Յոգա Սուտրա, աշխատություն յոգա գիտության մասին, որ ստեղծվել է մ.թ.ա. 2-րդ դարում, Պատանջալի անունով մի իմաստուն մարդու կողմից, որը գրի առավ մինչ այդ աշխարհում յոգա գիտության մասին կուտակված ողջ փորձը։ Յոգա Սուտրան (յոգայի մասին աֆորիզմներ) բաղկացած է 196 աֆորիզմից, որոնք զետեղված են 4 բաժիններում. Դրանք են՝

  1. Սամադհի պադա (Գիտակցություն և գերգիտակցություն)
  2. Սադհանա պադա (Յոգային տիրապետելու ճանապարհները)
  3. Վիբհուտի պադա (Հզորություններ)
  4. Կայվալյա պադա (Ազատագրում)։

Հինդուիզմ
թեմատիկայի հոդված

Aum

Պատմություն · Պանթեոն

Վայշնայություն · Շիվայություն
Շակտիզմ · Սմարտիզմ

Դհարմա · Արտհա · Կամա
Մոկշա · Կարմա · Սամսարա ·
Յոգա · Յանտրա · Բհակտի ·
Մայա · Պուջա · Կիրտան · Մանդիր · Աբհավա · Բհավա

Վեդաներ · Ուպանիշադներ
Ռամայանա · Մահաբհարաթա
Բհագավադգիտա · Պուրաններ
Պատանջալի Յոգա սուտրա · Հաթհապրադիպիկա
այլ

Համանման նյութեր

Հինդուիզմ ըստ երկրի · Հինդուիզմը Հայաստանում · Սրբապատկերագրություն · Ճարտարապետություն · Օրացույց · Տոներ · Կրեացիոնիզմ · Մոնոթեիզմ · Աթեիզմ · Այուրվեդա · Աստղագիտություն

Հինդուիստական սվաստիկան

Պորտալ «Հինդուիզմ»

Այս գիրքը հետագայում դարձավ աշխարհում եղած յոգայի դպրոցների գերակշիռ մասի, ինչպես նաև՝ յոգային առնչվող բազմաթիվ այլ գիտությունների՝ փիլիսոփայության, բժշկության և այլ ճյուղերի հիմքերի հիմքը։