Օգնություն:CS1 սխալներ

(Վերահղված է Օգնություն:CS1 errorsից)

|access-date= requires |url= խմբագրել

|access-date= requires |url=

|access-date= պարամետրը օգտագործվում է |url=-ի ավելացման ամսաթիվը նշելու համար։ Եթե կաղապարում |access-date=-ը լրացված է, բայց |url= չկա, ապա այս զգուշացումը երևում է։ Եթե ծանոթագրությունը հղում չունի, ապա |access-date=-ը ավելորդ է և պետք է ջնջվի։

Այս խնդիրը լուծելու համար ավելացրեք |url= կամ ջնջեք |access-date=-ը։ Խմբագիրները պետք է պարզեն, թե ինչու է |access-date=-ը լրացված առանց |url=-ի։ Օրինակ՝ հնարավոր է, որ |url=-ը ջնջվել է, քանի որ այն պարունակել է հեղինակային իրավունքի խախտում կամ գուցե հղումը այլևս չի աշխատում։ Եթե |url=-ը ջնջվել է հեղինակային իրավունքի կամ կանոնակարագի այլ կետին չհամապատասխանալու համար, ապա պետք է ջնջել |access-date=-ը, իսկ եթե այն ջնջվել է այլևս չախպատելու համար, ապա պետք է վերականգնել |url=-ը (տես՝ Օգնություն:Հղումների ոչնչացում

Այս խնդիրն ունեցող էջերը գտվում են Category:CS1 սխալներ: access-date առանց URL (148 pages) կատեգորիայում[Ն 1]։

|archive-date= requires |archive-url= խմբագրել

|archive-date= requires |archive-url=

|archive-date=-ը ցույց է տալիս, թե երբ է հղումը արխիվացվել։ Առանց |archive-url=|archive-date=-ը իմաստ չունի։

Խնդիրը լուծելու համար պետք է ավելացնել |archive-url= կամ ջնջել |archive-date=-ը։

Այս խնդիրն ունեցող էջերը գտվում են Category:CS1 սխալներ: archive-url (106 pages) կատեգորիայում[Ն 1]։

|archive-url= is malformed խմբագրել

|archive-url= is malformed: <reason>

Archive.org-ի վավեր հղումներից են՝

https://web.archive.org/web/YYYYMMDDhhmmss/http://www.example.com – հստակ տարբերակ հղում։ Սա |archive-url=-ում նախընտրելի տարբերակն է
https://web.archive.org/web/*/http://www.example.com – օգտակար է որոնման համար, բայց ցանկալի չէ կիրառել կաղապարում
https://web.archive.org/web/201603/http://www.example.com – թերի նշված ժամանակ, այս դեպքում archive.org-ը վերադարձնում է ամենաթարմ պահպանված պահպանված տարբերակը
https://web.archive.org/save/http://www.example.com – պահպանում է www.example.com-ը, մի՛ օգտագործեք այս տարբերակ հոդվածում

Գոյություն ունեն URL-ի երկու տարբերակներ՝

https://web.archive.org/<timestamp>/... – հին տարբերակ
https://web.archive.org/web/<timestamp><flags>/... – նոր տարբերակ

Զգուշացման պատճառներն են՝

save command – archive.org-ի հղումը պահպանման հրամանն է (https://web.archive.org/save/http://www.example.com)
pathweb/ էր սխասվում, բայց գտնվել է այլ արժեք
timestamp – հղման ժամանակի մասը 14 նիշ չունի
flag – URL-ի <flags> հատվածը id_, cs_, im_, if_ կամ fw_ արժեքներով չի սկսվում
livewebliveweb.archive.org-ը հնացած է

Երբ archive.org-ը որևէ խնդիր ունի, Մոդուլ:Citation/CS1-ը հղում չի անում archive.org-ին։

Սակայն, նախադիտման ժամանակ մոդուլը հղում է archive.org-ին՝ ժամանակի փոխարեն * օգտագործելով, որի ադյունքում բացվում է archive.org-ի օրացույցը։ Այս էջից կարելի է ընտրել ճիշտ արպիվի հղում և տեղադրել |archive-url=-ում։

Այս խնդիրը լուծելու համար պետք է archive.org-ի վավեր հղում տեղադրել։

Այս խնդիրն ունեցող էջերը գտվում են Category:CS1 սխալներ: archive-url (106 pages) կատեգորիայում[Ն 1]։

|archive-url= requires |archive-date= խմբագրել

|archive-url= requires |archive-date=

|archive-date=-ը ցույց է տալիս, թե երբ է հղումը արխիվացվել։

Այս խնդիրը լուծելու համար պետք է լրացվել |archive-date=-ը։ archive.org-ով[1] արխիվացված հղումների ժամանակը երևում է |archive-url=-ում։ webcitation.org-ով[2] արխիվացված հղումների ժամանակը երևում է արխիվի վերնագրում։

Այս խնդիրն ունեցող էջերը գտվում են Category:CS1 սխալներ: archive-url (106 pages) կատեգորիայում[Ն 1]։

|archive-url= requires |url= խմբագրել

|archive-url= requires |url=

|archive-url= և |archive-date= ունեցող վավեր ծանոթագրությունը պետք է նաև ունենա |url=։ Երբ նված է |url-status=live, ապա օրիգինալ հղումը դրվում է սկզբում։

Այս խնդիրը լուծելու համար պետք է լրացնել |url=-ը։ archive.org-ով[1] արխիվացված կայքերի դեպքում օրիգինալ հղումը կարելի է գտնել |archive-url=-ում։ webcitation.org[2]-ով արխիվացված կայքերի հղումը կարելի է գտնել արխիվի վերնագրու։

Այս խնդիրն ունեցող էջերը գտվում են Category:CS1 սխալներ: archive-url (106 pages) կատեգորիայում[Ն 1]։

|arxiv= required խմբագրել

|arxiv= required

{{cite arXiv}}-ը պետք է ունեն |arxiv= կամ |eprint= պարամետրերից մեկը, բայց ոչ երկուսը միաժամանակ։

Այս խնդիրը լուծելու համար համոզվեք, որ կաղապարը ունի |arxiv= կամ |eprint=։

Այս խնդիրն ունեցող էջերը գտվում են Category:CS1 սխալներ: arXiv (0 pages) կատեգորիայում[Ն 1]։

|asin-tld= requires |asin= խմբագրել

|asin-tld= requires |asin=

Երբ կաղապարում |asin-tld=-ը լրացված է, ապա պետք է նաև լրացված լինի |asin=-ը։

Այս խնդիրը լուծելու համար պետք է լրացվել բացակայող |asin=-ը կամ ջնջել |asin-tld=-ը։

Այս խնդիրն ունեցող էջերը գտվում են Category:CS1 սխալներ: ASIN TLD (0 pages) կատեգորիայում[Ն 1]։

|biorxiv= required խմբագրել

|biorxiv= required

{{cite bioRxiv}} կաղապարի |biorxiv= պարամետրը պարտադիր պետք է լրացնել։

Այս խնդիրը լուծելու համար պետք է լրացնել կաղապարի |biorxiv= պարամետրը։

Այս խնդիրն ունեցող էջերը գտվում են Category:CS1 սխալներ: bioRxiv (0 pages) կատեգորիայում[Ն 1]։

|chapter= ignored խմբագրել

|chapter= ignored

{{cite web}}, {{cite news}}, {{cite journal}}, {{cite magazine}}, {{cite press release}}, {{cite podcast}} և {{cite newsgroup}} կաղապարները, ինչպես նաև {{citation}} կաղապարը, երբ այն օգտագործվում է |work=-ով, չունեն |chapter= և դրա հետ առնչվող |trans-chapter=, |script-chapter=, |chapter-url=, |chapter-format= պարամետրերը։ |contribution=, |entry=, |article=, |section= պարամետրերը նույնպես չեն աջակցվում։

Այս խնդիրը լուծելու համար՝

  • օգտագործեք ավելի համապատասխան ծանոթագրության կաղապար, կամ
  • |chapter=-ի բովանդակությունը տեղադրեք |title=-ում, կամ
  • {{cite news}}-ի դեպքում կարելի է օգտագործել |department=-ը՝ կայքի բաժինը նշելու համար, կամ
  • {{citation}}ժի դեպքում ջնջեք |work=-ը և դրա փոխանունները (օրինակ՝ |website=) և դրանց բովանդակությունը տեղադրեք |title=-ում
  • |chapter=-ի բովանդակությունը տեղափոխեք կաղապարից դուրս՝ մինչը փակվաղ </ref> թեգ։

Այս խնդիրն ունեցող էջերը գտվում են Category:CS1 սխալներ: chapter ignored (17 pages) կատեգորիայում[Ն 1]։

Նշումներ խմբագրել

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 Կատեգորիայի քննարկում, Սևագրի քննարկում, Պատկերի քննարկում, Օգնության քննարկում, MediaWiki քննարկում, Մոդուլի քննարկում, Պորտալի քննարկում, Քննարկում, Կաղապարի քննարկում, Մասնակից, Մասնակցի քննարկում և Վիքիպեդիայի քննարկում անվանատարածքների էջերը չեն ավելացվում այս կատեգորիայում։

Ծանոթագրություններ խմբագրել

  1. 1,0 1,1 «archive.org website». Internet Archive.
  2. 2,0 2,1 «webcitation.org website». WebCite.