Տաքսոնոմիան (հունարենից՝ տեղավորումը ըստ կարգի + օրենք), պարզից բարդ համակարգի նպատակների և արդյունքների հիերարխիականորեն կառուցված համակարգ։ Տաքսոնոմիաների կառուցումը տալիս է մարդու գործունեության տարբեր ասպարեզների պերսպետկիվ համակարգեր՝ կոգնիտիվ, գերագրգիռ, հոգեշարժային և այլն։

ՀղումներԽմբագրել