Բացել գլխավոր ցանկը

Շառավիղ-վեկտոր, կետի դիրքը տարածության մեջ ներկայացնող վեկտորը կամայականորեն ընտրված կոորդինատների սկզբնակետի նկատմամբ։ Սովորաբար նշանակվում է կամ պարզապես : Եթե նշանակենք կոօրդինատական համակարգի սկզբնակետը O, իսկ կետը՝ P, ապա

:

Վեկտորական տարածության մեջ գտնվող կամայական կետի համար շառավիղ-վեկտորն ուղղված է կոօրդինատների սկզբնակետից դեպի այդ կետը։ Շառավիղ-վեկտորի երկարությամբ (կամ մոդուլով) որոշվում է կետի հեռավորությունը կոօրդինատների սկզբնակետից։ Հարթության վրա շառավիղ-վեկտորի անկյուն է կոչվում այն անկյունը, որը շառավիղ-վեկտորը կազմում է աբցիսների առանցքի հետ ժամսլաքի հակառակ ուղղությամբ։

Շառավիղ-վեկտորը տարբեր կոօրդինատական համակարգերումԽմբագրել

  • Դեկարտյան՝
 
  • Բևեռային, գնդային՝
 
  • Գլանային՝
 

ՄեխանիկայումԽմբագրել

Ցանկացած շարժման հավասարման մեջ r(t) շառավիղ-վեկտորը սովորաբար ամենագործածական մեծությունն է, քանի որ այս ֆունկցիան է որոշում մասնիկի (այսինքն՝ կետային զանգվածի) շարժումը՝ դրա դիրքը ժամանակի t պահին տրված կոօրդինատական համակարգի նկատմամբ։ Միաչափ շարժման դեպքում շառավիղ-վեկտորն ունի միայն մեկ բաղադրիչ, այնպես որ այն վերածվում է սկալյար կոօրդինատի։ Կարելի է ասել վեկտոր x ուղղությամբ կամ շառավղային r-ուղղություն։ Համապատասխան նշանակումները՝