Լիցքի խտություն, ծավալի, մակերեսի, երկարության միավորին ընկնող էլեկտրական լիցքի քանակը։ Միավորների միջազգային համակարգում չափվում է համապատասխանաբար Կուլոն-մետր (Կլ/մ), Կուլոն-մետր-քառակուսի (Կլ/մ2) և Կուլոն-մետր-խորանարդ (Կլ/մ3) միավորներով։ Ի տարբերություն նյութի խտության, լիցքի խտությունը կարող է ունենալ ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական արժեք, քանի որ գոյություն ունեն և դրական, և բացասական լիցքեր։

Լիցքի խտությունը դասական ֆիզիկայումԽմբագրել

Գծային, մակերևութային և ծավալային լիցքի խտությունները սովորաբար նշանակվում են համապատասխանաբար  ,   և   ֆունկցիաներով, որտեղ  շառավիղ-վեկտորն է։ Իմանալով այդ ֆունկցիաները, կարող ենք որոշել լրիվ լիցքը.

 
 
 ։

Լիցքի խտությունը քվանտային մեխանիկայումԽմբագրել

Քվանտային մեխանիկայում լիցքի խտությունը (օրինակ՝ ատոմում գտնվող էլեկտրոնի)   ալիքային ֆունկցիայի հետ կապված է հետևյալ առնչությամբ՝

 ,

ընդ որում ալիքային ֆունկցիան պետք է ունենա հետևյալ նորմավորումը՝

 ։

ԿիրառությունըԽմբագրել

Լիցքի խտության բաշխման ֆունկցիան կիրառվում է Մաքսվելի հավասարումներում։

ԳրականությունԽմբագրել

Сивухин Д. В. Общий курс физики. М.։ Физматлит 2004. Т. III. Электричество.

Տես նաևԽմբագրել