Տոկոսի նշան` % նշանը։

%

Տպագրական նշաններ
ամպերսենդ ( & )
աթ ( @ )
աստղանիշ ( * )
հակադարձ շեղագիծ ( \ )
ցանկի մակնշան ( )
տպագրական խաչ ( †, ‡ )
աստիճան ( ° )
վանդականիշ ( # )
համարանիշ ( )
բաժանման նշան ( ÷ )
կարգի ցուցիչ ( º, ª )
տոկոս, հազարերորդական մաս ( %, ‰ )
ենթաբաժին ( )
շտրիխ ( ′, ″, ‴ )
բաժին ( § )
ալիքանշան ( ~ )
ընդգծում ( _ )
կանգնակ ( ¦, | )
Մտավոր
սեփականություն
հեղինակային
իրավունքի նշան
(©)
ապրանքանշանի
իրավունք
(®)
սպասարկման նշան ()
ապրանքանիշ ()
Արժույթներ
արժույթի նշան (¤)
արժույթների
նշաններ`
( ֏ ฿ ¢ $
£ ¥
)

ԾագումԽմբագրել

Ծագել է լատիներեն «pro centum» բառի կրճատ «cto» գրությունից։ Առաջին անգամ հանդիպում է Փարիզում 1685 թ. հրատարակված Մաթյե դը լա Փորթի "Առևտրական մաթեմատիկայի ձեռնարկում"։

ԳործածությունըԽմբագրել

Գործածվում է թվանշաններով արտահայտված թվերի կողքին, օրինակ՝ 42.3 %։ Ըստ Միավորների միջազգային համակարգի պահանջների, թվի և տոկոսի նշանի միջև պետք է թողնել արանք[1][2]
Գործածվում է նաև "տոկոսանոց" բառի կրճատ գրության համար, օրինակ՝ 23%-անոց արդյունք։

‰ և ‱Խմբագրել

Այնպես, ինչպես %-ով արտահայտվում է թվի հարյուրերորդական մասը, նույն կերպ հազարերորդական մասն (այլ կերպ ասած՝ թվի տոկոսի մեկ տասներորդն) արտահայտելու համար գործածվում է ‰, իսկ տասը հազարերորդականը (տոկոսի մեկ հարյուրերորդականը, կամ՝ տոկոսի տոկոսը)` ‱ նշանով, օրինակներ`

  • 32‰=0.32, 3.68‰=0.0368, 0.022‰=0.00022 և այլն;
  • 32‱=0.032, 3.68‱=0.000368, 0.022‱=0.0000022 և այլն

Windows-ով համակարգչի ստեղնաշարով ‰-ը տեքստ մտցնելու համար հարկավոր է Parameter text is empty -ը միացված վիճակում Parameter text is empty

ստեղնը սեղմած պահած հավաքել Parameter text is empty

Parameter text is empty Parameter text is empty Parameter text is empty


Ուշագրավ փաստերԽմբագրել

  • պարսկերենում տոկոսի նշանը դրվում է թվից առաջ, օրինակ՝ %٣٨=38%
  • տոկոսի նշանը կիրառելով կարելի է գրել "ավտոկոսմետիկա" բառը՝ ավ%մետիկա

Բրայլով ներկայացումըԽմբագրել

  
Dots 4 Dots 356

ԾանոթագրություններԽմբագրել