Մասնակից 1Խմբագրել

 1. Կարգ - Ասեղնատերևավորներ, ընտանիք - Գետնանոճազգրիներ, ցեղ - Տաքսոդիում, տեսակ - Տաքսոդիում սովորական Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 77
 2. Կարգ - Մատիտեղծաղկավորներ, ընտանիք - Մատիտեղազգիներ, ցեղ - Գեղածնկիկ, տեսակ - Գեղածնկիկ մատիտեղանման Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 228
 3. Կարգ - Վարդածաղկավորներ, ընտանիք - Վարդազգիներ, ցեղ - Տանձենի, տեսակ - Տանձենի ուսսուրական Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 349

ԱյլԽմբագրել

Մասնակից Lidush ^^Խմբագրել

 1. Կարգ - Ասեղնատերևավորներ, ընտանիք - Նոճազգիներ, ցեղ - Թույոպսիս, տեսակ - Թույոպսիս սովորական Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 78
 2. Կարգ - Թեյածաղկավորներ, ընտանիք - Սրոհունդազգիներ, ցեղ - Սրոհունդ, տեսակ - Սրոհունդ Հուկերի Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 229
 3. Կարգ - Վարդածաղկավորներ, ընտանիք - Վարդազգիներ, ցեղ - Խնձորենի, տեսակ - Խնձորենի արևելյան Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 351
 4. Կարգ - Ասեղնատերևավորներ, ընտանիք - նոճազգիներ, ցեղ - Գետնանոճի, տեսակ - Գետնանոճի թույնման Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 91
 5. Կուզիկը Նոթր Դամից 2

Մասնակից 3Խմբագրել

 1. Կարգ - Ասեղնատերևավորներ, ընտանիք - նոճազգիներ, ցեղ - Թույա, տեսակ - Թույա ճապոնական Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 81
 2. Կարգ - Կարմրանածաղկավորներ, ընտանիք - Կարմրանազգիներ, ցեղ - Ռեամուրիա, տեսակ - Ռեամուրիա սրոհունդանման Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 231
 3. Կարգ - Վարդածաղկավորներ, ընտանիք - Վարդազգիներ, ցեղ - Խնձորենի, տեսակ - Խնձորենի մշակովի Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 351

Մասնակից 4Խմբագրել

 1. Կարգ - Ասեղնատերևավորներ, ընտանիք - նոճազգիներ, ցեղ - Թույա, տեսակ - Թույա հսկայական Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 81
 2. Կարգ - Կարմրանածաղկավորներ, ընտանիք - Կարմրանազգիներ, ցեղ - Կարմրան, տեսակ - Կարմրան Արարատի Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 233
 3. Կարգ - Վարդածաղկավորներ, ընտանիք - Վարդազգիներ, ցեղ - Արոսենի, տեսակ - Արոսենի կովկասյան Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 356

(ip-ով եմ գրել)

 1. Կարգ - Վարդածաղկավորներ, ընտանիք - Վարդազգիներ, ցեղ - Արոսենի, տեսակ - Արոսենի պարսկական Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 359

Մասնակից 5Խմբագրել

 • Ստորագրիր այստեղ
 1. Կարգ - Ասեղնատերևավորներ, ընտանիք - նոճազգիներ, ցեղ - Գետնամայրի, տեսակ - Գետնամայրի կալիֆոռնիական Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 82
 2. Կարգ - Կարմրանածաղկավորներ, ընտանիք - Կարմրանազգիներ, ցեղ - Կարմրան, տեսակ - Կարմրան բազմաճյուղ Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 233
 3. Կարգ - Վարդածաղկավորներ, ընտանիք - Վարդազգիներ, ցեղ - Արոսենի, տեսակ - Արոսենի հայկական Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 358

Մասնակից 6Խմբագրել

 1. Կարգ - Ասեղնատերևավորներ, ընտանիք - նոճազգիներ, ցեղ - Կենսածառ, տեսակ - Կենսածառ արևելյան Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 84
 2. Կարգ - Կարմրանածաղկավորներ, ընտանիք - Կարմրանազգիներ, ցեղ - Կարմրան, տեսակ - Կարմրան ծաղկաշատ Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 234
 3. Կարգ - Վարդածաղկավորներ, ընտանիք - Վարդազգիներ, ցեղ - Արոսենի, տեսակ - Արոսենի հունական Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 359
 4. Կարգ - Ասեղնատերևավորներ, ընտանիք - նոճազգիներ, ցեղ - Գիհի, տեսակ - Գիհի սրաթեփուկ / Գիհի գարշահոտ Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 97

Մասնակից 7Խմբագրել

 • Ստորագրիր այստեղ
 1. Կարգ - Ասեղնատերևավորներ, ընտանիք - Նոճազգիներ, ցեղ - Նոճի, տեսակ - Նոճի մշտադալար Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 86
 2. Կարգ - Կարմրանածաղկավորներ, ընտանիք - Կարմրանազգիներ, ցեղ - Կարմրան, տեսակ - Կարմրան Կոչի Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 236
 3. Կարգ - Վարդածաղկավորներ, ընտանիք - Վարդազգիներ, ցեղ - Արոսենի, տեսակ - Արոսենի պարսկական Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 359

Մասնակից 8Խմբագրել

 • Ստորագրիր այստեղ
 1. Կարգ - Ասեղնատերևավորներ, ընտանիք - նոճազգիներ, ցեղ - Նոճի, տեսակ - Նոճի արիզոնյան Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 88
 2. Կարգ - Կարմրանածաղկավորներ, ընտանիք - Կարմրանազգիներ, ցեղ - Կարմրան, տեսակ - Կարմրան Հոհենակերի Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 236
 3. Կարգ - Վարդածաղկավորներ, ընտանիք - Վարդազգիներ, ցեղ - Արոսենի, տեսակ - Արոսենի գորշավուն Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 360

Մասնակից 9Խմբագրել

 • --Ստորագրիր այստեղ
 1. Կարգ - Կարմրանածաղկավորներ, ընտանիք - Կարմրանազգիներ, ցեղ - Կարմրան, տեսակ - Կարմրան Մեյերի Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 239
 2. Կարգ - Վարդածաղկավորներ, ընտանիք - Վարդազգիներ, ցեղ - Արոսենի, տեսակ - Արոսենի Թախտաջյանի Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 360

Մասնակից 10Խմբագրել

 • Ստորագրիր այստեղ
 1. Կարգ - Ասեղնատերևավորներ, ընտանիք - նոճազգիներ, ցեղ - Գիհի, տեսակ - Գիհի սրաթեփուկ / Գիհի գարշահոտ Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 97
 2. Կարգ - Կարմրանածաղկավորներ, ընտանիք - Կարմրանազգիներ, ցեղ - Կարմրան, տեսակ - Կարմրան ութառէջ Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 239
 3. Կարգ - Վարդածաղկավորներ, ընտանիք - Վարդազգիներ, ցեղ - Արոսենի, տեսակ - Արոսենի Թամամշյանի Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 361

Մասնակից 11Խմբագրել

 • Ստորագրիր այստեղ
 1. Կարգ - Գնետայիններ, ընտանիք - Էֆեդրազգիներ, ցեղ - Էֆեդրա, տեսակ - Էֆեդրա երկհասկիկային Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 108
 2. Կարգ - Կարմրանածաղկավորներ, ընտանիք - Կարմրանազգիներ, ցեղ - Արմավաթուփ, տեսակ - Արմավաթուփ աղվեսագի Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 241
 3. Կարգ - Վարդածաղկավորներ, ընտանիք - Վարդազգիներ, ցեղ - Արոսենի, տեսակ - Արոսենի Կուզնեցովի Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 361

Մասնակից 12Խմբագրել

 • Ստորագրիր այստեղ
 1. Կարգ - Գնետայիններ, ընտանիք - Էֆեդրազգիներ, ցեղ - Էֆեդրա, տեսակ - Էֆեդրա բարձրահասակ Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 109
 2. Կարգ - Ուռածաղկավորներ, ընտանիք - Ուռազգիներ, ցեղ - Ուռենի, տեսակ - Ուռենի այծի Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 244
 3. Կարգ - Վարդածաղկավորներ, ընտանիք - Վարդազգիներ, ցեղ - Արոսենի, տեսակ - Արոսենի Հայաստանի Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 362

Մասնակից 13Խմբագրել

 • Ստորագրիր այստեղ
 1. Կարգ - Մագնոլիածաղկավորներ, ընտանիք - Մագնոլիազգիներ, ցեղ - Մագնոլիա, տեսակ - Մագնոլիա խոշորածաղիկ Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 112

Մասնակից 14Խմբագրել

 1. Կարգ - Մագնոլիածաղկավորներ, ընտանիք - Մագնոլիազգիներ, ցեղ - Մագնոլիա, տեսակ - Մագնոլիա Սուլանժի Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 113
 2. Կարգ - Ուռածաղկավորներ, ընտանիք - Ուռազգիներ, ցեղ - Ուռենի, տեսակ - Ուռենի կովկասյան Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 247 միջլեզվային չգտա
 3. Կարգ - Վարդածաղկավորներ, ընտանիք - Վարդազգիներ, ցեղ - Ամելանխիեր, տեսակ - Ամելանխիեր ամբողջատերև Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 366 միջլեզվային չգտա
 4. Կարգ - Ուռածաղկավորներ, ընտանիք - Ուռազգիներ, ցեղ - Ուռենի, տեսակ - Ուռենի ճիպոտանման Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 246
 5. Կարգ - Վարդածաղկավորներ, ընտանիք - Վարդազգիներ, ցեղ - Արոսենի, տեսակ - Արոսենի լուրիստանյան Հայաստանի դենդրոֆլորա, հատոր 1, էջ 362