Համախառն ազգային արդյունք

Մակրոտնտեսական ցուցանիշների մակարդակը սկսվել է կիրառվել տնտեսագիտական միջավայրում՝ սկսած 20-րդ դարի 30-ական թվականներին։ Հիմնական ցուցանիշը եղել է Համախառն ազգային արդյունքը, որը 1 տարվա ընթացքում տնտեսական մակարդակում քաղաքացիների կողմից արտադրված վերջնական ապրանքների և ծառայությունների շուկայական արժեքն է։ Միջազգային ինտեգրացիայի խորացմանը զուգընթաց այս չափանիշը լիարժեք չէր արտացոլում միջազգային տնտեսական համակարգի գործունեության արդյունքը։ Այդ իսկ պատճառով 1993 թ. առաջնային ցուցանիշ դարձավ Համախառն ներքին արդյունքը՝ ՀՆԱ-ն։

Երկրների ցուցանիշը՝ ըստ անվանական ՀՆԱ-ի (մլն ԱՄՆ դոլար)Խմբագրել

Rank 2010 2009 2008
1   ԱՄՆ 14,600,828   ԱՄՆ 14,223,686   ԱՄՆ 14,506,142
2   Չինաստան 5,700,018   Չինաստան 4,857,623   Ճապոնիա 4,853,005
3   Ճապոնիա 5,369,116   Ճապոնիա 4,785,450   Չինաստան 4,042,883
4   Գերմանիա 3,537,180   Գերմանիա 3,473,814   Գերմանիա 3,504,510
5   Ֆրանսիա 2,749,821   Ֆրանսիա 2,750,418   Մեծ Բրիտանիա 2,799,960
6   Մեծ Բրիտանիա 2,399,292   Մեծ Բրիտանիա 2,538,578   Ֆրանսիա 2,700,770
7   Իտալիա 2,125,845   Իտալիա 2,114,668   Իտալիա 2,115,482
8   Բրազիլիա 1,830,392   Բրազիլիա 1,563,126   Իսպանիա 1,449,186
9   Հնդկաստան 1,566,636   Իսպանիա 1,472,046   Կանադա 1,446,669
10   Կանադա 1,483,274   Հնդկաստան 1,400,000   Բրազիլիա 1,433,699