Կանգնակ կամ ուղղաձիգ գծիկ ( | ), տարբեր նշանակությամբ գործածվող տպագրական նշան է։

|

Տպագրական նշաններ
ամպերսենդ ( & )
աթ ( @ )
աստղանիշ ( * )
հակադարձ շեղագիծ ( \ )
ցանկի մակնշան ( )
տպագրական խաչ ( †, ‡ )
աստիճան ( ° )
վանդականիշ ( # )
համարանիշ ( )
բաժանման նշան ( ÷ )
կարգի ցուցիչ ( º, ª )
տոկոս, հազարերորդական մաս ( %, ‰ )
ենթաբաժին ( )
շտրիխ ( ′, ″, ‴ )
բաժին ( § )
ալիքանշան ( ~ )
ընդգծում ( _ )
կանգնակ ( ¦, | )
Մտավոր
սեփականություն
հեղինակային
իրավունքի նշան
(©)
ապրանքանշանի
իրավունք
(®)
սպասարկման նշան ()
ապրանքանիշ ()
Արժույթներ
արժույթի նշան (¤)
արժույթների
նշաններ`
( ֏ ฿ ¢ $
£ ¥
)

Կիրառություն

խմբագրել

Մաթեմատիկա

խմբագրել
  • բացարձակ արժեք՝  , կարդացվում է՝ «x-ի բացարձակ արժեք»
  • բազմության հզորության նշան՝  , կարդացվում է՝ «S բազմության հզորություն»
  • հավանականության նշան՝  , կարդացվում է՝ «X-ի հավանականությունը կայացած Y-ի դեպքում»
  • բաժանարար  , կարդացվում է՝ «a-ն b-ի բաժանարարն է», չնայած որ Unicode-ը նաև առաջարկում է բաժանարարիևոչ բաժանարարի հատուկ նշաններ (U+2223ևU+2224՝ , )
  • հեռավորություն՝   ցույց է տալիս   կետից մինչև   եղած ամենակարճ հեռավորությունը, այսպիսով,  -ը նշանակում է  -ին տարված ուղղահայաց
  • A մատրիցայի որոշիչը երբեմն գրառվում է   տեսքով
  • երկրաչափությունում իրար կողքի դրված երկու կանգնակները նշանակում են զուգահեռություն՝   գրությունը նշանակում է, որ   ուղիղը զուգահեռ է   ուղղին

Ստեղնավորում

խմբագրել

Windows գործողության համակարգ ունեցող համակարգիչներում կանգնակի նշանն ստացվում է \

հավաքելով։

Համակարգչային տեխնիկա

խմբագրել

Խողովակավորում

խմբագրել

Խողովակավորումը UNIX օպերացիոն համակարգի ստեղծած կոմունիկացիոն մեխանիզմ է, որը հնարավորություն է տալիս մի ծրագրի տեսակավորված պրոցեսների խմբի ելքը՝ մյուսում օգտագործելու համար։

Օրինակի համար "ls -al | grep .txt" գրես, UNIX shellը միայն կը ցուցադրէ այն fileերը որոնք ".txt" վերջաւորութիւն ունին։ Այստեղ կան երկու հրահանգներ կապուած խողովակով (|) "ls -al"և"grep .txt"... "ls -al"ը ցուցադրում է բոլոր fileերը տուեալ directoryին մէջ։ Սակայն նախ այս բոլոր fileերը խողովակի միջոցաւ անցնում է "grep .txt" ծրագրէն, որ filter է անում...

Ուշագրավ փաստեր

խմբագրել
  • Նշանի կանգնակ անունը հայերեն ամենաերկար պալինդրոմ գոյականն է
  • ծրագրավորողների միջավայրում ունի հումորային «ցախավել» անունը

Արտաքին հղումներ

խմբագրել
  • Jukka "Yucca" Korpela. «Detailed descriptions of the characters». Արխիվացված է օրիգինալից 2017 թ․ սեպտեմբերի 11-ին.