Ջերմային պրոցեսներ
Thermodynamics navigation image.svg
Ադիաբատ պրոցես
Իզոխոր պրոցես
Իզոբար պրոցես
Իզոթերմ պրոցես
Իզոէնտրոպ պրոցես
Իզոէնտալպ պրոցես
Պոլիտրոպ պրոցես
Խմբագրել


Իզոթերմ պրոցես, որի դեպքում հաստատուն է մնում համակարգի ջերմաստիճանը T = const ΔT = 0։ Ծավալի տեղափոխման ժամանակ համակարգն աշխատանք է կատարում։ Իզոթերմ պրոցեսում կարող է փոխվել համակարգի էներգիան՝ պայմանավորված մասնիկների փոխազդեցության պոտենցիալ էներգիայի փոփոխությամբ։ Եթե համակարգն իդեալական գազ է, ապա նրա ներքին էներգիան կախված է միայն ջերմաստիճանից, ուստի՝ իզոթերմ պրոցեսում այն մնում է հաստատուն՝ U=const և ΔU=0։ Համաձայն ջերմադինամիկայի 1-ին օրենքի՝ այս դեպքում

Իզոթերմ պրոցես
Ideal gas isotherms.png
 Q = - A = A՛

Եթե գազը ջերմաքանակ ստանում է, ապա այն կատարում է դրական աշխատանք՝ A’ > 0, իսկ եթե գազը շրջապատին ջերմաքանակ է տալիս՝ Q < 0< ապա այն բացասական աշխատանք է կատարում։ Ջերմունակության սահմանումից հետևում է, որ տրված Q ջերմաքանակի հաշվին որքան փոքր է ջերմաստիճանի ΔT փոփոխությունը, այնքան մեծ է համակարգի C ջերմունակությանը։ Մասնավորապես, եթե համակարգին Q 0 ջեմաքանակ հաղորդելիս նրա ջերմաստիճանը չի փոխվում՝ ΔT = 0, ապա նրան կարելի է վերագրել անվերջ մեծ ջերմունակություն։ Այդպիսի ջերմունակությամբ օժտված համակարգը կատարում է թերմոստատի դեր, այսինքն՝ ապահովում է ջերմաստիճանի հաստատունությունը ջերմահաղորդման պրոցեսում։ [1]

ԾանոթագրություններԽմբագրել

  1. Ֆիզիկայի 11-րդ դասարանի դասագիրք