Կրթության գերազանցության ազգային ծրագիր

Կրթության գերազանցության ազգային ծրագիր (ԿԳԱԾ), Հայաստանի հանրակրթության որակի բարձրացման և համակարգային բարեփոխումների իրականացման նախաձեռնություն։ Ծրագիրը նպատակ ունի միջազգայնորեն մրցունակ հայալեզու կրթական ծրագրի (Արարատյան բակալավրիատիՀայաստանում թիրախային ներդրման միջոցով ապահովել բարձր մակարդակի գիտելիքներով և կարողություններով զինված մարդկային ներուժի մուտք տնտեսություն և խթանել Հայաստանի միջազգային մրցունակությունը։ Ծրագրի նպատակն է նաև սփյուռքի դպրոցների զարգացումը՝ միջազգայնորեն մրցունակ հայալեզու կրթության ապահովման միջոցով։

ԿԳԱԾ-ի հեղինակը «Այբ» կրթական հիմնադրամն է, որի գլխավոր գրասենյակը գտնվում է Երևանում։ Ծրագիրն իրականացնում են «Այբ» կրթական հիմնադրամը և ՀՀ կառավարությունը՝ ի դեմս ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության, համագործակցելով Քեմբրիջի համալսարանի «Քեմբրիջի միջազգային քննություններ» կենտրոնի և Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի (ԼՀՔ) Կրթության ինստիտուտի հետ։ Ծրագրի ղեկավարն է «Այբ» կրթական հիմնադրամի համահիմնադիր, «Այբ» դպրոցի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ, ՀՀ նախագահի խորհրդական Մեսրոպ քհն․ Արամյանը։

Պատմություն Խմբագրել

2014 թվականին «Այբ» կրթական հիմնադրամը հետամուտ եղավ  Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի մշակմանը՝ ստեղծելու Հայաստանում մրցունակ և միջազգային չափանիշներին համապատասխան դպրոցական կրթական ծրագիր և բարձրացնելու հասարակության մեջ ուսուցչի դերի կարևորությունն ու հեղինակությունը։

Հայաստանում մրցունակ և միջազգային չափանիշներին համապատասխան դպրոցական կրթական ծրագիր ստեղծելու նպատակով «Այբ» կրթական հիմնադրամը լրամշակեց և ամբողջացրեց հիմնադրամի մշակած  և մի շարք ծրագրերի շրջանակում, այդ թվում՝ «Այբ» դպրոցում, փորձարկած կրթական ծրագիրը (ծրագրի մշակման աշխատանքները մեկնարկել են դեռևս 2006-2007 թթ․)՝ 2015 թվականին այն ամբողջությամբ ներդնելով «Այբ» ավագ դպրոցում և ծրագիրն անվանելով «Արարատյան բակալավրիատ»։

Հասարակության մեջ ուսուցչի դերի կարևորությունն ու հեղինակությունը բարձրացնելու նպատակով «Այբ» կրթական հիմնադրամը 2014 թվականին ձեռնամուխ եղավ Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի շրջանակում Արարատյան բակալավրիատի ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և հավաստագրման ծրագրի մշակմանը։

ԿԳԱԾ-ի հիմնական նպատակներն են․ Խմբագրել

 1. տալ ՀՀ և Արցախի բոլոր աշակերտներին  միջազգայնորեն մրցունակ հայալեզու կրթության հնարավորություն,
 2. դարձնել Հայաստանը հանրակրթությամբ  առաջատար պետություն միջազգային մակարդակով,
 3. ձևավորել համաշխարհային հասարակական-տնտեսական զարգացումներում ակտիվ դերակատարություն ստանձնող հասարակություն, 
 4. խթանել սեփական ինքնության և ապագայի հետ ներդաշնակ, ստեղծագործ, նորարար և բաց հասարակության ձևավորումը։  

«Արարատյան բակալավրիատ» կրթական ծրագիր Խմբագրել

Արարատյան բակալավրիատը (ԱԲ) ԿԳԱԾ-ի իրականացման հիմնական գործիքն է։ Այն հայալեզու և միջազգայորեն ճանաչված կրթական ծրագիր է, որ կոչված է մրցունակ դպրոցական կրթության հնարավորություն ընձեռելու հայ աշակերտներին։ Ծրագիրը մշակվել է «Այբ» կրթական հիմնադրամի կողմից և, 2006 թվականից սկսած, փորձարկվել հիմնադրամի տարբեր ծրագրերի, այդ թվում՝ «Այբ» դպրոցի շրջանակներում։ ԱԲ-ն ամբողջացվել և լրամշակվել է ԿԳԱԾ-ի շրջանակում։ ԱԲ ծրագիրը կարող է ներդրվել բոլոր պետական և մասնավոր դպրոցներում։

ԿԳԱԾ-ի շրջանակում ուսուցիչների մասնագիտական զարգացում և հավաստագրում Խմբագրել

Գործող և նոր ուսուցիչներին դասավանդման համաշխարհային լավագույն փորձով, գիտելիքներով և հմտություններով զինելու համար 2014 թվականին ԿԳԱԾ-ի շրջանակում մեկնարկեց ԱԲ-ի ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և հավաստագրման ծրագրի մշակումը։ Ծրագիրը ներառում է 20-շաբաթյա խորացված ուսուցում, որի ընթացքում իրականացվում է երեք դեմ առ դեմ հանդիպում։

Ծրագրի մասնակիցների գնահատման երեք հիմնական չափանիշներն են գիտելիքները, հմտությունները և անձնային որակները։ Վերոնշյալ բոլոր չափանիշներով հետևողական առաջընթաց ապահովելու նպատակով ԱԲ-ի ուսուցիչների զարգացման ծրագիրը մասնակիցներին տրամադրում է հատուկ գործիք՝ «չափանիշների համապատասխանության նշանացույց» (Teacher Standards Progress Tracker)[1]։

ԱԲ-ի ուսուցիչների զարգացման և հավաստագրման ծրագրի առանցքը մենտորությունն է․ մասնակիցներին կցվում են մենտորներ՝ ուսումնառությունն առավել սահուն դարձնելու և նրան համայնքային բնույթ հաղորդելու համար։ 

Ծրագրի ավարտին ուսուցիչները ԿԳԱԾ-ից ստանում են ԱԲ-ի ուսուցչի (5 տարի ժամկետով՝ նորացվելու պայմանով) կամ ԱԲ-ի ավագ ուսուցչի հավաստագիր (վաղեմության ժամկետ չունի)։

Միջազգային գործընկերներ Խմբագրել

«Այբ» կրթական հիմնադրամը ԿԳԱԾ-ի իրականացման և հանրակրթության բարձրացման նպատակով համագործակցում է Քեմբրիջի համալսարանի «Քեմբրիջի միջազգային քննություններ» կենտրոնի և Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի (ԼՀՔ) Կրթության ինստիտուտի հետ։ Համագործակցության շրջանակում՝

 • Քեմբրիջի համալսարանի «Քեմբրիջի միջազգային քննություններ» կենտրոնը ապահովում է ԱԲ-ի համաքննումն ու զարգացման ծրագրային օժանդակությունը, աջակցում միջազգայնորեն մրցունակ և կրթության զարգացմանը միտված քննական համակարգի ձևավորմանը,
 • Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի (ԼՀՔ) Կրթության ինստիտուտը աջակցում է ուսուցիչների զարգացման  ծրագրի մշակմանը, ներդրմանը և մշտադիտարկմանը։

Հանրային իրազեկում և լսումներ Խմբագրել

2014 թ. սեպտեմբերի 13-ին ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանը Շիրակի մարզ կատարած աշխատանքային այցի ժամանակ հայտարարեց Կրթության գերազանցության [2] ազգային ծրագրի մեկնարկի մասին։ ԿԳԱԾ-ի հանրայնացման շրջանակում ԿԳԱԾ-ի նախաձեռնող և աշխատանքային խմբերը 2014 թ. նոյեմբերից մինչև 2015 թ. մարտ քննարկումներ և հանրային լսումներ են իրականացրել Երևանում, ՀՀ բոլոր մարզերում և Արցախում։ Նպատակներն էին՝

 • հասարակության շահագրգիռ խմբերին ծանոթացնել ծրագրի մանրամասներին,
 • շահագրգիռ խմբերին մասնակից դարձնել ծրագրի լրամշակմանը` արդյունքում բարելավելով այն,
 • հասարակության շահագրգիռ խմբերի շրջանում ձևավորել «սեփականության» զգացողություն։     

Ընդհանուր առմամբ տեղի է ունեցել 21 հանդիպում (11 մարզային քննարկում և առանձին խմբերի հետ 10 հանդիպում), որոնց մասնակցել է 2000-ից ավելի մարդ։

ԿԳԱԾ-ի ֆինանսավորում Խմբագրել

2016թ. ՀՀ կառավարության կողմից Արարատյան բակալավրիատը հաստատվեց[3] որպես պետական հանրակրթական ծրագիր Հայաստանում։ Ծրագիրը համաֆինանսավորվում է ՀՀ կառավարության և «Այբ» կրթական հիմնադրամի կողմից։ Պետությունը համակարգված օժանդակություն է մատուցում ազգային ծրագրի իրականացման համար։ Պետական դպրոցներում ԱԲ-ի ներդրումը կիրականացվի պետբյուջեից նախատեսված ֆինանսավորմամբ։

Հարցազրույցներ Խմբագրել

Արտաքին հղումներ Խմբագրել

Ծանոթագրություններ Խմբագրել

 1. «Ուսուցչական չափանիշների համապատասխանության նշանացույց» 
 2. «ՀՀ ՀՀ նախագահը հայտարարեց Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի մեկնարկի մասին։» (չաշխատող հղում)
 3. «Արարատյան բակալավրիատի հաստատումը որպես Հայաստանում պետական հանրակրթական ծրագիր։»։ Արխիվացված է օրիգինալից 2021-02-26-ին