Իոնացման էներգիա, ատոմից մեկ էլեկտրոն հեռացնելու համար պահանջվող էներգիան։ Իոնացման էներգիան տարրի կարևորագույն բնութագրերից մեկն է։

Իոնացման էներգիայի կախումը տարրի ատոմային համարից

Նկարում ցուցադրված է առաջին քսան տարրերի իոնացման էներգիաների փոփոխությունը։

Մետաղների իոնացման էներգիան, Էլեկտրոն-վոլտ (eV)
տարր eV տարր eV տարր eV տարր eV տարր eV
Ag: 4,52-4,74 Al: 4,06-4,26 As: 3,75 Au: 5,1-5,47 B: ~4,45
Ba: 2,52-2,7 Be: 4,98 Bi: 4,34 C: ~5 Ca: 2,87
Cd: 4,08 Ce: 2,9 Co: 5 Cr: 4,5 Cs: 2,14
Cu: 4,53-5,10 Eu: 2,5 Fe: 4,67-4,81 Ga: 4,32 Gd: 2,90
Hf: 3,9 Hg: 4,475 In: 4,09 Ir: 5,00-5,67 K: 2,29
La: 4 Li: 2,93 Lu: ~3,3 Mg: 3,66 Mn: 4,1
Mo: 4,36-4,95 Na: 2,36 Nb: 3,95-4,87 Nd: 3,2 Ni: 5,04-5,35
Os: 5,93 Pb: 4,25 Pd: 5,22-5,6 Pt: 5,12-5,93 Rb: 2,261
Re: 4,72 Rh: 4,98 Ru: 4,71 Sb: 4,55-4,7 Sc: 3,5
Se: 5,9 Si: 4,60-4,85 Sm: 2,7 Sn: 4,42 Sr: ~2,59
Ta: 4,00-4,80 Tb: 3,00 Te: 4,95 Th: 3,4 Ti: 4,33
Tl: ~3,84 U: 3,63-3,90 V: 4,3 W: 4,32-5,22 Y: 3,1
Yb: 2,60 Zn: 3,63-4,9 Zr: 4,05

Իոնացման էներգիան ատոմային համարի աստիճանական մեծացման հետ փոխվում է պարբերականորեն. մեծանում է և կտրուկ փոքրանում, դարձյալ մեծանում և կտրուկ փոքրանում է։ Ատոմի շառավիղը, էլեկտրաբացասականությունը, տարրերի մետաղական կամ ոչ մետաղական հատկությունները, վալենտականությունը և օքսիդացման աստիճանը, իոնացման էներգիան և մի շարք այլ հատկություններ ևս փոխվում են պարբերականորեն, որը բացատրվում էատոմի կառուցվածքի քվանտային տեսությամբ։

Տես նաև

խմբագրել

Արտաքին հղումներ

խմբագրել
  • Առլիկ Խաչատրյան, Լիդա Սահակյան,10-րդ դասարանի քիմիայի դասագիրք։