տեսակ - Լորենի մանրատերև Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 290
 3. Կարգ - Վարդածաղկավորներ, ընտանիք - Վարդազգիներ, ցեղ - Մասրենի, տեսակ - Մասրենի սուր ատամնավոր Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 397
 4. Կարգ - Կաթնուկածաղկավորներ, ընտանիք - Տոսախազգիներ, ցեղ - Տոսախ, տեսակ - Տոսախ կոլխիդյան Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 298
 5. Կարգ - Վարդածաղկավորներ, ընտանիք - Վարդազգիներ, ցեղ - Մասրենի, տեսակ - Մասրենի Սոսնովսկու Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 398
 6. Կարգ - Եղինջածաղկավորներ, ընտանիք - Թեղազգիներ, ցեղ - Փռշնի, տեսակ - Փռշնի կովկասյան Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 158

Մասնակից 4Խմբագրել

 1. Կարգ - Եղինջածաղկավորներ, ընտանիք - Թեղազգիներ, ցեղ - Փռշնի, տեսակ - Փռշնի լերկատերև Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 158
 2. Ֆանտաստիկ քառյակը
 3. Soul eater

Մասնակից 5Խմբագրել

 1. Կարգ - Եղինջածաղկավորներ, ընտանիք - Թթազգիներ, ցեղ - Թզենի, տեսակ - Թզենի սովորական Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 159
 2. Կարգ - Կաթնուկածաղկավորներ, ընտանիք - Կաթնուկազգիներ, ցեղ - Սեկուրինեգա, տեսակ - Սեկուրինեգա կիսաթփային Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 300
 3. Կարգ - Վարդածաղկավորներ, ընտանիք - Վարդազգիներ, ցեղ - Մասրենի, տեսակ - Մասրենի Չաթրադազի Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 400

Մասնակից 6Խմբագրել

 1. Կարգ - Եղինջածաղկավորներ, ընտանիք - Թթազգիներ, ցեղ - Թթենի, տեսակ - Թթենի սպիտակ Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 162
 2. Կարգ - Գոճմակածաղկավորներ, ընտանիք - Գոճմակազգիներ, ցեղ - Դափնյակ, տեսակ - Դափնյակ մահացու Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 302
 3. Կարգ - Վարդածաղկավորներ, ընտանիք - Վարդազգիներ, ցեղ - Մասրենի, տեսակ - Մասրենի Հրաչի Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 400
 4. Թուրնոն սյուր Ռոն(շրջան)
 5. Շարլևիլ Մեզեր(շրջան)

Մասնակից 7Խմբագրել

 1. Կարգ - Եղինջածաղկավորներ, ընտանիք - Թթազգիներ, ցեղ - Թթենի, տեսակ - Թթենի սև Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 163
 2. Կարգ - Գոճմակածաղկավորներ, ընտանիք - Գոճմակազգիներ, ցեղ - Դափնյակ, տեսակ - Դափնյակ անդրկովկասյան Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 305
 3. Կարգ - Վարդածաղկավորներ, ընտանիք - Վարդազգիներ, ցեղ - Մասրենի, տեսակ - Մասրենի կիսագնդաձև Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 400
 4. Պրիվա (շրջան)

Մասնակից 8Խմբագրել

 1. Կարգ - Եղինջածաղկավորներ, ընտանիք - Թթազգիներ, ցեղ - Մակլուրա, տեսակ - Մակլուրա նարնջագույն Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 163
 2. Կարգ - Վարդածաղկավորներ, ընտանիք - Վարդազգիներ, ցեղ - Ասպիրակ, տեսակ - Ասպիրակ սրոհունդատերև Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 310
 3. Կարգ - Վարդածաղկավորներ, ընտանիք - Վարդազգիներ, ցեղ - Մասրենի, տեսակ - Մասրենի հարյուրթերթանի Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 401

Մասնակից 9Խմբագրել

 • Ստորագրիր այստեղ
 1. Կարգ - Եղինջածաղկավորներ, ընտանիք - Թթազգիներ, ցեղ - Բրուսոնեթիա, տեսակ - Բրուսոնեթիա թղթյա Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 166
 2. Կարգ - Վարդածաղկավորներ, ընտանիք - Վարդազգիներ, ցեղ - Էքսոխորդա, տեսակ - Էքսոխորդա խոշորոծաղիկ Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 318
 3. Կարգ - Վարդածաղկավորներ, ընտանիք - Վարդազգիներ, ցեղ - Մասրենի, տեսակ - Մասրենի Դամասկոսի Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 401

Մասնակից 10Խմբագրել

 • Ստորագրիր այստեղ
 1. Կարգ - Եղինջածաղկավորներ, ընտանիք - Թթազգիներ, ցեղ - Կուդրանիա, տեսակ - Կուդրանիա եռատամնավոր Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 166
 2. Կարգ - Վարդածաղկավորներ, ընտանիք - Վարդազգիներ, ցեղ - Չմենի, տեսակ - Չմենի հորիզոնական Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 319
 3. Կարգ - Վարդածաղկավորներ, ընտանիք - Վարդազգիներ, ցեղ - Մասրենի, տեսակ - Մասրենի փափուկ Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 401

Մասնակից 11Խմբագրել

 1. Կարգ - Հաճարածաղկավորներ, ընտանիք - Հաճարազգիներ, ցեղ - Հաճարենի, տեսակ - Հաճարենի անտառային Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 171
 2. Կարգ - Վարդածաղկավորներ, ընտանիք - Վարդազգիներ, ցեղ - Չմենի, տեսակ - Չմենի ամբողջաեզր Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 320
 3. Կարգ - Վարդածաղկավորներ, ընտանիք - Վարդազգիներ, ցեղ - Մասրենի, տեսակ - Մասրենի Բուասսեյի Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 402

Մասնակից 12Խմբագրել

 1. Կարգ - Հաճարածաղկավորներ, ընտանիք - Հաճարազգիներ, ցեղ - Շագանակենի, տեսակ - Շագանակենի սովորական Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 174
 2. Կարգ - Վարդածաղկավորներ, ընտանիք - Վարդազգիներ, ցեղ - Չմենի, տեսակ - Չմենի փայլուն Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 320
 3. Կարգ - Վարդածաղկավորներ, ընտանիք - Վարդազգիներ, ցեղ - Մասրենի, տեսակ - Մասրենի Սվանեթի Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 402

Մասնակից 13Խմբագրել

 1. Կարգ - Հաճարածաղկավորներ, ընտանիք - Հաճարազգիներ, ցեղ - Կաղնի, տեսակ - Կաղնի կապտավուն Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 177
 2. Կարգ - Վարդածաղկավորներ, ընտանիք - Վարդազգիներ, ցեղ - Չմենի, տեսակ - Չմենի սևապտուղ Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 322
 3. Կարգ - Վարդածաղկավորներ, ընտանիք - Վարդազգիներ, ցեղ - Մասրենի, տեսակ - Մասրենի Ատրոպատանի Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 402

Մասնակից 14Խմբագրել

 1. Կարգ - Հաճարածաղկավորներ, ընտանիք - Հաճարազգիներ, ցեղ - Կաղնի, տեսակ - Կաղնի միրզինատերև Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 177
 2. Կարգ - Վարդածաղկավորներ, ընտանիք - Վարդազգիներ, ցեղ - Չմենի, տեսակ - Չմենի բազմածաղիկ Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 324
 3. Կարգ - Վարդածաղկավորներ, ընտանիք - Վարդազգիներ, ցեղ - Մասրենի, տեսակ - Մասրենի ադրբեջանական Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 403
 4. Կարգ - Կաթնուկածաղկավորներ, ընտանիք - Տոսախազգիներ, ցեղ - Տոսախ, տեսակ - Տոսախ մշտադալար Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 297
 5. Կարգ - Վարդածաղկավորներ, ընտանիք - Վարդազգիներ, ցեղ - Մասրենի, տեսակ - Մասրենի Ղազարյանի Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 398