Պետրոս առաքյալի երկրորդ ընդհանրական թուղթ - Այլ լեզուներ