Կոտայքի մարզի լքված գյուղերի ցանկ

Ստորև ներկայացվում է Կոտայքի մարզի լքված գյուղերի ցանկը[1][2][3][4][5][6][7][8]

# Պատկեր Անուն Կառուցման տարեթիվ Բնակավայր և հեռավորությունը նրանից Լրացուցիչ տվյալներ
1 Գյուղատեղի 17-19 դդ. Ակունք գյուղից 4 կմ հս, Հատիս լեռան ստորոտին «Բաբաջուր» վայրում։
2 Գյուղատեղի 10-20 դդ. Ակունք գյուղից 6-7 կմ հս «Դամաջլու» վայրում։
3 Գյուղատեղի «Հոլիկներ» 17-18 դդ. Ակունք գյուղից 5 կմ հս
4 Գյուղատեղի «Հոլիկներ» 17-18 դդ. Ակունք գյուղից 5 կմ հս
5 Գյուղատեղի 14-15 դդ. Առինջ գյուղից աե, Ձագավանքի մոտ
6 Գյուղատեղի 15-19 դդ. Արագյուղ գյուղի հս, Արագետի աջ ափին բարձրացող հրվանդանին «Ձորի խարաբեք, Ինալու» վայրում։
7 Գյուղատեղի Կարմիր ավերակ 15-19 դդ. Արագյուղ գյուղից 2 կմ հվ-աե, Արագյուղ-Եղվարդ ճանապարհից 1 կմ հս, դաշտի մեջ «Ղըզլ խարաբա» վայրում։
8 Գյուղատեղի 5-19 դդ. Արագյուղ գյուղից 3 կմ հվ-ամ, Արզնի-Շամիրամ ջրանցքի հվ կողմում, Արա լեռան հվ ստորոտին «Ուշբաշ խարաբա» վայրում։
9 Գյուղատեղի «Հին Արգել» 9-19 դդ. Արգել գյուղի հվմասում, գործող գերեզմանոցից հվ
10 Գյուղատեղի «Արզականի ավերակներ» 12-15 դդ. Արզական գյուղից 3 կմ աե
11 Գյուղատեղի «Ավազան» 19 դ. 1960-ական թթ. Արզական գյուղից 4 կմ հվ-աե
12 Գյուղատեղի 16-18 դդ. Բուժական գյուղից 1.5 կմ հվ-ամ, Արագյուղ-Բուժական ճանապարհից հս, հեղեղատի աջ ափին «Խալիֆ Ալիբեկ» վայրում։
13 Գյուղատեղի 17-19 դդ. Բուժական գյուղից 2 կմ հվ «Սուտլի խարաբա» վայրում։
14 Գյուղատեղի 17-19 դդ. Բուժական գյուղի աե մասում «Քիրաջլու» վայրում։
15 Գյուղատեղի 10-19 դդ. Բուժական գյուղից 1 կմ հվ-աե, Արա գետի ձախ ափին «Քյալաշքենդ» վայրում։
16 «Խաչի դոշ» գյուղատեղի Գյուղատեղի 9-16 դդ. Բջնի գյուղի հվ-աե եզրին, «Խաչի դոշ» վայրում
17 Գյուղատեղի «Ելիջա» 12-20 դդ. Բալահովիտ գյուղից աե, հարթ տարածքի վրա Լքվել է 20-րդ դ. 20-ական թթ.:
18 Գյուղատեղի 10-18 դդ. Գառնի գյուղից 3 կմ հս,սարալանջի վրա, Սեյսմոլոգիայի ինստիտուտի ճանապարհին
19 Գյուղատեղի 19 դ. Գեղադիր գյուղից հս-աե Գործող գերեզմանոցի տարածքում ։
20 Գյուղատեղի 17-19 դդ. Գեղաշեն գյուղից հվ-աե
21 Գյուղատեղի 13-17 դդ. Գեղաշեն գյուղից 2-2.5 կմ հվ-աե «Բալիջա» վայրում։
22 Գյուղատեղի Բարձրադիր 13-20 դդ. Գեղաշեն գյուղից 8 կմ հս-աե
23 Գյուղատեղի 19-20 դդ. Գեղաշեն գյուղից 12-13 կմ աե «Բեզաքլու» վայրում։
24 Գյուղատեղի 13-14 դդ. Գեղաշեն գյուղի շրջակայքում
25 Գյուղատեղի 17-20 դդ. Գեղաշեն գյուղից 15 կմ աե «Վանուշի յուրտ» վայրում։
26 Գյուղատեղի 10-18 դդ. Գեղարդ գյուղի հս մասում «Անդոյի նավ» վայրում։
27 Գյուղատեղի «Ագարակ» 10-19 դդ. Գեղարդ գյուղի հս-ամ մասում
28 Գյուղատեղի ուշ միջնադար Գեղարդ գյուղից 2.5 կմ հս-աե «Բոզ Քյոսա» վայրում։
29 Գյուղատեղի «Նոր գյուղ» 13-18 դդ. Գեղարդ գյուղից 5 կմ աե
30 Գյուղատեղի «Բայբուդ» 5-17 դդ. Գողթ գյուղից 5 կմ հվ, Խոսրովի արգելոցում
31 Գյուղատեղի 10-17 դդ. Գողթ գյուղից 3 կմ հս-աե, Երևան-Գեղարդ խճուղու երկու կողմում «Բուրդիկ» վայրում։
32 Գյուղատեղի 10-13 դդ. Գողթ գյուղից 3 կմ հվ, Խոսրովի արգելոցում «Էլիջա» վայրում։
33 Գյուղատեղի «Նոր գյուղ» 10-17 դդ. Գողթ գյուղից 4.5 կմ հս-աե, Գողթ գետի ձախ ափին
34 Գյուղատեղի 10-13 դդ. Զառ գյուղի մեջ հս-աե, բնակատեղիի աե մասում
35 Գյուղատեղի 10-15 դդ. Զառ - Սևաբերդ ճանանապարհի աջ կողմում, Գետառի ձախ ափին
36 Գյուղատեղի 7-17 դդ. Զառ գյուղից 2.5 կմ աե «Օյուղներ» վայրում։
37 Գյուղատեղի ուշ միջնադար Զառ գյուղից 4 կմ աե «Եղուշ» վայրում։
38 Գյուղատեղի 15-17 դդ. Զառ գյուղից 1.5 կմ աե «Խարաբեք» վայրում։
39 Գյուղատեղի «Ձիթխաց» 10-14 դդ. Զառ գյուղից 1 կմ աե
40 Գյուղատեղի «Յայջի» 17-18 դդ. Զառ գյուղի ֆերմայի մոտ «Գոմերիխարաբեք» վայրում։
41 Գյուղատեղի 17-18 դդ. Զառ գյուղից 1.5 կմ աե «Փարչլու» վայրում։
42 Գյուղատեղի 17-18 դդ. Զառ գյուղից 1.5 կմ հս «Շադլուխարաբա» վայրում։
43 Գյուղատեղի «Լեռնագյուղ» 15-20 դդ. Զովաշեն գյուղից 3 կմ հս «Ղույլի» վայրում։
44 Գյուղատեղի 11-17 դդ. Զովունի գյուղի աե եզրին, ամրոցի հս, Հրազդան գետի աջ ափին Փոքր Մհեր կրթահամալիրի տարածքում։
45 Գյուղատեղի Զովք գյուղից աե, «Հայրոյիդիք» բլրի վրա
46 Գյուղատեղի «Սարանիստ» 12-20 դդ. Զովք գյուղի շրջակայքում
47 «Ղռղռավանքը» գյուղատեղիում Գյուղատեղի 3-17 դդ. Զորավան գյուղից 1,5 կմ ամ Գյուղատեղիում է գտնվում Ղռղռավանքը։
48 Գյուղատեղի միջնադար Զորավան գյուղից 3 կմ աե
49 Գյուղատեղի «Դովրի» 12-20 դդ. Զորավան գյուղի մոտ Ներկայիս գյուղը հիմնվել է Գյուղատեղիի վրա։
50 «Ծաղկեվանքը» գյուղատեղիում Գյուղատեղի «Ծաղկավանք» 7-17 դդ. Թեղենիք գյուղից 2 կմ հս-մ, Ծաղկունյաց լեռնաշղթայի հվ լանջին Գյուղատեղիում է գտնվում Ծաղկեվանքը։
51 Գյուղատեղի ուշ միջնադար Լեռնանիստ գյուղից 6 կմ հվ-աե «Դայլ» վայրում։
52 Գյուղատեղի 13-17 դդ. Կաթնաղբյուր գյուղի ամ կողմ
53 Գյուղատեղի ուշ միջնադար Լեռնանիստ գյուղի հվ-աե ծայրին
54 Գյուղատեղի ուշ միջնադար Կապուտան գյուղից 1 կմ հս «Դավախարաբա» վայրում։
55 Գյուղատեղի միջնադար Կապուտան գյուղից 5 կմ հս «Չընգլներ» վայրում։
56 Գյուղատեղի միջնադար Կապուտան գյուղից 5 կմ հս
57 Գյուղատեղի 10-17 դդ. Կապուտան գյուղից 5 կմ հս-ամ
58 Գյուղատեղի «Ծակ քար» 17-20 դդ. Կապուտան գյուղից 4 կմ հս Ավերված։
59 Գյուղատեղի 11-17 դդ. Հատիս գյուղի հվ մասում
60 Գյուղատեղի 15-17 դդ. Հատիս գյուղից 3-4 կմ հս «Ավտալիբի չիման» վայրում։
61 Գյուղատեղի 12-15 դդ. Հրազդան քաղաք, Կաքավաձոր թաղամասից 2 կմ հվ-աե «Զիարաթ» վայրում։
62 Գյուղատեղի միջնադար Հրազդան քաղաք, Մաքրավան թաղամաս, Ծաղկաձորից 6 կմ ամ «Սարի տակի խարաբեք» վայրում։
63 Գյուղատեղի միջնադար Հրազդան քաղաքից 3 կմ հվ-աե «Չամանգյուլ» վայրում։
64 Գյուղատեղի զարգացած միջնադար Հրազդան քաղաք, Վանատուր թաղամասից Թեղենիս սար տանող ճանապարհի երկու կողմում
65 Գյուղատեղի «Սառնաղբյուր» միջնադար Մարմարիկ գյուղից 5 կմ ամ
66 «Կարմիր Խաչ» մատուռը գյուղատեղիում Գյուղատեղի միջնադար Մեղրաձոր գյուղից 4 կմ հս-աե «Գուլանլուգոմեր» վայրում։
67 Գյուղատեղի միջնադար Մեղրաձոր գյուղի 1.5 կմ հս-աե «Ռնդամալի» կամ «Մեհրամ դարասի» վայրում։
68 Գյուղատեղի «Ծաղկավանք» 13-19 դդ. Նոր Երզնկա գյուղից 10 կմ հս, ճանապարհի աջ կողմում, ուխտատեղիից 1 կմ հվ
69 Նադիրի այգի գյուղատեղիում Գյուղատեղի 5-15 դդ. Նուռնուս գյուղ, Հրազդան գետի ձախ ձորալանջին «Նադիրի այգի» վայրում։
70 Եկեղեցու ավերակներ գյուղատեղիում Գյուղատեղի 10-19 դդ. Նուռնուս գյուղից ամ, Հրազդանի ձորի ամ լանջին
71 Գյուղատեղի 18-19 դդ. Նուռնուս գյուղի ամ մասում, գյուղ մտնող ճանապարհից աջ
72 Գյուղատեղի 16-18 դդ. Պտղնի գյուղի հվ ծայրին
73 Գյուղատեղի միջնադար Ջրառատ գյուղից 2.5 կմ հս-ամ
74 Գյուղատեղի 11-18 դդ. Ջրառատ գյուղից 7-8 կմ ամ «Մամանի դոշ» վայրում։
75 Գյուղատեղի 4-16 դդ. Ջրվեժ գյուղի աե կողմում
76 Գյուղատեղի միջնադար Սոլակ գյուղից 1.5 կմ հս-ամ
77 Գյուղատեղի միջնադար Սոլակ գյուղից 6 կմ հվ-աե «Թովմասի հանդ» վայրում։
78 Գյուղատեղի 7-20 դդ. Սևաբերդ գյուղի հս-աե եզրին «Դամջլու» վայրում։
79 Գյուղատեղի 12-19 դդ. Սևաբերդ գյուղից 1.5 կմ հվ «Մուսաքենդ» վայրում։
80 Գյուղատեղի միջնադար Քաղսի գյուղից 1 կմ հս, Ներքին Քաղսիից հս-ամ, ջրամաքրման կայանի տարածքում «Խարաբա Քաղսի» վայրում։
81 Գյուղատեղի «Հին Քաղսի» 19-20 դդ. Քաղսի գյուղի մեջ, ներքին Քաղսիի տարածքում, Սբ. Աստվածածնից 50 մ հս-ամ
82 Գյուղատեղի 7-17 դդ. Քանաքեռավան գյուղից 1 կմ աե, Հրազդանի աջ ափին Բժիշկների ամառանոցից 1 կմ հեռու։
83 Գյուղատեղի «Վաղավեր» 12-17 դդ. Ֆանտան գյուղից 3.5 կմ հվ-աե
84 Գյուղատեղի միջնադար Ֆանտան գյուղից 6 կմ աե «Աղգյոլ» վայրում։
85 Գյուղատեղի միջնադար Ֆանտան գյուղից 6.5 կմ հս-աե «Կուրու խարաբա» վայրում։
86 Գյուղատեղի միջնադար Ֆանտան գյուղի հս-աե մասում «Փոստի ձորի քյալաֆեք» վայրում։
87 Գյուղատեղի միջնադար Ֆանտան գյուղից 6 կմ հվ-աե, «Վաղավեր» գյուղատեղիից 1 կմ հվ-աե «Քինքյանդ» վայրում։

Տես նաևԽմբագրել

ԾանոթագրություններԽմբագրել

Արտաքին հղումներԽմբագրել