Թալինի շրջանի հոգևոր կենտրոնների ցանկ

Ստորև ներկայացվում է Թալինի շրջանի վանական համալիրների, եկեղեցիների և մատուռների ցանկը[1][2][3][4][5][6][7][8]

# Պատկեր Անուն Կառուցման տարեթիվ Բնակավայր և հեռավորությունը նրանից Լրացուցիչ տվյալներ
1 Եկեղեցական համալիր Թալինի Կաթողիկե Եկեղեցական համալիր Թալինի Կաթողիկե 4-20 դդ. Թալին քաղաքի հս մասում Կիսավեր է։
2 Թալինի սուրբ Աստվածածին եկեղեցին Եկեղեցի Սբ. Աստվածածին 613-615 թթ. Թալին քաղաքի հս մասում, Կաթողիկե եկեղեցու Վերանորոգված է։
3 Թալին ԵԿԵՂԵՑԻ Ս. ԳԵՎՈՐԳ Եկեղեցի Սբ. Գևորգ 19 դ․ Թալին քաղաքի մեջ Վերանորոգված է։
4 Մատուռ «Սանդուխտ կույս» Մատուռ «Սանդուխտ կույս» 19 դ․ Թալին քաղաքի ամ եզրին Վերանորոգված է՝ վրկնգ՝ 1991- 1992 թթ.` Ամիրբեկ Դերզյանի կողմից։
5 Եկեղեցի 19 դ․ Ակունք գյուղի մեջ
6 Մատուռ Թուխ Մանուկ 12-13 դդ․ Ակունք գյուղի մեջ
7 Եկեղեցի 10 դ․ Աշնակ գյուղի ամ մասում Ավերակ։
8 Ս. Աստվածածին եկեղեցի Ս. Աստվածածին եկեղեցի 10-11 դդ․ Աշնակ գյուղի հվ մասում Վերանորոգված է։
9 Մատուռ «Աղջկա» Ավթոնա գյուղի մեջ
10 Օթևան (Արագածոտնի մարզ) եկեղեցի Եկեղեցի 10 դ․ Բայսզ գյուղի ամ մասում Վերանորոգված է։
11 Եկեղեցի Սբ. Գևորգ Եկեղեցի Սբ. Գևորգ 7 դ․ Գառնահովիտ գյուղի մեջ Վերանորոգված է։
12 Եկեղեցի Սբ. Հովհաննես 10-13 դդ․ Գառնահովիտ գյուղից 1 կմ աե Ձորի մեջ, վրկնգ.՝ 1892 թ.՝ Սրապիոն Սարգսյանի կողմից։
13 Եկեղեցի «Կարմիր վանք» Գետափ գյուղից դեպի արևմուտք՝ ձորալանջին
14 Եկեղեցի Քաղնի ամրոցում Եկեղեցի 10 դ․ Դաշտադեմ գյուղից 2 կմ հվ-ամ, Քաղենի ամրոցում Վերանորոգված է։
15 Մատուռ 10-15 դդ․ Դաշտադեմ գյուղից 2 կմ հվ-ամ, Քաղենի գյուղատեղիի ամ կողմում, Թալին-Արմավիր ավտոճանապարհից աջ
16 Եկեղեցի Սբ. Քրիստափոր Եկեղեցի Սբ. Քրիստափոր 7 դ․ Դաշտադեմ գյուղից 2,5 կմ հվ-ամ Վերանորոգված է՝ վրկնգ՝ . 1981-ին, վրկնգ. ճարտ.՝ Ռ. Դավթյան։
17 Եկեղեցի Սբ. Նշան վրկնգ. 1913 թ. Եղնիկ գյուղից 2 կմ հս-աե, «Դադալու» գյուղատեղիի ամ մասում
18 Եկեղեցի 17 դ. Եղնիկ գյուղի մեջ Վրկնգ՝ . 1869 թ.։
19 Եկեղեցի «Կարմիր վանք» Եկեղեցի «Կարմիր վանք» 7 դ., 9-12 դդ., 19 դ. Զարինջա գյուղից հս մասում Կանգուն։
20 Եկեղեցի 19 դ. Զովասար գյուղի մեջ Կիսավեր։
21 Եկեղեցի Սբ. Գևորգ Եկեղեցի Սբ. Գևորգ 7 դ․ Իրինդ գյուղի մեջ Վերանորոգված է՝ վրկնգ՝ . 2019 թ-ին։
22 Եկեղեցի 1898 թ. Ծաղկասար գյուղի մեջ
23 Մատուռ Թադևոս Առաքյալ 17-18 դդ․ Ծաղկասար գյուղի աե եզրին
24 Եկեղեցի Կաթնաղբյուրում Եկեղեցի 7 դ․ Կաթնաղբյուր գյուղի մեջ Պահպանվել են հիմնապատերը։
25 Մատուռ Կաթնաղբյուրում Մատուռ 19 դ․ Կաթնաղբյուր գյուղի մեջ Կանգուն։
26 Եկեղեցի Սբ. Աստվածածին 1860 թ․ Կարմրաշեն գյուղի մեջ
27 Եկեղեցի Սբ. Հովհաննես 10 դ․ Կարմրաշեն գյուղի մեջ Ավերված։
28 Մատուռ 11-12 դդ․ Կարմրաշեն գյուղից 1,3 կմ հվ-ամ Ժայռափոր։
29 Սրբատեղի Խանսուլի Խաչ 11 դ․ Կարմրաշեն գյուղի մեջ
30 Սրբատեղի Յոթ Աղբյուր Կաքավաձոր գյուղի մեջ
31 Եկեղեցի 4-5 դդ․ Կաքավաձոր գյուղից 1 կմ հվ Ավերակ։
32 Եկեղեցի 18-19 դդ․ Հացաշեն գյուղից 1,5 կմ հս, գյուղատեղիի հս եզրին
33 Մատուռ Հացաշեն Մատուռ 18-19 դդ․ Հացաշեն գյուղից 1,5 կմ հս, գյուղատեղիի հս մասում Վերանորոգած է։
34 Սուրբ Հովհաննես եկեղեցի (Մաստարա) Եկեղեցի Սբ. Հովհաննես 6 դ․ Մաստարա գյուղի մեջ Վերանորոգած է։
35 Մատուռ «Գմբեթ» 12-13 դդ․ Մաստարա գյուղի հվ-աե մասում, գերեզմանոցի ամ եզրին Պահպանվել է միայն հվ պատը։
36 Շենիկի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին Եկեղեցի Սբ. Աստվածածին (Սբ. Սարգիս) 6 դ․ Մաստարա գյուղից 6 կմ հս, «Շենիկ» գյուղատեղիի կնտ-ում վրկնգ.՝ 1903 թ. Վերանորոգած է՝ վրկնգ.՝ 1903 թ.։
37 Եկեղեցի Սբ. Ամենափրկիչ Եկեղեցի Սբ. Ամենափրկիչ 5 դ․ Մաստարա գյուղից 6 կմ հս, «Շենիկ» գյուղատեղիի աե եզրին
38 Մատուռ 17-18 դ դ․ Մաստարա գյուղից 0,5 կմ աե, «Պոչիկձոր» կոչվող վայրում
39 Մատուռ 17-18 դ դ․ Մաստարա գյուղի հս-աե մասում Պահպանվել են պատերը մոտ 2 մ բարձրությամբ։
40 Մատուռ Սբ. Ամենափրկիչ (Մեռել Հարույց) Մատուռ Սբ. Ամենափրկիչ (Մեռել Հարույց) 16-17 դդ․ Մաստարա գյուղի մեջ Ազատ Հակոբյանի տնամերձում, վրկնգ.՝ 1975 թ։
41 Մատուռ Սբ. Գրիգոր Մատուռ Սբ. Գրիգոր 17 դ․ Մաստարա գյուղի մեջ Հենրիկ Սարգսյանի տնամերձում, վրկնգ.՝ 1977 թ.։
42 Մատուռ Թուխ Մանուկ 13 դ․ Մաստարա գյուղի մեջ Գրիշա Թադևոսյանի տնամերձում, վրկնգ.՝ 1901 թ.։
43 Մատուռ Սբ. Հակոբ 19 դ․ Մաստարա գյուղի մեջ Վրկնգ.՝ 1972 թ.։
44 Մատուռ Սբ. Հովհաննես 19 դ․ Մաստարա գյուղի մեջ Վրկնգ.՝ 1966 թ.։
45 Մատուռ Սբ. Մինաս Մատուռ Սբ. Մինաս 19 դ․ Մաստարա գյուղի հվ-աե մասում Վրկնգ.՝ 1975 թ.։
46 Եկեղեցի Սբ. Ստեփանոս Նախավկա Եկեղեցի Սբ. Ստեփանոս Նախավկա 17 դ․ Մաստարա գյուղից 0,5 կմ հս-ամ Վրնրգ.՝ 1875 թ., Բաբլո Աստվածատուրի կողմից։
47 Եկեղեցի 1898 թ. Նոր Արթիկ գյուղի մեջ
48 Ներքին Սասնաշեն գյուղի եկեղեցին Եկեղեցի 7 դ․ Ներքին Սասնաշեն գյուղի հվ-ամ մասում, «Քոլագրան» վայրի ամրոցի տարածքում Պահպանվել է հիմնապատերը։
49 Ներքին Սասնաշեն գյուղի եկեղեցին Եկեղեցի 7 դ․ Ներքին Սասնաշեն գյուղի ամ մասում Եռախորան, ավրեված։
50 Մատուռ Սբ. Ամենափրկիչ Մատուռ Սբ. Ամենափրկիչ 12-17 դդ․ Ներքին Սասնաշեն գյուղի հվ մասում Ժայռափոր։

Տես նաև խմբագրել

Ծանոթագրություններ խմբագրել