Եվրասիա միջազգային համալսարան

համալսարան

Եվրասիա միջազգային համալսարանը (ԵՄՀ) բարձրագույն ուսումնական հաստատություն է Հայաստանում, որը կրթական հնարավորություններ է ապահովում Հայաստանի Հանրապետության որակավորման ազգային շրջանակի VI`բակալավր, VII`մագիստրոս, VIII` հետազոտող (գիտական աստիճանը` գիտությունների թեկնածու) աստիճաններում։ Համալսարանի հիմնական բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրերն են՝  Կառավարում, Իրավագիտություն, Օտար լեզուներ (անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն), Ֆարմացիա և Տեղեկատվական համակարգեր (ՏՀ) ։

Եվրասիա միջազգային համալսարան
ՀապավումԵՄՀ
Տեսակհամալսարան
Միջազգային անվանումEurasia International University
Նախկին անվանումներՄխիթար Գոշ համալսարան
ԿարգախոսՄեր ձեռքը դարի զարկերակին է
Հիմնադրված է1996
ՌեկտորՍուրեն Օհանյան
ԵրկիրՀայաստան Հայաստան
ՏեղագրությունԵրևան
ՀասցեԱզատության 24/2, Երևան
Կայքeiu.am
Հայաստան Հայաստան դեռ չունի [[Կաղապար:Տեղորոշման քարտեզ Հայաստան Հայաստան|տեղորոշման քարտեզներ]].

2013 թ.-ից ի վեր համալսարանն առաջարկում է գիտությունների թեկնածուի  գիտական աստիճանի ծրագրեր Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում (Ը.00.02), Գերմանական լեզուների (Ժ.02.07) և Հանրային իրավունքի (սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, տեղական ինքնակառավարման, բնապահպանական, եվրոպական իրավունքի և պետական կառավարում) (ԺԲ.00.02) բնագավառներում։

Մագիստրոսական  աստիճանը ներառում է Սահմանադրական իրավունք, Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն, Քրեական իրավունք և դատավարություն, Միջազգային և եվրոպական իրավունք, Կառավարում, Նախագծերի կառավարում, Էլեկտրոնային բիզնեսի կառավարում, Հյուրընկալության կառավարում, Անգլերեն լեզու և գրականություն (TEFL), Ֆարմացիա և Տեղեկատվական համակարգեր (ՏՀ) մասնագիտացումները։

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի (ՈԱԱԿ) կողմից՝   «Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում որակի ապահովման չափանիշների և ուղենիշների »(ESG) համաձայն համալսարանը ընդհանուր հավատարմագրում  է անցել 2002 թ.-ին, այնուհետև երկու անգամ անցել է նաև ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում (2015 թվականին `երկու տարով և բոլորովին վերջերս՝   2018 թ-ի նոյեմբերին՝ չորս տարի ժամկետով)։ Այն մեկն է հանրապետության երկու մասնավոր համալսարաններից (ավելի քան 25-ից), որը ստացել է 4 տարվա հավատարմագրում։

2005 թ.-ից համալսարանն անցում է կատարել  Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգի (ECTS) և այնուհետև աշխատում է Բոլոնիայի գործողությունների պլանով։  Համալսարանը շարունակաբար համեմատում է ԵՄ գործընկեր համալսարանների կրթական ծրագրերը `ապահովելու կրթական ծրագրերի համադրելիությունն ու ներդաշնակեցումը, ինչպես նաև խթանելու անձնակազմի և ուսանողների շարժունությունը։ Համագործակցելով ԵՄ-ի մի շարք համալսարանների հետ՝ Էրազմուս Մունդուս (EIU- ն անդամակցում է ALRAKIS- ի, ALRAKIS 2- ի և MID կոնսորցիաների) և հետագայում Erasmus + KA1 ծրագրերի շրջանակներում, ԵՄՀ-ն ընդունել է կրեդիտների  ամբողջական ճանաչման քաղաքականություն և մշակել համապատասխան մեխանիզմներ՝ ապահովելու այդ  քաղաքականության իրագործումը։ Erasmus + KA1- ծրագրի շրջանակներում իրագործված նախագծերի թվաքանակով ԵՄՀ-ն հանրապետության հինգ լավագույն բուհերի շարքում է։

Եվրասիա միջազգային համալսարանի շրջանավարտներին տրվում են դիպլոմի հավելվածներ Եվրոպական հանձնաժողովի, Եվրա­խորհրդի և ՅՈՒՆԵՍԿՕ/ՍԵՊԵՍ-ի կողմից մշակված ձևին համապատասխան։ Գործընկեր համալսարաններում ձեռք բերված կրեդիտները հստակորեն նշվում են դիպլոմի հավելվածում, ինչն ուսանողներին օգնում է տարբերակել կրթական ուղին և ունենալ զբաղվածության ավելի  լավ հնարավորություններ։

ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող Erasmus + HARMONY (ԵՄ-ի և գործընկեր համալսարաններում բարձրագույն կրթության, հետազոտության և նորարարության համապարփակ միջազգայնացման ռազմավարությունների ներդաշնակեցման մոտեցումների մշակում) ծրագրի շրջանակներում ԵՄ գործընկերների առաջարկությունների և ծրագրի իրականացման ընթացքում կատարված վերլուծությունների հիման վրա ԵՄՀ-ն մշակել է միջազգայնացման առանձին ռազմավարություն, որը կոչվում է «Եվրասիայի Միջազգային ԴՆԹ-ի զարգացում»։ ԵՄՀ- ի Միջազգայնացման նոր ռազմավարությունը կարևորում է հիմնական գործունեության մի շարք բաղադրիչներ, որոնք ընդգրկված են հինգ հիմնական ուղղություններում, մասնավորապես`(i) կառավարման և ակադեմիական անձնակազմի միջազգայնացում, (ii) Ուսանողների շարժունության խթանում և միջազգային ուսանողների թվաքանակի մեծացում, iii) Կրթական ծրագրերի և բովանդակության միջազգայնացում, (iv) Հետազոտության միջազգայնացում և միջազգային համագործակցության ընդլայնում, (v) ԵՄՀ միջազգային տեսանելիության բարձրացում։

Պատմություն

խմբագրել

Եվրասիա միջազգային համալսարանը հիմնադրվել է 1996 թվականին։ 2002 թ.-ի մարտի 13-ին, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության որոշմամբ, ստացել է պետական հավատարմագիր և համալսարանին տրված է պետական նմուշի դիպլոմ շնորհելու լիազորություն։

Արդեն շուրջ տասը տարի է, ինչ բուհը, հավատարիմ մնալով միջազգայնացման իր ռազմավարությանը, ակտիվորեն համագործակցում է միջազգային կառույցների հետ, անդամակցում միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերին և դրանց շրջանակներում իրականացնում միջազգային ծրագրեր տարբեր մակարդակներում՝ ուսանողների փոխանակում, դասախոսների և վարչական աշխատողների վերապատրաստում։

2015 թվականին համալսարանը վերահավատարմագրվել է Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի կողմից, իսկ որոշումը հաստատվել է ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության կողմից։ Հավատարմագրումն իրականացվել է ազգային և եվրոպական չափանիշներին և ուղենիշներին համապատասխանը և հավավատարմագիրը վկայում է համալսա­րանի գործունեության համապատասխանությունը նշյալ չափանիշներին (European Standards and Guidelines)։

Այնուհետև ՀՀ ԿԳ նախարության կողմից հաստատվել է  «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի Հավատարմագրման հանձնաժողովի 2018թ․ նոյեմբերի 27-ի N30 որոշումը Եվրասիա միջազգային համալսարանին չորս տարի ժամկետով ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում շնորհելու մասին։

Ուսումնառության ավարտին ԵՄՀ ուսանողները ստանում են ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության կողմից տրամադրվող պետական նմուշի դիպլոմ։ Ուսումնառության ավարտին տրամադրվում է նաև դիպլոմի հավելված, որը համապատասխանում է Եվրոպական հանձնաժողովի, Եվրախորհրդի և ՅՈՒՆԵՍԿՕ/ՍԵՊԵՍ-ի կողմից մշակված ձևին։

Ֆակուլտետներ

խմբագրել
 • «Կառավարում»,
 • «Իրավագիտություն»,
 • «Օտար լեզու և գրականություն»,
 • «Ֆարմացիա»
 • Լրագրություն
 • Տարրական մանկավարժություն

Փոխանակման ծրագրեր

խմբագրել

2011 թվականից ի վեր Եվրասիա միջազգային համալսարանը մասնակցում է «Էրազմուս Մունդուս» երեք ծրագրերի կոնսորցիումներում․ ALRAKIS I, ALRAKIS II և MID: Ծրագրերի շրջանակներում իր ուսանողներին, հետազոտողներին և մասնագետներին միջազգային փոխանակման ծրագրերի մասնակցության, արտասահմանյան բուհերում սովորելու, վերապատրաստվելու նպատակով համալսարանը Եվրամիության կողմից կրթաթոշակներ ստանալու հնարավորություն է ընձեռում։ 2015 թվականից ԵՄ կողմից իրականացվող բոլոր ծրագրերը վերանվանվել են և այժմ իրականացվում են «Էրազմուս +» անվանման ներքո։

Էրազմուս +

խմբագրել
 
Erasmus+

ԵՄՀ-ի և «Էրազմուս +»-ի համագործակցության արդյունքում այս պահին Եվրամիության հովանավորմամբ հասանելի են փոխանակման 6 ծրագիր հետևյալ ուսումնական հաստատություններում՝

Տես նաև

խմբագրել

Հայաստանի Բարձրագույն Ուսումնական Հաստատությունների ցանկ

Պատկերասրահ

խմբագրել

Ծանոթագրություններ

խմբագրել
 1. «Warsaw University of Life Sciences».
 2. «Warsaw School of Economics».
 3. «Middle East Technical University».
 4. «Masarykova univerzita».
 5. «Mykolas Romeris University».
 6. «Aristotle University of Thessaloniki».
 7. «University of Santiago de Compostela».
 8. «Universitat de València».
 9. «University of Cyprus».
 10. «Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki».(չաշխատող հղում)
 11. «Jagiellonian University».
 12. «University of Lodz».