Աբհավամ, հինդուիզմում Բհավայի(գոյության, վերափոխման, լինելու, ներկայանալու) հակառակը, նշանակում է՝ գոյություն չունեցող, բացառում, հերքում, ոչինչ կամ բացակայություն[1]։ Ուդայանան Պադարթհան դասակարգում է Բհավայի (գոյություն), որն իրական է և Ադհավայի, որն իրական չէ։ Չնայած Վայշեշիկա հինդուիզմի փիլիսոփայական դպրոցը չի դասակարգում Աբհավան, այն լինում է չորս տեսակի՝ Պրագաբհավա - սկզբնական անգոյություն, Պրադհվամսաբհավա - վերջնական անգոյություն, Աթյանթաբհավա - բացարձակ անգոյություն և Անյոնյաբհավա - փոխադարձ անգոյություն։

Հինդուիզմ
թեմատիկայի հոդված

Aum

Պատմություն · Պանթեոն

Վայշնայություն · Շիվայություն
Շակտիզմ · Սմարտիզմ

Դհարմա · Արտհա · Կամա
Մոկշա · Կարմա · Սամսարա ·
Յոգա · Յանտրա · Բհակտի ·
Մայա · Պուջա · Կիրտան · Մանդիր · Աբհավա · Բհավա

Վեդաներ · Ուպանիշադներ
Ռամայանա · Մահաբհարաթա
Բհագավադգիտա · Պուրաններ
Պատանջալի Յոգա սուտրա · Հաթհապրադիպիկա
այլ

Համանման նյութեր

Հինդուիզմ ըստ երկրի · Հինդուիզմը Հայաստանում · Սրբապատկերագրություն · Ճարտարապետություն · Օրացույց · Տոներ · Կրեացիոնիզմ · Կինը հինդուիզմում · Մոնոթեիզմ · Աթեիզմ · Այուրվեդա · Աստղագիտություն

Հինդուիստական սվաստիկան

Պորտալ «Հինդուիզմ»

Վայշեշիկան, Նյայան, Բհատա Միմանսան և Դվայտան Աբհավան դասում են որպես առանձին կատեգորիա, այն հարաբերական բառ է, քանի որ աբհավա կարող է լինել, եթե դրանից առաջ եղել է բհավա, այն ժամանակի ընթացքում տեղի ունեցող երևույթ է[2][3]։ Նյայան և Սիդհանտինը համարում են որ աբհավայի ճանաչումը որոշակի տեսակի կապի կամ զգայական կապի շնորհիվ է[4]

Աբհավան անտեսանելի մակարդակն է, որից Բհավան ծագում է[5]։

Ծանոթագրություններ

խմբագրել
  1. John A.Grimes. A Concise Dictionary of Indian Philosophy. SUNY Press. էջ 3.
  2. Theodor Stcherbatsky. PrasannapadaE. էջ 28.
  3. Thomas E. Wood. Nagarjunian Disputations. University of Hawai Press. էջ 180.
  4. Swami Parmeshwaranand. Encyclopaedia of Saivism. Sarup &Sons. էջ 40.
  5. Anna J. Bonshek. Mirror of Consciousness. Motilal Banarsidass. էջ 194.