Պողոս առաքյալի առաջին նամակը թեսաղոնիկեցիներին - Այլ լեզուներ