Առանձին քաղաքները պետք է տեղադրվեն Քաղաքներ կատեգորիայում, իսկ այստեղ գտնվում են հոդվածներ, որոնք վերաբերվում են ընդհանրապես քաղաքին: