Փրկությունը աստվածաբանության մեջ վերաբերվում է մարդու կամ մարդկության փրկությանը մեղքերից և նրանց հետևանքներից, ինչպես նաև մեղքերի համար պատժից։ Քրիստոնեության մեջ այն դիտվում է որպես Աստծո՝ մարդկանց կողմից չվաստակված սիրո արտահայտում։