Տնտեսություն (հին հուն․՝ οἶκοςտուն և νόμοςօրենք, տառացիորեն «տնտեսավարման կանոններ») տնտեսական գործունեություն (արտադրություն, բաշխում, փոխանակում և բարիքների սպառում)։ «Տնտեսություն» տերմինի տակ սովորաբար ենթադրվում է`

  • «Տնտեսություն» գիտությունը,
  • համաշխարհային տնտեսությունը (ինտերէկոնոմիկան),
  • երկրում տնտեսական գործունեության ամբողջությունը,
  • որևիցե հասարակության տնտեսությունը (մարզի, երկրի, խմբի, երկրների, աշխարհի),
  • տան վարման օրենքները, կանոնները,
  • նյութական և ոչ նյութական արտադրության տեսակների ամբողջությունը,
  • արտադրության, բաշխման, փոխանակման և սպառման համակարգում դասավորվող և հասարակության տնտեսական բազիս ձևավորող տնտեսական հարաբերությունների ամբողջությունը, որի վրա տեղակայվում են գաղափարական և քաղաքական կառույցները։

Առաջին անգամ գիտական աշխատության մեջ «էկոնոմիկա» բառը հայտնվում է մ. թ. ա. 4-րդ դարում Արիստոտելի մոտ, որը այն անվանում է «բնական գիտություն»։ Տնտեսագիտության գլխավոր գործառույթն է մշտապես ստեղծել այնպիսի բարիքներ, որոնք անհրաժեշտ են մարդկանց կենսագործունեության համար և առանց որոնց հասարակությունը չի կարող զարգանալ։ Այսօր տնտեսագիտությունը նյութական և ոչ նյութական արտադրության ոլորտները ներառող տնտեսվարման համակարգ է։ Ժամանակակից հասարակության տնտեսագիտությունը բարդ և ընդգրկուն օրգանիզմ է, որն ապահովում է ամեն մարդու և ամբողջ հասարակության կենսագործունությունը։

Տնտեսությունը օգնում է բավարարել մարդու առավելագույն պահանջմունքները սահմանափակ ռեսուրսների աշխարհում։ Առանձնացնում են տնտեսության տարբեր ձևեր.

Հետազոտողները նկատի ունեն տնտեսությունը, երբ առանձնացնում են արտադրության միկրո-, մակրոտնտեսական մակարդակներ և ինտերէկոնոմիկան։ Միկրոէկոնոմիկան հանդես է գալիս որպես առանձնացված արտադրություն կամ ձեռնարկություն։ Մակրոէկոնոմիկան հանդես է գալիս որպես ազգային տնտեսություն կամ պետության տնտեսություն։ Ինտերէկոնոմիկան բնութագրում է համաշխարհային տնտեսության առաջացման և զարգացման օրինաչափութունը։

Էկոնոմիկան փիլիսոփայության տեսանկյունիցԽմբագրել

Փիլիսոփայության մեջ էկոնոմիկան դիտարկվում է որպես հասարակական հարաբերությունների համակարգ՝ դիտարկված արժեքի հասկացության տեսանկյունից։ Մարքսիզմում մարդու գործունեությունը նյութական բարիքների արտադրության և վերարտադրության, մարդու հիմնական նյութական պահանջմունքների բավարարումն է (սնվելը, կացարանը և այլն)։ Արիստոտելը հակադրում էր էկոնոմիկան քրեմատիստիկային (գործունեություն ուղղված օգուտի ստացմանը)։ Էկոնոմիկան նյութական բարիքների արտադրության, բաշխման, փոխանակման և սպառման, ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման վերաբերյալ հասարակական հարաբերությունների ոլորտ է։

Աշխարհի խոշորագույն տնտեսությունները ՀՆԱ-ովԽմբագրել

Աշխարհի խոշորագույն տնտեսությունները 2015 թվականին ՀՆԱ-ի ծավալով (միլիոն ԱՄՆ դոլարներով) համաձայն International Monetary Fund-ի՝ Արժույթի Միջազգային Հիմնադրամի կողմից կազմված ցուցակի.

Տեղը Երկիր ՀՆԱ (մլն $)
Ամբողջ աշխարհ 73,506.822[1]
1   ԱՄՆ 18,124.731[2]
2   Չինաստան 11,211.928[3]
3   Ճապոնիա 4,210.363[4]
4   Գերմանիա 3,413.483[5]
5   Մեծ Բրիտանիա 2,853.357[6]
6   Ֆրանսիա 2,469.530[7]
7   Հնդկաստան 2,308.018[8]
8   Բրազիլիա 1,903.934[9]
9   Իտալիա 1,842.835[10]
10   Կանադա 1,615.471[11]
11   Հարավային Կորեա 1,435.076[12]
12   Ավստրալիա 1,252.273[13]
13   Մեքսիկա 1,231.982[14]
14   Իսպանիա 1,230.207[15]
15   Ռուսաստան 1,175.996[16]
16   Ինդոնեզիա 895.677[17]
17   Թուրքիա 752.510[18]
18   Նիդերլանդներ 749.365[19]
19   Շվեյցարիա 688.434[20]
20   Սաուդյան Արաբիա 648.971[21]

ԾանոթագրություններԽմբագրել

ՀղումներԽմբագրել