Երկարություն

առարկայի գծային բնութագիր, ֆիզիկական մեծություն, երկրաչափական իմաստով առարկայի ամենաերկար չափը

Երկարություն, դա հիմնական ֆիզիկական մեծություն, որը երկրաչափական իմաստով ամենաերկարն է։

Երկարությունը, լայնությունն ու բարձրությունը ցուցադրող ուղղանկյունանիստ։

Չափի միավոր խմբագրել

Մետրական համակարգում երկարության միավորն է մետրը։ Մետրը այն տարածությունն է, որը լույսն անցնում է վակումում 1/299 792 458 վայրկյանում։ Նաև չափման միավորներ են կիլոմետրը, սանտիմետրը, դեցիմետրը և միլիմետրը։ Ինչպես տեսնում ենք հետևյալ մեծությունները կազմվում են հետևյալ բառերով միլի, սանտի, դեցի, կիլո, միկրո և այլն։Միկրո 1 ։ 1000000, միլի 1 ։ 1000, սանտի 1 ։ 100,
դեցի 1 ։ 10, կիլո 1000 ։ 1։