Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքների ցանկ

Վիքիմեդիայի նախագծի ցանկ

Կոստանդնուպոլսո հայոց պատրիարքների անվանացանկ

 1. Հովակիմ Պրուսացի (1461-1478),
 2. Նիկողայոս Ա (1478-1489),
 3. Կարապետ Ա (1489-1509),
 4. Մարտիրոս Ա (1509-1526),
 5. Գրիգոր Ա (1526-1537),
 6. Աստվածատուր Ա (1537-1550),
 7. Ստեփանոս Ա (1550-1561),
 8. Տիրատուր Սսեցի (1561-1563, 1596-1599),
 9. Հակոբ Ա (1563-1573),
 10. Հովհաննես Տիարպեքիրցի (1573-1581),
 11. Թովմաս Գաղատիո (1581-1587),
 12. Սարգիս Ուլնիո (1587-1590),
 13. Հովհաննես Բ (1590-1591),
 14. Ազարիա Ջուղայեցի (1591-1592),
 15. Սարգիս Բ Պարոն-Տեր Զեթունցի (1592-1596),
 16. Մելքիսեդեկ Գառնեցի (1599-1600),
 17. Հովհաննես Խուլ Կոստանդնուպոլսեցի (1600-1601, 1609-1611, 1621-1623,1631-1636),
 18. Գրիգոր Բ Կեսարացի (1601-1608, 1611-1621, 1623-1626),
 19. Զաքարիա Վանեցի (1626-1631,1636-1640),
 20. Դավիթ Արևելցի (1640-1641, 1643-1649, 1650-1651),
 21. Կիրակոս Երևանցի (1641-1642),
 22. Խաչատուր Սեբաստացի (1642-1643),
 23. Թովմաս Բ Բերիացի (1644, 1657-1659),
 24. Եղիազար Այնթապցի (1651-1652),
 25. Հովհաննես Դ Մուղնեցի (1652-1655),
 26. Մարտիրոս Բ Քեֆեցի (1659-1660),
 27. Ղազար Սեբաստացի (1660-1663),
 28. Հովհաննես Ե Թութունճի (1663-1664, 1665- 1667),
 29. Սարգիս Գ Թեքիրտաղցի (1664-1665, 1667-1670),
 30. Ստեփանոս Բ Մեղրեցի (1670-1674),
 31. Հովհաննես Զ Ամասիացի (1674-1675),
 32. Անդրեաս Ստամպոլցի (1675-1676),
 33. Կարապետ Բ Կեսարացի (1676-1679, 1680-1681, 1681-184, 1686-1687, 1688-1689),
 34. Սարգիս Դ Էքմեքճի (1679-1680),
 35. Թորոս Ստամպոլցի (1681, 1687-1688),
 36. Եփրեմ Ղափանցի (1684-1686, 1694-1698, 1701-1702),
 37. Խաչատուր Բ Ճլեցի (1688),
 38. Մատթևոս Կեսարացի (1692-1694),
 39. Մելքիսեդեկ Բ Սուպհի (1698-1699, 1700-1701),
 40. Մխիթար Քյուրտիստանցի (1699-1700),
 41. Ավետիք Եվդոկիացի (1702-1703, 1704-1706),
 42. Գալուստ Կայծակն Ամասիացի (1703-1704),
 43. Ներսես Պալաթցի (1704),
 44. Մարտիրոս Գ Երզնկացի (1706),
 45. Միքայել Խարբերդցի (1706-1707),
 46. Սահակ Ապուչեխցի (1707, 1708-1714),
 47. Հովհաննես Է Իզմիրցի (1707-1708),
 48. Հովհաննես Ը Գանձակեցի (1714-1715),
 49. Հովհաննես Թ Կոլոտ Բաղիշեցի (1715-1741),
 50. Հակոբ Բ Նալյան Զմմարացի (1741-1748, 1752-1764),
 51. Պրոխորոն Սիլիստրեցի (1749),
 52. Մինաս Ակներցի (1749-1751),
 53. Գևորգ Ղափանցի (1751-1752),
 54. Գրիգոր Գ Պասմաճյան Կոստանդնուպոլսեցի (1764-1773),
 55. Զաքարիա Բ Փոքուզյան Կաղզվանցի (1773-1781, 1782-1799),
 56. Հովհաննես Ժ Համատանցի (1781-1782),
 57. Դանիել Սուրմառեցի (1799-1800),
 58. Հովհաննես ԺԱ Չամաշըրճյան (1800-1801, 1802-1813),
 59. Գրիգոր Խամսեցի (1801-1802),
 60. Աբրահամ Գոլյան Տաթևացի (1813-1815),
 61. Պողոս Գրիգորյան Ադրիանուպոլսեցի (1815-1823),
 62. Կարապետ Գ Պալաթցի (1823-1831),
 63. Ստեփանոս Բ Աղավնի Զաքարյան (1831-1839, 1840-1841),
 64. Հակոբոս Գ Սերոբյան (1839-1840, 1848-1858),
 65. Աստվածատուր Բ Կոստանդնուպոլսեցի (1841-1844),
 66. Մատթեոս Բ Չուխաճյան Կոստանդնուպոլսեցի (1844-1848),
 67. Գևորգ Բ Քերեսթեճյան Կոստանդնուպոլսեցի (1858-1860),
 68. Սարգիս Ե Գույումճյան Ադրիանուպոլսեցի (1860-1861),
 69. Ստեփան Մաղաքյան (տեղապահ), 1861-1863),
 70. Պողոս Բ Թագթագյան Պրուսացի (1863-1869),
 71. Իգնատիոս Գագմաճյան Իսթանպուլցի (1869),
 72. Մկրտիչ Վանեցի Խրիմյան (1869-1873),
 73. Ներսես Բ Վարժապետյան Իսթանպուլցի (1874-1884),
 74. Հարություն Վեհապետյան (1885-1888),
 75. Խորեն Աշըգյան (1888-1894),
 76. Մատթեոս Գ Իզմիրլյան Իսթանպուլցի (1894-1896, 1908-1909),
 77. Մաղաքիա Օրմանյան Իսթանպուլցի (1896-1908),
 78. Եղիշե Դուրյան Իսթանպուլցի (1909-1911),
 79. Հովհաննես Արշարունի Իսթանպուլցի (1912-1913),
 80. Զավեն Եղիայան Պաղտատցի (1913-1915, 1919-1922), փոխանորդության շրջան (1915-1919), Տեղապահության շրջան (1922-1927)
 81. Մեսրոպ Նարոյան Մշեցի (1927-1944), Տեղապահության շրջան (1944-1950),
 82. Գարեգին Խաչատուրյան Տրապիզոնցի (1951-1961),
 83. Շնորհք Գալուստյան Յուզկատցի (1961-1990),
 84. Գարեգին Բ Գազանճյան (1990-1998),
 85. Մեսրոպ Բ Մութաֆյան (1998-2010) - Տեղապահության շրջան (2010-2019) պատրիարքի առողջապահական վիճակի պատճարով,
 86. Սահակ Բ Մաշալյան (2019-ից սկսած)

Տես նաև

խմբագրել

Աղբյուրներ

խմբագրել

«Քրիստոնյա Հայաստան» հանրագիտարան, Երևան, 2002