Պետության գլուխ, անձ կամ պետական մարմին, ով ներկայացնում է պետության բարձրագույն իշխանությունը և այդ պետության ներկայացուցիչն է այլ երկրներում և միջազգային հարաբերություններում։

Տիտղոսներ խմբագրել