Թուղթ առ Կողոսացիս

Պողոս առաքյալի Կողոսացիներին ուղղված նամակը (Թուղթ առ Կողոսացիս), Նոր Կտակարանի կանոնի մաս կազմող գիրք, Պողոս առաքյալի նամակներից մեկը։ Հասցեագրված է Փոքր Ասիայի Կողոսա քաղաքի քրիստոնյա համայնքին։ Գրվել է նույն ժամանակաշրջանում, ինչ Եփեսացիներին և Փիլիմոնին ուղղված նամակները մոտավորապես 62 թվականին։ Ժամանակակից հետազոտողների մի մասի կողմից Պողոսի հեղինակ լինելը վիճարկվում է։

Նոր Կտակարան
Մատթեոս
Մարկոս
Ղուկաս
Հովհաննես
Գործք
Հռոմեացիներին
Ա Կորնթացիներին
Բ Կորնթացիներին
Գաղատացիներին
Եփեսացիներին
Փիլիպպեցիներին
Կողոսացիներին
Ա Թեսաղոնիկեցիներին
Բ Թեսաղոնիկեցիներին
Ա Տիմոթեոսին
Բ Տիմոթեոսին
Տիտոսին
Փիլիմոնին
Եբրայեցիներին
Հակոբոս
Ա Պետրոս
Բ Պետրոս
Ա Հովհաննես
Բ Հովհաննես
Գ Հովհաննես
Հուդա
Հայտնություն

Նամակի կառուցվածքըԽմբագրել

  1. Ներածություն, ողջույներ, գոհություն և աղոթք (1։1-14)
  2. Քրիստոսի անձի և գործի մասին ուսմունքը (1։15 - 2։3)
  3. Պատվիրաններ կեղծ վարդապետությունից հեռու մնալու մասին (2։4 - 3։4)
  4. Քրիստոնեական կյանքը (3։5 - 4։6)
  5. Եզրակացություն (4։7-18)

Արտաքին հղումներԽմբագրել