Մանը (վրացերեն՝ მანი) վրացական այբուբենի տասներկուերորդ տառն է։ Համապատասխանում է հայերեն Մ մ տառին։

Վրացական այբուբեն
՝ Ան ՝ Ման ՝ Ղան
՝ Բան ՝ Նար ՝ Ղար
՝ Գան ՝ Օն ՝ Շին
՝ Դոն ՝ Պար ՝ Չոն
՝ Էն ՝ Ժան ՝ Ցան
՝ Վին ՝ Ռաե ՝ Ձիլ
՝ Զեն ՝ Սան ՝ Ծիլ
՝ Թան ՝ Տար ՝ Ճար
՝ Ին ՝ Ուն ՝ Խան
՝ Կան ՝ Փար ՝ Ջան
՝ Լաս ՝ Քան ՝ Հաե
Հնամենի տառեր
՝ ეჲ ՝ ჲე ՝ ჳე
՝ ჴარ ՝ ჰოე
Լրացուցիչ տառեր
՝ ჶი ՝ ჷნ ՝ ჸინ
՝ - ՝ -

Յունիկոդ՝

  • Ⴋ ։ U+10AB
  • მ ։ U+10DB
Ասոմթավլուրի Նուսխորի Մխեդրուլի
Asomtavruli m.svg Nuskhuri m.svg Mkhedruli m.svg