Արու (♂), օրգանիզմի սեռ, որն արտադրում է գամետ՝ սերմնահեղուկ, որը բեղմնավորման գործընթացում միաձուլվում է ավելի մեծ կանացի գամետի[1][2][3] կամ ձվաբջջի հետ։ Արական օրգանիզմը չի կարող սեռական ճանապարհով վերարտադրվել՝ առանց էգից գոնե մեկ ձվաբջջի հասանելիության, սակայն որոշ օրգանիզմներ կարող են վերարտադրվել և՛ սեռական, և՛ անսեռ եղանակներով[4]։

Արու կաթնասունների մեծ մասը, ներառյալ տղամարդիկ, ունեն Y քրոմոսոմ[5][6][7], որը ծածկագրում է ավելի մեծ քանակությամբ տեստոստերոնի արտադրություն՝ տղամարդու վերարտադրողական օրգանների զարգացման համար։ Ոչ բոլոր տեսակները կիսում են սեռը որոշող ընդհանուր համակարգ։ Շատ կենդանիների, այդ թվում մարդկանց, սեռը որոշվում է գենետիկորեն. սակայն, այնպիսի տեսակներ, ինչպիսին է Cymothoa exigua-ն, որը խեցգետնակերպ մակաբույծ է, իրականանում է այլ կերպ։ Մակաբույծը ներխուժում է ձկան բերանի խոռոչ, ներթափանցում խռիկներ, կպչում է ձկան լեզվին և սնվում նրա արյամբ։ Այս մակաբույծին նաև անվանում են «լեզվակեր ոջիլ»։ Սրանք հիմնականում ձկների լեզվին են լինում՝ օրգանիզմ են մտնում ջրի միջոցով ու կպչում լեզվի հիմքին։ Այս մակաբույծներն իրենց առջևի ժանիքներով սկսում են ներծծել արյունն ու շուտով լեզուն արյունաքամ անելով հյուծում այն, որից հետո արդեն մակաբույծի մարմինը կպչում է լեզվի մնացորդի մկաններին ու փաստորեն փոխարինում բուն լեզվին։ Որպես այդպիսին, նրանք վնասակար չեն մարդկանց համար, եթե կենդանի չբռնվեն, որի դեպքում կարող են կծել։ Ունակ են փոխելու սեռը՝ կախված մոտակայքում գտնվող էգերի թվից։ Արու բառը կարող է օգտագործվել նաև սեռին հղում կատարելու համար։

Բնութագիր խմբագրել

 
Արական սեռի սիմվոլը։

Սեռականությունը տարբեր տեսակների մոտ տարբեր կերպ է տեղի ունենում։ Մարդկանց և շատ կենդանիների մոտ սեռը որոշվում է գենետիկորեն, իսկ այլ տեսակների դեպքում այն կարող է որոշվել բնապահպանական գործոնների և արգանդի զարգացման ընթացքում հորմոնալ մակարդակի վրա։ Կարևոր դեր են խաղում նաև սոցիալական գործոնները։

Էվոլյուցիայի ընթացքում սեռը ինքնուրույն առաջացել է օրգանիզմների տարբեր խմբերում։ Քանի որ տարբեր տեսակների սեռերի միջև տարբերությունները հաճախ անկանխատեսելի են, սեռը որոշվում է ամենակարևոր ընդհանուր հատկանիշով` արտադրվող գամետների տեսակով (սերմնահեղուկ կամ ձու)[8]։

Ըստ այդմ, սեռը որոշվում է տեսակների մեջ՝ արտադրված գամետների տեսակով (այսինքն՝ սպերմատոզոիդներ ընդդեմ ձվաբջիջների) և արական և իգական սեռերի տարբերությունները մեկ տոհմից միշտ չէ, որ կանխատեսում են մյուսի տարբերությունները[9][10][11]։ Տարբեր սեռերի օրգանիզմների կամ վերարտադրողական օրգանների արական/իգական դիմորֆիզմը չի սահմանափակվում միայն կենդանիներով. արական սեռական բջիջները, ի թիվս այլոց, արտադրվում են սնկերի, դիատոմների և այլ բույսերի կողմից։ Ցամաքային բույսերում էգը և արուն նշանակում են ոչ միայն իգական և արական սեռական բջիջներ արտադրող օրգանիզմներ և կառույցներ, այլև սպորոֆիտների կառուցվածքներ, որոնք առաջացնում են արական և իգական բույսեր։

Արական օրգանիզմի զարգացում խմբագրել

Մինչև 2006 թվականը սեռերի և զուգավորման տեսակների էվոլյուցիոն կապի գենետիկ ապացույցներ չկային։ Մի տեսություն ենթադրում է, որ արուն առաջացել է գերիշխող զուգավորման տեսակից (կոչվում է զուգավորման տեսակ մինուս)։

Խորհրդանիշ խմբագրել

Տղամարդու սեռը ներկայացնելու համար օգտագործվող սովորական խորհրդանիշը Մարսի խորհրդանիշն է՝ շրջան, որի սլաքը ուղղված է հյուսիս-արևելք՝ (♂):

Խորհրդանիշը նույնական է Մարսի մոլորակային խորհրդանիշին։ Այն առաջին անգամ օգտագործվել է Կարլ Լիննեուսի կողմից սեռը նշելու համար 1751 թվականին։ Խորհրդանիշը երբեմն դիտվում է որպես հռոմեական աստծո վահանի և նիզակի ոճավորված ներկայացում։ Մարս. Ըստ Սթիրնի, այնուամենայնիվ, այս ածանցյալը «երևակայական» է, և բոլոր պատմական ապացույցները նպաստում են «ֆրանսիացի դասական գիտնական Կլոդ դը Սոմեզի (Սալմասիուս, 1588-1683) եզրակացությանը», որ այն բխում է θρ- ից, հունական անվան կծկումից։ Մարս մոլորակի համար, որը Թուրոսն է[12]։

Օգտագործումը խմբագրել

Կենսաբանության համատեքստում դրա իմաստից բացի, արական սեռը կարող է վերաբերել նաև սեռին[13] կամ միակցիչների ձևին[14]։

Սեռի որոշում խմբագրել

Որոշակի օրգանիզմների սեռը կարող է որոշվել մի շարք գործոններով։ Դրանք կարող են լինել գենետիկ կամ բնապահպանական, կամ կարող են բնականաբար փոխվել օրգանիզմի կյանքի ընթացքում։ Թեև տեսակների մեծ մասն ունի միայն երկու սեռ (արու կամ էգ)[15][16], հերմաֆրոդիտ կենդանիները, ինչպիսիք են որդերը, ունեն ինչպես արական, այնպես էլ էգ վերարտադրողական օրգաններ։

Գենետիկական որոշում խմբագրել

Կաթնասունների մեծ մասը, ներառյալ մարդիկ, գենետիկորեն որոշվում են որպես XY սեռի որոշման համակարգի միջոցով, որտեղ տղամարդիկ ունեն XY (ի տարբերություն XX) սեռական քրոմոսոմ։ Հնարավոր է նաև, որ տարբեր տեսակների, այդ թվում՝ մարդկանց, լինեն XX արուներ կամ ունենան այլ կարիոտիպեր։ Վերարտադրման ընթացքում արուն կարող է տալ կամ X սերմ կամ Y սերմ, իսկ էգը կարող է տալ միայն X ձու։ Y սերմնահեղուկը և X ձուն արտադրում են արու, մինչդեռ X սերմնահեղուկը և X ձվաբջիջը առաջացնում են էգ[17]։

Y- քրոմոսոմի այն մասը, որը պատասխանատու է տղամարդկային հատկանիշների համար, Y- քրոմոսոմի սեռը որոշող շրջանն է` SRY: SRY-ն ակտիվացնում է Sox9- ը, որը առաջացնում է սեռական գեղձերի FGF9 և PGD2 հետհոսքեր, ինչը թույլ է տալիս այդ գեների մակարդակը բավականաչափ բարձր մնալարական օրգանիզմ առաջացնելու համար, օրինակ, Fgf9- ը պատասխանատու է սերմնաբջիջների զարգացման համար։ Սերտոլի բջիջների բազմացումը՝ (սոմատիկ բջիջներ են, որոնք տեղակայված են ամորձիների խճճված խողովակներում`կաթնասունների ամորձիներում, որոնք մաս են կազմում արյուն-ամորձու պատնեշի՝ զարգացող արական սեռական բջիջների շուրջ)։

Այն զարգանում է ուղեղի լարերի կելոմային էպիթելիայի մեծ մասում, ունեն թեթև ցիտոպլազմա, որոնք երկուսն էլ վճռորոշ նշանակություն ունեն տղամարդու սեռական զարգացման համար[18]։

ZW սեռի որոշման համակարգը, որտեղ տղամարդիկ ունեն ZZ (ի տարբերություն ZW) սեռական քրոմոսոմ, կարելի է գտնել թռչունների և որոշ միջատների (հիմնականում թիթեռների և ցեցների) և այլ օրգանիզմների մեջ։ Միջատների Hymenoptera կարգի անդամները, ինչպիսիք են մրջյուններն ու մեղուները, հաճախ որոշվում են հապլոդիպլոիդիայի միջոցով, որտեղ արուների մեծ մասը հապլոիդ է, իսկ էգերը, իսկ որոշ անպտուղ արուներ՝ դիպլոիդ։

Շրջակա միջավայրը որոշիչ խմբագրել

Սողունների որոշ տեսակների՝ ալիգատորների մոտ, սեռը որոշվում է կախված ձվի ինկուբացիայի ջերմաստիճանից։ Այլ տեսակներ, օրինակ՝ որոշ խխունջներ, սեռափոխություն են կատարում՝ փոփոխվելով սեռից-սեռ։ Արևադարձային ծաղրածու ձկների խմբի մեջ գերակշռող անհատը դառնում է էգ, իսկ մյուսները՝ արու։

Շատ հոդվածոտանիների մոտ սեռը որոշվում է Wolbachia սեռի ամենատարածված մակաբույծ միկրոբներով պայմանավորված և, հավանաբար, կենսոլորտում ամենատարածված վերարտադրողական մակաբույծն է,որը էնդոսիմբիոտիկ բակտերիաներով վարակվելով կարող է փոխանցվել միայն վարակված ձվաբջիջների միջոցով, իսկ իգական սեռական կենսունակության համար կարող է պահանջվել պարտադիր էնդոպարազիտի առկայություն[19]։

Երկրորդային սեռական հատկանիշներ խմբագրել

Տարասեռ օրգանիզմները միմյանցից տարբերվում են մի շարք հատկանիշներով՝ մարմնի կառուցվածքով, արտաքին տեսքով, էգի ու արուի մարմնի զանգվածի տարբերությունների մի շարք դրսևորումներով, մկանային զանգվածի և մազածածկույթի դոմինանտ վիճակով։

Թռչունների արու տեսակը հաճախ ցուցադրում է էգերին գրավող գունագեղ փետուրները[20][21][22]

Սեռական դիմորֆիզմ խմբագրել

Ի լրումն վերարտադրողական համակարգի էգերի հետ տարբերությունների, կենդանիների թագավորության մաս կազմող արուներն ունեն արտաքին մի շարք տարբերություններ։

Կենսաբանական տեսակների ճնշող մեծամասնությունում էգերն ավելի մեծ են, քան արուները, չնայած կաթնասունների մոտ հակառակն է (մեծ թվով բացառություններով)։ Ավելի մեծ չափսերը և զարգացած մկանային ապարատը, որոշ տեսակների դեպքում, օգնում են արուներին գոյատևել և փոխանցել իրենց գենոֆոնդը ավելի մեծ թվով էգերին։

Ինչպես արու թռչունների, այնպես էլ որոշ այլ տեսակների ավելի պայծառ տեսքը հնարավորություն է տալիս առավել արդյունավետ իրականացնել զուգավորման գործընթացը։ Նման պարագայում արուները զուգավորման ավելի մեծ հնարավորություն ունեն, օրինակ՝ սիրամարգերը, որոնց արուները աչքի են ընկնում իրենց գունագեղ, փարթամ փետուրներով, հակառակ էգերի, որոնք ունեն անշուք, մոխրագույն փետուրներ[23]։ Կենսաբանական հարմարվողականությունները՝ եղջյուրները, ժանիքները և այլ նմանատիպ կազմավորումներ օգնում են արուներին էգերի հետ զուգավորվելու իրավունքի, հակառակ սեռին ու ձագերին գիշատիչներից պաշտպանելու համար մղվող պայքարում՝ եղնիկ կամ խոյ։

Տես նաև խմբագրել

Ծանոթագրություններ խմբագրել

 1. Lehtonen, Jussi; Parker, Geoff A. (2014 թ․ դեկտեմբերի 1). «Gamete competition, gamete limitation, and the evolution of the two sexes». Molecular Human Reproduction (անգլերեն). 20 (12): 1161–1168. doi:10.1093/molehr/gau068. ISSN 1360-9947. PMID 25323972.
 2. Fusco, Giuseppe; Minelli, Alessandro (2019 թ․ հոկտեմբերի 10). The Biology of Reproduction (անգլերեն). Cambridge University Press. էջեր 111–113. ISBN 978-1-108-49985-9.
 3. Hine, Robert; Martin, Elizabeth (2015). A Dictionary of Biology (անգլերեն). Oxford University Press. էջ 354. ISBN 978-0-19-871437-8.
 4. Lively, Curtis M. (2010 թ․ մարտի 1). «A Review of Red Queen Models for the Persistence of Obligate Sexual Reproduction». Journal of Heredity (անգլերեն). 101 (suppl_1): S13–S20. doi:10.1093/jhered/esq010. ISSN 0022-1503. PMID 20421322.
 5. Reference, Genetics Home. «Y chromosome». Genetics Home Reference (անգլերեն). Վերցված է 2020 թ․ հուլիսի 22-ին.
 6. «Y Chromosome». Genome.gov (անգլերեն). Վերցված է 2020 թ․ սեպտեմբերի 7-ին.
 7. Creighton, Jolene. «Meet The Sex-Changing, Tongue-Eating Parasite». From Quarks to Quasars. Արխիվացված է օրիգինալից 2013 թ․ նոյեմբերի 7-ին. Վերցված է 2014 թ․ ապրիլի 7-ին.
 8. «4.9: Sexualdimorphism». Biology LibreTexts (անգլերեն). 2016 թ․ հունիսի 4. Վերցված է 2020 թ․ հուլիսի 22-ին.
 9. Dusenbery, David B. (2009). Living at Micro Scale. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. Chapter 20. ISBN 978-0-674-03116-6..
 10. Wilcox, Christie (2020 թ․ ապրիլի 23). «Why Sex? Biologists Find New Explanations». Quanta Magazine (անգլերեն). Վերցված է 2020 թ․ հուլիսի 22-ին.
 11. Lehtonen, Jussi (2017), «Gamete Size», in Shackelford, Todd K.; Weekes-Shackelford, Viviana A. (eds.), Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science (անգլերեն), Cham: Springer International Publishing, էջեր 1–4, doi:10.1007/978-3-319-16999-6_3063-1, ISBN 978-3-319-16999-6
 12. Stearn, William T. (1962). «The Origin of the Male and Female Symbols of Biology». Taxon. 11 (4): 109–113. doi:10.2307/1217734. JSTOR 1217734.
 13. Gender in Philosophy and Law. SpringerBriefs in law. Dordrecht : Springer. 2012. էջ v. ISBN 9789400749917. «'gender' means human gender, male/female gender» {{cite book}}: Cite uses deprecated parameter |authors= (օգնություն) (eBook)
 14. Richard Ferncase (2013). Film and Video Lighting Terms and Concepts. Hoboken Taylor and Francis. էջ 96. ISBN 9780240801575. «female[:] Refers to a socket type connector, which must receive a male connector»
 15. Fusco, Giuseppe; Minelli, Alessandro (2019 թ․ հոկտեմբերի 10). The Biology of Reproduction (անգլերեն). Cambridge University Press. ISBN 978-1-108-49985-9.
 16. «hermaphroditism | Definition, Types, & Effects». Encyclopedia Britannica (անգլերեն). Վերցված է 2020 թ․ հուլիսի 22-ին.
 17. «43.1C: Sex Determination». Biology LibreTexts (անգլերեն). 2018 թ․ հուլիսի 17. Վերցված է 2020 թ․ հուլիսի 22-ին.
 18. Moniot, Brigitte; Declosmenil, Faustine; Barrionuevo, Francisco; Scherer, Gerd; Aritake, Kosuke; Malki, Safia; Marzi, Laetitia; Cohen-Solal, Ann; Georg, Ina; Klattig, Jürgen; Englert, Christoph; Kim, Yuna; Capel, Blanche; Eguchi, Naomi; Urade, Yoshihiro; Boizet-Bonhoure, Brigitte; Poulat, Francis (2009). «The PGD2 pathway, independently of FGF9, amplifies SOX9 activity in Sertoli cells during male sexual differentiation». Development. 136 (11): 1813–1821. doi:10.1242/dev.032631. PMC 4075598. PMID 19429785.
 19. Kim, Y.; Kobayashi, A.; Sekido, R.; Dinapoli, L.; Brennan, J.; Chaboissier, M. C.; Poulat, F.; Behringer, R. R.; Lovell-Badge, R.; Capel, B. (2006). «Fgf9 and Wnt4 Act as Antagonistic Signals to Regulate Mammalian Sex Determination». PLOS Biology. 4 (6): e187. doi:10.1371/journal.pbio.0040187. PMC 1463023. PMID 16700629.{{cite journal}}: CS1 սպաս․ չպիտակված ազատ DOI (link)
 20. Ellis, Lee; Hershberger, Scott; Field, Evelyn; Wersinger, Scott; Pellis, Sergio; Geary, David; Palmer, Craig; Hoyenga, Katherine; Hetsroni, Amir (2013 թ․ մայիսի 13). Sex Differences: Summarizing More than a Century of Scientific Research (անգլերեն). Psychology Press. ISBN 978-1-136-87493-2.
 21. Richards, Julia E.; Hawley, R. Scott (2010 թ․ դեկտեմբերի 12). The Human Genome (անգլերեն). Academic Press. ISBN 978-0-08-091865-5.
 22. switze, International Conference on Comparative Physiology 1992 Crans; Bassau, Short & (1994 թ․ օգոստոսի 4). The Differences Between the Sexes (անգլերեն). Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-44878-9.{{cite book}}: CS1 սպաս․ թվային անուններ: authors list (link)
 23. «Половой диморфизм». www.booksite.ru. Վերցված է 2021 թ․ սեպտեմբերի 2-ին.