Կիլոբայթ (միջազգային անվանումը՝ Kbyte, KB)[1], ինֆորմացիայի քանակի չափման միավոր, հավասար 1024 բայթի կամ 210 բայթի։

Ինֆորմացիայի չափման առավել մեծ միավորները ձևավորվում են որոշակի թվով բայթերի հաջորդականություններով (1 բայթ=8 բիթ)` կցված հետևյալ բառերին` «Կիլո», «Մեգա», «Գիգա», «Տերա», «Պետա», որոնք համապատասխանում են «210», «220», «230», «240», «250» (1 Կբայթ = 1024 բայթ, 1 Մբայթ = 1024 Կբայթ, 1 Գբայթ = 1024 Մբայթ, 1 Տբայթ = 1024 Գբայթ, 1 Պբայթ = 1024 Տբայթ) բազմապատկիչներին։ Կցված տվյալները գրվում են մեծատառերով։ Թույլատրվում է նաև ինֆորմացիայի միավորների միջազգային գրելաձևը՝ «K», «M», «G», «T», «P», որը խորհուրդ է տրվում Միջազգային էլեկտրատեխնիկական հանձնաժողովի Միջազգային ստանդարտով (KB, MB, GB, TB, PB, Kbyte, Mbyte, Gbyte, Tbyte, Pbyte). Թույլատրվում է հայերեն հետևյալ գրառումները՝ ԿԲ, ՄԲ, ԳԲ, ՏԲ, ՊԲ։

Շատ ժամանակակից օպերացիոն համակարգեր շարունակում են հենվել այն սկզբունքին, որ 1 կիլոբայթը հավասար է 1024, միաժամանակ, հիշող սարքերի արտադրողները հաշվում են այն հավասար 1000 բայթ։

Ինֆորմացիայի քանակի միավորների միջպետական ստանդարտ խմբագրել

Միջպետական ստանդարտ[1]

Արտահամակարգային միավոր խմբագրել

Միավորների միջազգային (ՍԻ) համակարգի տասնապատիկ և բաժնեմասային միավորների անվանումները։

Արտահամակարգային միավոր[2]

Ծանոթագրություններ խմբագրել

Տես նաև խմբագրել