Պետրոս առաքյալի առաջին ընդհանրական թուղթ

Պետրոս առաքյալի առաջին ընդհանրական թուղթը Նոր Կտակարանի 27 գրքերից է, մաս է կազմում Ընդհանրական նամակների։

Նոր Կտակարան
Մատթեոս
Մարկոս
Ղուկաս
Հովհաննես
Գործք
Հռոմեացիներին
Ա Կորնթացիներին
Բ Կորնթացիներին
Գաղատացիներին
Եփեսացիներին
Փիլիպպեցիներին
Կողոսացիներին
Ա Թեսաղոնիկեցիներին
Բ Թեսաղոնիկեցիներին
Ա Տիմոթեոսին
Բ Տիմոթեոսին
Տիտոսին
Փիլիմոնին
Եբրայեցիներին
Հակոբոս
Ա Պետրոս
Բ Պետրոս
Ա Հովհաննես
Բ Հովհաննես
Գ Հովհաննես
Հուդա
Հայտնություն

Հեղինակը

խմբագրել

Նամակի հեղինակը համարվում է Պետրոս առաքյալը։ Նամակի սկզբում կարդում ենք հետևյալ վկայությունը. Պետրոսը՝ առաքեալը Յիսուս Քրիստոսի, ձեզ՝ պանդուխտներիդ, որ... . 5։12 համարում էլ հեղինակն ակնարկում է, որ նամակը գրվել է Սիղվանուսի միջոցով։ Եկեղեցական ավանդության մեջ (Պոլիկարպոս, Պապիաս, Կղեմես Ալեքսանդրացի, Իրինեոս և Տերտուղիանոս) Պետրոսի առաջին նամակի հեղինակության և կանոնի հարցը երբեք կասկածի տակ չի դրվել։ Որոշ գիտնականներ, հաշվի առնելով նամակի լեզուն, հունարեն թարգմանված հինկտակարանյան մեջբերումները, աստվածաբանական գաղափարների նմանությունը Պողոսի նամակների հետ, կասկածի տակ են առնում այն փաստը, որ Պետրոսն է հեղինակը այս նամակի։ Սակայն նշված փաստարկները չեն դիմանում հակառակն ապացուցող մի շարք ծանրակշիռ ապացույցներին։

Հասցեատերը

խմբագրել

Նամակում հեղինակը նշում է, թե ում է ուղղում իր գրությունը. ձեզ՝ պանդուխտներիդ, որ Պոնտոսի, Գաղատիայի ու Կապադովկիայի, Ասիայի ու Բիւթանիայի սփիւռքում էք, ընտրեալներիդ... 1։1-2։ Նամակի բովանդակությունից երևում է, որ հասցեատերերը հալածվում են քրիստոնյա լինելու պատճառով (4։14), ինչպես նաև պակաս ունեն հոգևոր փորձառության (2։2)։

Գրության վայրը և ժամանակը

խմբագրել

Հեղինակի խոսքերով նամակը գրվել է Բաբելոնում (5։13), որը խորհրդանշում է Հռոմը։ Գրության ժամանակը համարվում է 63/64 թվականը։

Բովանդակությունը

խմբագրել
 • Ողջույն
 • Քրիստոնյաների կենդանի Հույսը
 • Հավատարմություն Քրիստոսին
 • Սուրբ կյանքով ապրելու հիշեցում
 • Հնազանդություն իշխանություններին
 • Ծառայական պարտականություններ
 • Հնազանդություն ամուսիններին
 • Խաղաղասիրության կոչ
 • Տարբեր հորդորներ
 • Վերջաբան

Գրականության ցանկ

խմբագրել
 • Եզնիկ ծ. վրդ. Պետրոսյան, Ներածություն Նոր Կտակարանի, Էջմիածին, 1996, էջ 123-124։
 • Ա. Գայայան, Նոր Կտակարանի ընդհանուր ներածություն, 2003։
 • Ուդո Շնելլե, Ներածություն Նոր Կտակարանի, Գյոթինգեն, 2005։

Արտաքին հղումներ

խմբագրել

Տես նաև

խմբագրել