Պորտալ:Տնտեսագիտություն/Վերջերս խմբագրված հոդվածներ

2014 թվականի սեպտեմբերից մինչև 2015 թվականի փետրվարի 1-ը ժամանակահատվածում տնտեսագիտական թեմատիկայով խմբագրված հոդվածների ցանկն է։

Վերնագիր Էջի ID Տարածք Չափ (բայթ) Վերջին փոփոխ․ Անվանատարածք
Ածանցյալ գործիքներ 450728 0 8771 20150127121038 (Հոդված)
Աշխատաշուկա 434160 0 11392 20150131161749 (Հոդված)
Ապահովագրական պայմանագիր 51264 0 2957 20141007044608 (Հոդված)
Գրավ (քաղաքացիական իրավունք) 476291 0 3663 20140918221609 (Հոդված)
Իսլամական բանկային համակարգ 524186 0 33701 20150117222137 (Հոդված)
Կապիտալիզմի հիմնական տնտեսական օրենք 434634 0 3962 20141129102841 (Հոդված)
Կատարյալ մրցակցություն 472106 0 3113 20141203155348 (Հոդված)
Համախառն ներքին արդյունք 14169 0 7471 20150207161823 (Հոդված)
Մարքսի տնտեսագիտական ուսմունք 513319 0 12277 20141209113048 (Հոդված)
Շրջանառու ֆոնդեր 447394 0 3151 20141202104440 (Հոդված)
Ոսկու ստանդարտ 473345 0 3149 20141201142944 (Հոդված)
Պետական բյուջեն ըստ պետությունների 38241 0 6394 20150125092338 (Հոդված)
Սոցիալական վարկ 498419 0 3568 20141129102841 (Հոդված)
Սպառողների հարցումներ 481204 0 6829 20141005031411 (Հոդված)
Տնային տնտեսությունների ֆինանսներ 491559 0 13978 20150130174613 (Հոդված)
Տնտեսագիտության տեսություն 488943 0 34281 20150131153743 (Հոդված)
Տնտեսագիտություն 461976 0 12186 20150210082305 (Հոդված)
Տնտեսական կոնյունկտուրա 432805 0 4677 20150207161955 (Հոդված)
Տնտեսություն 48379 0 8785 20150210082336 (Հոդված)
Քաղտնտեսություն 484619 0 2907 20150204101344 (Հոդված)