Ջերմային պրոցեսներ
Thermodynamics navigation image.svg
Ադիաբատ պրոցես
Իզոխոր պրոցես
Իզոբար պրոցես
Իզոթերմ պրոցես
Իզոէնտրոպ պրոցես
Իզոէնտալպ պրոցես
Պոլիտրոպ պրոցես
Խմբագրել


Իզոբար պրոցես Այս պրոցեսում հաստատուն է մնում ճնշումը՝ P = const։ Համակարգին տրված ջերմաքանակի հաշվին փոփոխվում են նրա ծավալն ու ջերմաստիճանը, ուստի զրոյից տարբեր կլինի և՛ ներքին էներգիայի ΔU փոփոխությունը և՛ համակարգի կատարած A՛ աշխատանքը.

Իզոբար պրոցեսում դազի կատարած W աշխատանքը
Իզոպրոցեսների գրաֆիկներ
      A՛ = PΔV = νRΔT

Այս առնչությունից կարելի է պարզել R գազային հաստատունի ֆիզիկական իմաստը. R-ը թվապես հավասար է այն աշխատանքին, որը կատարվում է ν = 1 մոլ իդելական գազն իզոբար պրոցեսում, երբ նրա ջերմաստիճանը բարձրանում է 1Կ-ով։ Օգտվելով իդեալական գազի ներքի էներգիայի արտահայտությունից՝ ջերմադինամիկայի 1-ին օրենքը կարելի է ներկայացնել հետևյալ կերպ՝

   Q = ΔU + A՛ = 3/2νRΔT + νRΔT = 5/2νRΔT

համաձայն որի՝ գազը տաքացնելիս (Q > 0) նրա ներքին էներգիան մեծանում է, և միաժամանակ գազը կատարում է դրական աշխատանք։ Եթե գազը սառչում է (Q < 0), ապա նրա ներքին էներգիան փոքրանում է, և միաժամանակ գազը կատարում է բացասական աշխատանք։ Ջերմունակության սահմանումից և առնչությունից սատանում ենք իզոբար պրոցեսում միատոմ իդելական գազի CP ջերմունակության արտահայտությունը՝

    CP = Q / T = CV + νR = 2½

Մասնավորապես, ν = 1մոլ քանակով գազի համար՝

      CP = CV + R

Այս առնչությունը ստացել է Ռոբերտ Մայերը և կրում է նրա անունը։ [1]

ԾանոթագրություններԽմբագրել

 1. Ֆիզիկայի 11-րդ դասարանի դասագիրք