Պողոս առաքյալի նամակը փիլիպպեցիներին, Պողոս առաքյալի Փիլիպպեցիներին ուղղված նամակը (գրաբար` Թուղթ առ Փիլիպպեցիս), Նոր Կտակարանի մաս կազմող գիրք, Պողոս առաքյալի նամակներից մեկը։ Հասցեագրված է Փիլիպպե (Մակեդոնիա) քաղաքի քրիստոնյաներին։

Նոր Կտակարան
Մատթեոս
Մարկոս
Ղուկաս
Հովհաննես
Գործք
Հռոմեացիներին
Ա Կորնթացիներին
Բ Կորնթացիներին
Գաղատացիներին
Եփեսացիներին
Փիլիպպեցիներին
Կողոսացիներին
Ա Թեսաղոնիկեցիներին
Բ Թեսաղոնիկեցիներին
Ա Տիմոթեոսին
Բ Տիմոթեոսին
Տիտոսին
Փիլիմոնին
Եբրայեցիներին
Հակոբոս
Ա Պետրոս
Բ Պետրոս
Ա Հովհաննես
Բ Հովհաննես
Գ Հովհաննես
Հուդա
Հայտնություն

Նամակը կարող է գրված լիներ Եփեսոսում մ. թ. 52–55 թթ. կամ Կեսարիա Մարիտիմայում մ. թ. 57–59 թթ., բայց առավել հավանական է, որ գրության ժամանակը՝ 62 կամ 63 թվականն է, երբ Պողոսը գտնվում էր Հռոմում բանտարկության մեջ՝ սպասելով կայսեր կողմից իր գործի քննությանը[1]։

Նամակի կառուցվածքը խմբագրել

  1. Ներածություն, ողջույն և աղոթք (1։1-11)
  2. Բանտարկյալ Պողոսի մտորումները (1։12-26)
  3. Քրիստոսին ընդօրինկելու հորդոր (1։27-2։18)
  4. Հարաբերությունները եկեղեցու հետ (2։19-2։30)
  5. Ավետարանի ընդդիմախոսների մասին մտորումներ։ Պատգամներ (3)
  6. Վերջնական հորդորներ և երախտագիտություն (4։1-20)
  7. Ողջույներ և օրհնություններ (4։21-23)

Քրիստոսի բնության ու առաքելության մասին հատվածը խմբագրել

Նամակի 2-րդ գլուխը պարունակում է Քրիստոսի բնությանը և փրկագործական առաքելությանը նվիրված հայտնի հատվածը.

  Որ, լինելով Աստծու կերպարանքով,
Աստծուն հավասար լինելը հափշտակություն չհամարեց,
այլ ինքն իրեն ունայնացրեց՝
ծառայի կերպարանք առնելով,
մարդկանց նման դառնալով
և մարդկային տեսքով հայտնվելով։
Ինքն իրեն խոնարհեցրեց՝
հնազանդ լինելով մինչև մահ և այն էլ՝ խաչի մահ։

Դրա համար էլ Աստված նրան առավել բարձրացրեց

և նրան շնորհեց անուն,
որ վեր է բոլոր անուններից,
որպեսզի Հիսուս Քրիստոսի անվանն
ամեն ծունկ խոնարհվի՝
թե՛ երկնավորների, թե՛ երկրավորների և թե՛ սանդարամետականների,

և ամեն լեզու խոստովանի,

որ Հիսուս Քրիստոսը Տե՛ր է՝
ի փառս Հայր Աստծու։
- Թուղթ առ Փիլիպպեցիս 2:6–11, «Նոր Էջմիածին» թարգմանություն[2]
 

Ամերիկացի ուսումնասիրող Բարթ Էրմանի կարծիքով, այս հատվածի բանաստեղծական բնույթը ենթադրել է տալիս, որ այն վաղ քրիստոնեական փառաբանական երգ է, որը ստեղծվել է նախքան Պողոս առաքյալը, ամենաշուտը` մ. թ. 30-ական թթ. կեսերին, և օգտագործվել է հետագայում Պողոս առաքյալի կողմից իր նամակում[3]։

Ծանոթագրություններ խմբագրել

  1. Harris, Stephen L., Understanding the Bible. Palo Alto: Mayfield. 1985.
  2. «Նոր Էջմիածին» թարգմանություն
  3. Ehrman, Bart D. (2014). «7. Jesus as God on Earth: Early Incarnation Christologies». How Jesus Became God: The Exaltation of a Jewish Preacher from Galilee. HarperOne. ISBN 978-0-0617-7819-3.

Արտաքին հղումներ խմբագրել