Կրիոս (Κριός, Κρῖος), հին հունական դիցաբանության մեջ տիտան, Ուրանոսի և Գեայի որդի։ Զևսը հաղթել է նրան Տիտանոմաքիայի ժամանակ և փակել Տարտարոսում։

 
 
 
 
URA
 
 
 
GAI
 
 
 
PON
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HYP
 
THE
 
KRI
 
EUR
 
OCE
 
TET
 
 
 
KOI
 
PHO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HEL
 
SEL
 
EOS
 
ASS
 
PAL
 
STY
 
PER
 
ASA
 
LET
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIK
 
BIA
 
KRA
 
ZEL
 
HEK
 
ART
 
APO