Վիքիպեդիա:Իրավագիտություն/ցանկ

  Վիքին սիրում է Գիտություն   Ցանկեր   Թիրախային հոդվածներ   Ուղեցույց   Կաղապարներ   Մասնակիցներ   Ստեղծել հոդված  


Իրավագիտություն
Vrouwejustitia.jpg

ՑանկԽմբագրել

 1. Իրավունքի փիլիսոփայություն
 2. Իրավունքի քաղաքագիտություն
 3. Իրավունքի ընդհանուր տեսություն
 4. Հասարակություն
 5. Իշխանություն
 6. Պետության ծագման մատերիալիստական տեսություն
 7. Պետության ծագման բնական-իրավական տեսություն
 8. Պետության ծագման օրգանական տեսություն
 9. Պետության ծագման արտաքին բռնության տեսություն
 10. Պետության ծագման հոգեբանական տեսություն
 11. Պետություն
 12. Իրավական պետություն
 13. Օրենսդիր իշխանություն
 14. Գործադիր իշխանություն
 15. Դատական իշխանություն
 16. Բուրժուական պետություն
 17. Սոցիալիստական պետություն
 18. Անցումային պետություն
 19. Ստրկատիրական պետություն
 20. Ֆեոդալական պետություն
 21. Հին արևելյան միապետություն
 22. Հին հռոմեական միապետություն
 23. Ֆեոդալական միապետություն
 24. Վաղ ֆեոդալական միապետություն
 25. Դասային-ներկայացուցչական միապետություն
 26. Բացարձակ միապետություն
 27. Սահմանադրական միապետություն
 28. Պառլամենտական միապետություն
 29. Դուալիստական միապետություն
 30. Հանրապետություն
 31. Աթենական ժողովրդավարական հանրապետություն
 32. Արեոպագ
 33. Սպարտայի ազնվական հանրապետություն
 34. Հռոմեական ազնվականական հանրապետություն
 35. Էֆորների խորհուրդ
 36. Քաղաք-պետություններ
 37. Պառլամենտական հանրապետություն
 38. Կառավարության գլուխ
 39. Նախագահական հանրապետություն
 40. Սոցիալիստական հանրապետություն
 41. Փարիզի կոմունա
 42. Խորհուրդների հանրապետություն
 43. Ժողովրդա-դեմոկրատական հանրապետություն
 44. Միատարր պետություն
 45. Տարածքային դաշնություն
 46. Ազգային դաշնություն
 47. Կոնֆեդերացիա
 48. Պետական ռեժիմ
 49. Հակաժողովրդական ռեժիմ
 50. Ժողովրդավարական ռեժիմ
 51. Պետական մեխանիզմ
 52. Սենատ
 53. Ժողովրդական ժողով
 54. Մագիստրատ
 55. Կոնսուլ
 56. Դիկտատոր
 57. Պրետոր
 58. Ցենզոր
 59. Քվեստոր
 60. Պետության մարմին
 61. Պետական իշխանության ներկայացուցչական մարմիններ
 62. Պետության գլուխ
 63. Կառավարություն
 64. Դատարան
 65. Դատախազություն
 66. Նոտարիատ
 67. Զինված ուժեր
 68. Պետական մաքսատուն
 69. Քաղաքացիական պաշտպանություն
 70. Իրավունք
 71. Բնական իրավունքի տեսություն
 72. Իրավունքի պատմական դպրոց
 73. Իրավունքի ռեալիստական դպրոց
 74. Իրավունքի սոցիոլոգիական դպրոց
 75. Նորմատիվային ուղղություն
 76. Իրավունքի հոգեբանական տեսություն
 77. Իրավունքի մատերիալիստական տեսություն
 78. Իրավական սովորույթ
 79. Իրավաբանական նախադեպ
 80. Նորմատիվ-իրավական ակտ
 81. Դոգմա
 82. Իրավաըմբռնում
 83. Ձևական հավասարության սկզբունք
 84. Իրավական օրենք
 85. Սոցիալական նորմեր
 86. Իրավունքի նորմեր
 87. Բարոյական նորմեր
 88. Հասարակական կազմակերպությունների նորմեր
 89. Սովորույթային նորմեր
 90. Ավանդույթի նորմեր
 91. Արարողակարգային նորմեր
 92. Խիղճ
 93. Պարտքի զգացում
 94. Տեխնիկական նորմեր
 95. Ռազմա-տեխնիկական նորմեր
 96. Տեխնիկա-իրավաբանական նորմեր
 97. Իրավագիտակցություն
 98. Իրավունքի սկզբունքներ
 99. Սոցիալական ազատություն
 100. Սոցիալական արդարություն
 101. Իրավահավասարություն
 102. Օրինականություն
 103. Սանկցիա
 104. Իրավաստեղծում
 105. Ամբողջական իրավաստեղծում
 106. Պետական իրավաստեղծում
 107. Օրենք
 108. Ենթաօրենսդրական ակտ
 109. Ընդհանուր ենթաօրենսդրական ակտեր
 110. Նախագահի նորմատիվ հրամանագրեր
 111. Կառավարության որոշումներ
 112. Տեղական ենթաօրենսդրական ակտեր
 113. Գերատեսչական նորմատիվ-իրավական ակտեր
 114. Ներկազմակերպչական ենթաօրենսդրական ակտեր
 115. Դատական իշխանության ակտեր
 116. Կոդիֆիկացիա
 117. Օրենսդրություն
 118. Օրենսգիրք
 119. Կանոնադրություն
 120. Ինկորպորացիա
 121. Պաշտոնական ինկորպորացիա
 122. Կոնսոլիդացիա
 123. Օրենքի զուգադիպություն
 124. Իրավունքի զուգադիպություն
 125. Բացը իրավունքում
 126. Իրավունքի ճյուղ
 127. Իրավական ինստիտուտ
 128. Պետական իրավունք
 129. Վարչական իրավունք
 130. Ֆինանսական իրավունք
 131. Հողային իրավունք
 132. Քաղաքացիական իրավունք
 133. Աշխատանքային իրավունք
 134. Ընտանեկան իրավունք
 135. Քաղաքացիա-դատավարական իրավունք
 136. Քրեական իրավունք
 137. Քրեական-դատավարական իրավունք
 138. Ուղղիչ-աշխատանքային իրավունք
 139. Ճյուղային օրենսդրություն
 140. Ներճյուղային օրենսդրություն
 141. Համալարիր օրենսդրություն
 142. Զինվորական օրենսդրություն
 143. Իրավահարաբերություն
 144. Սուբյեկտիվ իրավունք
 145. Իրավաբանական պարտականություն
 146. Իրավաբանական փաստեր
 147. Իրավաչափ վարք
 148. Իրավախախտում
 149. Անզգուշություն
 150. Զանցանք
 151. Վարչական զանցանք
 152. Քաղաքացիական զանցանք
 153. Իրավական կարգավորում
 154. Իրավակարգ
 155. Հասարակական կարգ
 156. Զինվորական իրավակարգ
 157. Իրավաբանական երաշխիք