Աշխարհամաս

Աշխարհամաս, ցամաքի տարածքներ, որոնք ընդգրկում են մայցամաքներ կամ նրանց մեծ մասը դրանց շրջապատող կղզիների հետ։

Աշխարհամասերը. Ավստրալիա և Օվկիանիա - մանուշակագույն;
Ասիա - նարնջագույն;
Ամերիկա - կանաչ;
Անտարկտիդա - երկնագույն;
Աֆրիկա - դեղին;
Եվրոպա - կարմիր

Սովորաբար առանձնացվում են վեց աշխարհամասեր՝

Գոյություն ունի տարբերություն «մայրցամաք» և «աշխարհամաս» եզրույթների միջև։ Մայրցամաքների առանձնացումը կատարվում է այլ մայրցամաքներից ջրային տարածությամբ անջատումով, իսկ աշխարհամասն ավելի պատմամշակութային հասկացություն է։ Օրինակ՝ Եվրասիա մայրցամաքը բաժանվում է Ասիա և Եվրոպա աշխարհամասերի։ Աշխարհամասերը բացի մայրցամաքներից ընդգրկում են նաև դրանք շրջապատող կղզիները։