Հողաբաժան սահմանաքարեր

Artaxias Aramaic border stone.jpg

Սահմանաքարեր, հողաբաժանումները նշող կոփածո հատուկ քարեր հին Հայաստանում։ Դրվել են գյուղերի ու ագարակների սահմանագլուխներին՝ Արտաշես Ա թագավորի ձեռնարկած հողային բարեփոխումների կապակցութամբ։ Մովսես Խորենացու այս հաղորդումը հաստատվում է Սևանա լճի առափնյա շրջաններում, Սպիտակում և Սյունիքում հայտնաբերված մոտ մեկ տասնյակ սահմանաքարերուվ, որոնց վրա կան Զարեհի որդի Արտաշես արքայի անունով արամեերեն արձանագրություններ։

ԱղբյուրներԽմբագրել

  • Սարգսյան Գ. Խ., Հելլենիստական դարաշրջանի Հայաստանը և Մովսես Խորենացին, Երևան, 1966 թ.