Վ., հայկական ծածկանուն[1]։

Ծածկանունն օգտագործել են հետևյակ անձինք՝

 1. Վաղինակ Աբգարյան, ծածկանունն օգտագործել է՝ «Արաքս» (Ալեքսանդրիա) 1948 - № 6; 1950 - № 24, 33, 40; 1952 - № 9, 13, 24:
 2. Վիկտորիա Աբովյան
 3. Արամ Ալլահվերդյան
 4. Շահեն Ալլանյան
 5. Արշակ Ալպոյաճյան
 6. Վասիլ Այվազյան
 7. Վարդան Այվազյան
 8. Վախթանգ Անանյան
 9. Վարդան Ատրյան
 10. Վալտեր Արամյան
 11. Ալեքսանդր Արաքսմանյան
 12. Վրեժ-Արմեն Արթինյան
 13. Գրիգոր Արծրունի
 14. Ենովք Արմեն
 15. Վարդգես Բաբախանյան
 16. Հնազանդ Բարիլուսյան
 17. Հրանդ Գանգրունի
 18. Արամ Գրիգորյան
 19. Վահան Գրիգորյան
 20. Օննիկ Դերձակյան
 21. Վարսենիկ Եղիազարյան
 22. Վահան Զարդարյան
 23. Վահան Զարիֆյան
 24. Վահան Էլմայան
 25. Վաղարշ Էրտվիլյան
 26. Վարդգես Թաթիկյան
 27. Բենիամին Թաշյան
 28. Վահրամ Թերզիբաշյան
 29. Վարդան Թերզիբաշյան
 30. Վահան Թեքեյան
 31. Վահան Թոթովենց
 32. Վաղարշակ Թումանյան
 33. Միհրան Իսպիրյան
 34. Վազգեն Խանբաբյան
 35. Վահան Խաչատրյան
 36. Վասակ Խոռխոռունի
 37. Սարգիս Կասյան
 38. Վարդան Կարապետյան
 39. Վարդան Կոմիկյան
 40. Վասակ Հակոբյան
 41. Վահան Համբարձումյան
 42. Վահան Հյուսյան
 43. Վահան Հովհաննիսյան
 44. Վարդան Հովհաննիսյան
 45. Վահան Հովսեփյան
 46. Վարդան Ղազանչյան
 47. Կարո Ղազարոսյան
 48. Վահան Մալեզյան
 49. Մատթեոս Մամուրյան
 50. Վաղարշակ Մելիքյան
 51. Վասպուր Մելիքսեթյան
 52. Վաղարշակ Մկրտումյան
 53. Վարդան Մնացականյան
 54. Վարդգես Յուզբաշյան
 55. Վահան Նավասարդյան
 56. Ղևոնդ Շիշմանյան
 57. Վարդան Չագարյան
 58. Վարդան Չուբարյան
 59. Վահան Չուրկենց
 60. Վահրամ Պապուխյան
 61. Պողոս Պառնասյան
 62. Վ. Պատրիկյան
 63. Վաղարշակ Պետյան
 64. Վարդան Պետրոսյան
 65. Անուշավան Ջիդեջյան
 66. Հակոբ Սայապալյան
 67. Վահրամ Սարգիսյան
 68. Հմայակ Սիրաս
 69. Հովակիմ Սոլովյան
 70. Արտաշես Վանցյան
 71. Միքայել Վարանդյան
 72. Հ. Վարանդյան
 73. Մկրտիչ Վարդանյան
 74. Հակոբ Վարդպատրիկյան
 75. Մարտիրոս Վեսպեր
 76. Սիմոն Վրացյան
 77. Վահան Տեր-Գևորգյան
 78. Ներսես Տեր-Մեսրոպյան
 79. Ընձակ Տեր-Վահանյան
 80. Վրթանես Փափազյան
 81. Վարդան Փոթեյան
 82. Վրույր Քալաշյան
 83. Վահան Ֆեսճյան

Ծանոթագրություններ խմբագրել

 1. Բախտիար Հովակիմյան, Հայոց ծածկանունների բառարան, Ե., ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 411-412։