Թուղթ առ Փիլիմոն

Նոր Կտակարանի գիրք

Պողոս առաքյալի նամակը Փիլիմոնին (Թուղթ առ Փիլիմոն), Նոր Կտակարանի մաս կազմող գիրք, Պողոս առաքյալի նամակներից մեկը։ Նոր Կտակարանի ամենակարճ նամակը։

Նոր Կտակարան
Մատթեոս
Մարկոս
Ղուկաս
Հովհաննես
Գործք
Հռոմեացիներին
Ա Կորնթացիներին
Բ Կորնթացիներին
Գաղատացիներին
Եփեսացիներին
Փիլիպպեցիներին
Կողոսացիներին
Ա Թեսաղոնիկեցիներին
Բ Թեսաղոնիկեցիներին
Ա Տիմոթեոսին
Բ Տիմոթեոսին
Տիտոսին
Փիլիմոնին
Եբրայեցիներին
Հակոբոս
Ա Պետրոս
Բ Պետրոս
Ա Հովհաննես
Բ Հովհաննես
Գ Հովհաննես
Հուդա
Հայտնություն

Հասցեատերն ու բովանդակությունը խմբագրել

Այս նամակը բնույթով անհատական է՝ ուղղված Կողոսայի եկեղեցուց Փիլիմոն անունով մի քրիստոնյայի։ Սակայն նամակի հասցեատերը միայն Փիլիմոնը չէ. նամակի հենց սկզբում Պողոսը ողջույններ է հղում «Ապփիա քրոջը, զինակից Արքիպպոսին և տնական եկեղեցուն»։ Փիլիմոնի ստրուկներից մեկը՝ Օնեսիմոսը փախել էր իր տիրոջից, ինչը մահացու հանցանք էր համարվում։ Օնեսիմոսը հանդիպելով Պողոսին, քրիստոնյա է դառնում։ Այս նամակով Պողոսը խնդրում է Փիլիմոնին, որ ների Օնեսիմոսին և ընդունի նրան ոչ թե որպես ներողամտության արժանացած ստրուկի, այլ որպես քրիստոնյա եղբոր։ Ըստ ավանդության՝ Օնեսիմոսը եղել է Բյուզանդիայի եպիսկոպոս։ Այս կարճ նամակը մի կարևոր պատգամ ունի. Պողոս առաքյալը ո՛չ հրահանգ է տալիս Փիլիմոնին, ո՛չ իր կամքն է պարտադրում և ո՛չ էլ իր ծառայի վրա ունեցած նրա իրավունքները դարձնում խնդրո առարկա։ Այլ ցույց է տալիս, թե Քրիստոսի հավատն ու սերն ինչպե՛ս են խորությամբ փոխակերպում մարդկային մեր հայեցակետն ու հարաբերությունները։

Գրության թվականը և վայրը խմբագրել

Նամակը գրվել է 54-56 թվականների ընթացքում, հավանաբար Եփեսոսում։

Նամակի կառուցվածքը խմբագրել

  • Նախաբան (1-3)
  • Գովասանք Փիլիմոնին (4-7)
  • Խնդրանք Օնեսիմոսի համար (8-22)
  • Վերջաբան (23-25)

Աղբյուրներ խմբագրել