Անձնական ինֆորմացիա / Personal informationԽմբագրել

Անուն / Name - Արտավազդ Անդրանիկյան / Artavazd Andranikyan

Ազգություն / Nationality – Հայ / Armenian

Տարիք / Age - 20

Մասնագիտություն / Profession – Ծրագրավորող / Programmer

Էլ. փոստի հասցե / Email - artavazd.andranikyan@gmail.com

Նպատակ․ նպաստել հայալեզու տեղեկատվության մասսայականացմանը

Goal: Popularization of information in Armenian language

Անձնական հոդվածներ / Personal articlesԽմբագրել

Ծրագրավորում / Programming


Երաժշտություն / Music