Վարակիչ հիվանդությունների մաթեմատիկական մոդել - Այլ լեզուներ