Տաքսոնը (լատին․՝ taxon — «ափլփել, գնահատել») խումբ է դասակարգման մեջ, որը կազմված է ընդհանուր հատկություններով և հատկանիշներով միավորվող դիսկրետային օբյեկտներից։ Այդ հասկացողությունը օգտագործվում է աշխարհագրությունում, լեզվաբանությունում, և այլ գիտություններում, բայց առաջին հերթին կենսաբանությունում, ավելի ճիշտ կենսաբանական դասակարգման։


Վիքիպահեստն ունի նյութեր, որոնք վերաբերում են «Տաքսոն» հոդվածին։
Կարգաբանական խմբեր

Վերնաթագավորություն — Թագավորություն — Ենթաթագավորություն — Վերնատիպ/Վերնաբաժին — Տիպ/Բաժին — Ենթատիպ/Ենթաբաժին — Վերնադաս — Դաս — Ենթադաս — Ինֆրադաս — Վերնակարգ — Կարգ — Ենթակարգ — Ինֆրակարգ — Վերնաընտանիք — Ընտանիք — Ենթաընտանիք — Վերնատրիբա — Տրիբա — Ենթատրիբա — Ցեղ — Ենթացեղ — Վերնասեկցիա — Սեկցիա — Ենթասեկցիա — Շարք — Ենթաշարք — Տեսակ — Ենթատեսակ — Կենսաձև/Տարատեսակ — Ենթատարատեսակ — Ձև — Ենթաձև

Տաքսոնոմիա — Կենսաանվանական անվանակարգ