Պողոս առաքյալի առաջին նամակը Կորնթացիներին

Պողոս Առաքյալի առաջին նամակը Կորնթացիներին (նաև՝ Պողոս Առաքյալի Ա թուղթը կորնթացիներին, կրճատ՝ Ա Կորնթացիներ), Աստվածաշունչ մատյանի Նոր Կտակարան բաժնի հերթականությամբ յոթերորդ գիրքը։ Իրենից ներկայացնում է Պողոս առաքյալի նամակը Կորնթոսի քրիստոնյա համայնքին։ Պողոս առաքյալի հեղինակ լինելը ուսումնասիրողների մեծամասնության կողմից չի վիճարկվում։

Նոր Կտակարան
Մատթեոս
Մարկոս
Ղուկաս
Հովհաննես
Գործք
Հռոմեացիներին
Ա Կորնթացիներին
Բ Կորնթացիներին
Գաղատացիներին
Եփեսացիներին
Փիլիպպեցիներին
Կողոսացիներին
Ա Թեսաղոնիկեցիներին
Բ Թեսաղոնիկեցիներին
Ա Տիմոթեոսին
Բ Տիմոթեոսին
Տիտոսին
Փիլիմոնին
Եբրայեցիներին
Հակոբոս
Ա Պետրոս
Բ Պետրոս
Ա Հովհաննես
Բ Հովհաննես
Գ Հովհաննես
Հուդա
Հայտնություն

Հայտնի մեջբերումներ խմբագրել

  • Եղայ տկարների հետ ինչպէս տկար, որպէսզի շահեմ տկարներին։ Բոլորի հետ ամէն ինչ եղայ, որպէսզի թերեւս փրկեմ ոմանց։ (9.22)
  • Եւ եթէ մարգարէութիւն անելու շնորհ ունենամ եւ հասկանամ բոլոր խորհուրդներն ու ամբողջ գիտութիւնը, եւ եթէ ունենամ ամբողջ հաւատը՝ մինչեւ իսկ լեռները տեղափոխելու չափ, բայց սէր չունենամ, ոչինչ եմ։ (13.2)
  • Այժմ տեսնում ենք աղօտ, ինչպէս պատկերը հայելու մէջ. իսկ այն ժամանակ պիտի լինի դէմառդէմ։ Այժմ շատից քիչը գիտեմ, իսկ այն ժամանակ կը գիտենամ՝ ինչպէս որ Նա ճանաչեց ինձ։ (13.12)

Արտաքին հղումներ խմբագրել