Պողոս առաքյալի Փիլիպպեցիներին ուղղված նամակը (Թուղթ առ Փիլիպպեցիս), Նոր Կտակարանի մաս կազմող գիրք, Պողոս առաքյալի նամակներից մեկը։ Գրության ժամանակը՝ 62 կամ 63 թվականն է, երբ Պողոսը գտնվում էր Հռոմում բանտարկության մեջ՝ սպասելով կայսեր կողմից իր գործի քննությանը։ Հասցեագրված է Փիլիպպե քաղաքի քրիստոնյաներին։

Նոր Կտակարան
Մատթեոս
Մարկոս
Ղուկաս
Հովհաննես
Գործք
Հռոմեացիներին
Ա Կորնթացիներին
Բ Կորնթացիներին
Գաղատացիներին
Եփեսացիներին
Փիլիպպեցիներին
Կողոսացիներին
Ա Թեսաղոնիկեցիներին
Բ Թեսաղոնիկեցիներին
Ա Տիմոթեոսին
Բ Տիմոթեոսին
Տիտոսին
Փիլիմոնին
Եբրայեցիներին
Հակոբոս
Ա Պետրոս
Բ Պետրոս
Ա Հովհաննես
Բ Հովհաննես
Գ Հովհաննես
Հուդա
Հայտնություն

Նամակի կառուցվածքը խմբագրել

  1. Ներածություն, ողջույն և աղոթք (1։1-11)
  2. Բանտարկյալ Պողոսի մտորումները (1։12-26)
  3. Քրիստոսին ընդօրինկելու հորդոր (1։27-2։18)
  4. Հարաբերությունները եկեղեցու հետ (2։19-2։30)
  5. Ավետարանի ընդդիմախոսների մասին մտորումներ։ Պատգամներ (3)
  6. Վերջնական հորդորներ և երախտագիտություն (4։1-20)
  7. Ողջույներ և օրհնություններ (4։21-23)

Արտաքին հղումներ խմբագրել